Švédská cesta: Jak se v Gothenburgu vypořádávají s budoucností dopravy

Budoucností se obyvatelé švédského města Gotenburgu zabývají již nyní. Město je uprostřed programu masivního rozvoje, díky němuž se zvětší o téměř dvojnásobek. Zvýší se počet obyvatel o 45 000 a do roku 2030 ještě přibyde v centru města více než 60 000 nových pracovních míst.
Kromě revitalizace oblasti nábřežního centra se také rozvíjí větší oblast Göteborgu, která se skládá z 18 blízkých obcí. Očekává se, že do roku 2030 se trh práce v Gothenburgu rozšíří z 1,17 na 1,75 milionu obyvatel žijících v dané oblasti.


  • Země: SE – Švédsko
  • Datum zveřejnění: 12.03.2019

Zatímco obyvatelé Göteborgu mohou doslova před očima vidět investiční projekty ve výši 100 miliard eur, pohled na budoucnost jde daleko za hranice města.

Na severním břehu řeky Göta Älv, který byl ještě nedávno opuštěným okresem loděnice, je teď aktivní centrum činnosti Lindholmen Science Park. To slibuje vytvářet globální budoucnost pro dopravu, mobilitu a komunikace.

S mladými začínajícími firmami z celého světa spolupracuje ve Švédsku šectice největších a nejuznávanějších firem, včetně těch domácných, jakými jsou Volvo či Ericsson, na tom, aby ovlivnily trendy a řešení způsobů dopravy, jejíhož velkého rozmachu se v následujících letech budou všichni v okolí dostávat.

Spolupráce probíhá v rámci iniciativy MobilityXlab, která od října roku 2017 umožňuje nově vzniklým společnostem vytvářet strategická partnerství se šesti partnery.

„Máme vizi sblížit budoucí mobilitu při pomoci hledání nových inovací a řešení,“ uvedla ředitelka MobilityXlab Katarina Brud a dodává „Jedním ze způsobů, jak to udělat, je, aby velké společnosti úzce spolupracovaly s nově vznikajícími společnostmi. Často je velmi obtížné změnit kulturu v tradičních obrovských firmách, a tak vytváříme ekosystém, který podporuje spolupráci s mladšími a rychleji se rozvíjejícími start-upy.“

Vedle zaměstnanců šesti velkých švédských firem (Ericsson, Volvo Cars, Volvo Group, Veoneer, Zenuity a CEVT) je každý den ve vědeckém parku ještě 30 000 lidí. Očekává se, že toto číslo se v příštích pěti letech zdvojnásobí, částečně i díky rozhodnutí čínské automobilky Geely založit své evropské inovační centrum v Lindholmenu.

Propojení globálních hnacích sil a inovativních start-upů učinila z Lindholmenu místo, které má své opodstatnění a rychlý rozvoj. „Göteborg má zavedenou kulturu otevřenosti a spolupráce. Snažíme se to trochu urychlit a posunout směrem k tomu, abychom byli ještě otevřenější,“ řekla Brud a dále sdělila „Velké společnosti, s nimiž pracujeme, chápou, že musíme pracovat nejen vzájemně, ale i s rozvíjejícími se společnostmi z celého světa. Myslím, že je to velmi jedinečné.“

„Nevíme, jak budeme v budoucnu vlastnit a používat vozidlo, nebo zda vůbec budeme používat auta. Společnosti jako Volvo potřebují skutečně přemýšlet nad novými způsoby řešení, a v tomto mohou tato partnerství opravdu pomoci,“ řekla Brut.

Zatímco mnoho začínajících společností v MobilityXlab jsou švédské, iniciativa přinesla také firmy z Kanady, Německa, Silicon Valley, Izraele a Finska. Finské firmě Valossa, která využívá technologii AI pro rozpoznávání videa, možnost zapojení v MobilityXlab poskytla významnou podporu. „Iniciativa MobilityXlab výrazně urychlila vstup společnosti Valossa do nových průmyslových odvětví a průkopnických aplikací pro AI,“ uvedl generální ředitel společnosti Mika Rautiainen a dodává „Bez zapojení v MobilityXlab by společnost Valossa neměla podobné příležitosti k tomu, aby se setkala s vedoucími pracovníky z automobilového průmyslu.“

Rautiainen dále řekl: „Máme rádi směs tradičního průmyslu a inovací, zaměřených na budoucnost, které vidíme ve městě. Švédská městská infrastruktura a služby jsou světovou špičkou a poskytují dostatek příležitostí pro zahraniční profesionály.“

Pro Brud, která vyrostla nedaleko Gothenburgu, byla transformace města neuvěřitelná.

„Před deseti lety nebylo ve městě mnoho energie a pohybu, ale dnes je to opravdu vzrušující mezinárodní město. Pro inovace potřebujeme rozmanitost, důvěru a spolupráci a to je to, co máme v Göteborgu,“ uvedla Brud.

Proměna jednoho z největších švédských měst je též pobídkou a příležitostí pro české podnikatele v oblasti dopravy, stavebnictví, rozvoje infrastruktury a chytrých řešení. Agentura CzechTrade má ve Švédsku svoji kancelář ve Stockholmu, a její personál je vždy ochoten být nápomocný pro řešení šitá na míru českým exportérům.

Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Stockholm.
Zdroj: The Local SE
https://www.thelocal.se/20190220/how-one-swedish-city-is-shaping-the-future-of-transportation-businessregiongoteborg-tlccu

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme