Svaz účetních kultivuje profesi. Certifikace patří k nejlepším v Evropě

Asi si všichni dostatečně uvědomujeme, že podnikání nejde bez kvalitních informací a že informační systémy účetních dat nejsou dávno již jen otázkou daňovou. Svaz účetních je tu dlouhodobě pro to, aby účetnictví i účetní profesi maximálně kultivoval. I proto tu již více než dvacet let úspěšně funguje systém certifikace účetní profese, a co se týče prostupnosti do mezinárodního systému certifikace ACCA, je nejkvalitnější v Evropě. Punc kvality mu dává i částečná prostupnost do akreditačního systému Komory auditorů České republiky.

A na čem je tento systém postavený? Rozhodně ne na představě účetní jako pověstné šedé myšky, která pasivně přepisuje do počítače nejrůznější doklady. Taková pozice odpovídá spíš administrativní síle než pozici účetního. Certifikovaný, nebo chceme-li profesní účetní je osoba, která zobrazuje finanční situaci v podniku tak, aby byl obraz firmy reálný, a to ve všech souvislostech.

Certifikaci účetní profese jsme proto vybudovali samozřejmě na účetních disciplínách, včetně závěrkového výkaznictví a mezinárodních účetních standardů. Vzdělání ale stejnou vahou důležitosti doplňují právo, daně, manažerské vyhodnocování či informační technologie. Účetnictví není samoúčelné, musí fungovat s využitím moderních platforem a následně operativně vědět, jaké poselství účetní informace nesou.

Stejně tak právo je často nutným podkladem, aby účetní zobrazil účetní skutečnost co nejvěrněji, protože faktura či bankovní převod jsou velmi často informací poměrně kusou. Ve vyšším stupni certifikace „účetní expert“ se už přidají i obory jako třeba strategické řízení či auditing. Účetní je pak schopen nabídnout dlouhodobý pohled či být partnerem nejen ředitele či statutárního orgánu, ale také interního i externího auditora a maximálně racionalizovat kontrolní procesy ve firmě.

Není to ale jen teorie, na čem systém certifikace stojí. Zkoušky (některé mohou být i uznány z předchozího vysokoškolského studia) jsou prvním z pilířů. Jako klasické duální vzdělání je druhou podmínkou i praxe. Zkušení kolegové ne nadarmo říkají, že účetní se účetním stane teprve tehdy, když sestaví svou první účetní závěrku. A třetím z pilířů je dodržování etického kodexu. Vysoký morální profil účetního je nezbytný.

Často se může dostat pod tlak klientů, či zaměstnavatelů a je to on, aby z účetních metod vybral tu nejpřiléhavější, a ne tu, která sníží daňový základ, zvýší úvěruschopnost či jinak prospěje problému, který se aktuálně řeší… Dalšími etickými prvky, na nichž certifikace účetních stojí, je např. trvalé kontinuální vzdělávání či hojně využívané profesní pojištění s cílem poskytnout uživatelům účetních dat co největší garanci.

Více informací naleznete na stránkách Institutu certifikace Svazu účetních

Záměrně hovoříme o uživatelích účetních dat – klienti a zaměstnavatelé jsou samozřejmě v první řadě, ale vězme, že s nimi pracují i auditoři, bankéři, daňoví úředníci, poskytovatelé dotací či klíčoví obchodní partneři. Účetnictví je v jistém smyslu vizitkou firmy a stojí za to svěřit ho těm nejlepším. To je důvod, proč do certifikace vstupuje celá řada poskytovatelů účetních služeb na trhu.

Neméně významné je disponovat takto kvalitními účetními i uvnitř firem, z těch dobrých udělat ještě lepší či jejich schopnosti dosažením certifikátu potvrdit. Stojíme nyní často před rozhodnutím, zda je ještě v současné krizi na benefity prostor. Na druhou stranu všichni víme, že ekonomiku rozkroutí investice. A ty investice, které směřují do lidského faktoru a vzdělání, jsou často ty nejcennější při relativně nízkých nákladech, navíc plně uznatelné jako daňový výdaj již při jeho vynaložení.

Pokud ještě váháte, oporu poskytuje i Zákoník práce ve formě dohody o poskytnutí kvalifikace, kde si může zaměstnavatel zavázat zaměstnance, do něhož investuje, k výkonu práce po určitou dobu. Ze zpětné vazby s našimi adepty však víme, že možnost absolvovat v zaměstnání systém certifikace oceňují a jedná se tak často o neformální stabilizační prvek.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme