Švédská ekonomika na konci roku 2020

Švédsko, na rozdíl od jiných zemí světa, nezažilo tvrdé zavření veškerého obchodu v důsledku koronavirové pandemie. Zvolilo naprosto odlišnou cestu řešení této krize, za což bylo zprvu celým světem velmi kritizováno. Nyní se však začíná ukazovat, že díky této zvolené cestě švédská ekonomika neutrpěla v takové míře jako ekonomiky ostatních evropských států. O tom, zda toto rozhodnutí bylo opravdu správné či ne, se však teprve budeme muset přesvědčit.

Nicméně ani Švédsko se neobešlo beze změn v každodenním životě. Oproti ostatním zemím však nebyla zavedena žádná přísná opatření či zákazy, nýbrž pouze doporučení apelující na švédské občany k zodpovědnému chování. Jelikož je tento národ znám dodržováním všech předpisů a všichni jsou zvyklí, že společnost funguje podle přesně stanovených pravidel, zdálo se toto rozhodnutí jako dostačující.

Tato doporučení zahrnovala například dodržování dostatečných odstupů mezi občany, práci z domova, pokud je to možné, dodržování správných hygienických postupů, omezení veřejných akcí pouze do padesáti osob, atd. Navzdory tomu, co již bylo řečeno, Švédsko zaznamenalo jednu z nejvyšších úmrtností v Evropě v poměru k velikosti populace.

Změny v rozpočtu na příští rok

Švédská vláda pomáhá po celou dobu krize roztáčet ekonomiku země pumpováním finančních prostředků do potřebných odvětví. Na rok 2021 plánuje vláda zavést nižší daně, vyšší důchody a zvýšit strop švédského pojištění pro případ nezaměstnanosti. Cílem je posílit finance domácností a tím zvýšit jejich spotřebu a výdaje. Téměř každý švédský občan by tedy měl v příštím roce získat o zhruba 100–200 švédských korun měsíčně více. Snížení daní je zaměřeno především na občany, kteří s větší pravděpodobností utratí část peněz za zvýšenou spotřebu.

Lidé, kteří v důsledku pandemie přišli o práci, si budou moci udržovat vysoké pojištění v nezaměstnanosti po dobu dalších dvou let. Další skupinou, které nový rozpočet pomůže, jsou důchodci. Ti získají až o 400–500 švédských korun měsíčně více. Největšími vítězi jsou však lidé, kteří prodali svůj dům se ziskem a odložili daň z kapitálových výnosů. Podle výpočtů Swedbank se skutečně sníží daň o 2 500 švédských korun ročně, ale například ve Stockholmu by se mohlo jednat o úspory v řádech až 10 000 švédských korun za rok.

Rozpočet na rok 2021 obsahuje investice v hodnotě 105miliard švédských korun, který má za cíl nastartovat švédskou ekonomiku utlumené v důsledku koronavirové krize. Například snížení daní z příjmu by mělo stimulovat ekonomiku a pomoci podpořit pracovní místa. Dále sem patří investice do tradičních opatření sociální péče, jako je vzdělávání, péče o seniory a zdravotní péče.

Návrh na snížení daní z práce, důchodů a sociálních dávek znamená, že přibližně 7,2 milionu lidí očekává v příštím roce snížení daní až o 1 500 korun, což se má v následujících dvou letech zvýšit. Toto snížení daní bude však postupné. Celkově bude snížení daní stát Švédsko v roce 2021 8,49 miliardy švédských korun, následováno 10,61 miliardami v roce 2022 a 16,96 miliardy v roce 2023.

Pracovní místa a podniky

Hlavním cílem rozpočtu bylo dle švédské ministryně financí Magdaleny Andersson posílit trh práce. Dle očekávání by měla míra nezaměstnanosti ve Švédsku vzrůst z 9 % na 9,5 % v roce 2021 vzhledem k masivnímu propouštění lidí během pandemie.

Švédští občané, kteří jsou pandemií silně zasaženi, jsou mezinárodní obyvatelé podnikající nebo pracující na volné noze. Rozpočet navrhuje usnadnit podnikům s jednou osobou najímat druhého zaměstnance dočasným snížením příspěvků zaměstnavatelů na sociální zabezpečení pro podniky s dvěma osobami. Tato investice do rozpočtu by mohla pomoci vytvořit 75 000 nových pracovních míst.

Dalším oznámeným novým opatřením je zachování nového stropu pro pojištění v nezaměstnanosti, který se na jaře zvýšil na 510 nebo 1 200 švédských korun denně, a to na další dva roky.

Zdravotní péče

Sektor zdravotní péče ve Švédsku byl tvrdě zasažen pandemií stejně jako ve všech ostatních zemích světa. Znepokojivě rychlým tempem se virus přehnal v domovech pro seniory a v komunitách přistěhovalců. Proto jsou v rozpočtovém zákonu vyčleněny 4 miliardy švédských korun ročně na odloženou léčbu a péči související s covidem-19 v příštích dvou letech a 2 miliardy na další testování. Další 4 miliardy švédských korun vyčleňuje vládní návrh rozpočtu na trvalou roční investici týkající se podpory péče o seniory a 1,7 miliardy k získání nových kvalifikovaných zaměstnanců do této péče.

Jaký je stav švédské ekonomiky?

HDP Švédska zažilo letos historický propad ve druhém čtvrtletí, a to o 8,3 % ve srovnání s prvním čtvrtletím. Tento pokles je ještě větší než při švédské finanční krizi v 90. letech a globální finanční krizi v roce 2008. Švédská vláda předpovídá, že HDP letos poklesne celkem o 4,6 %. V roce 2021 naopak stoupne o 4,1 %.

Ekonomika země již vykazuje známky oživení. Co se týká finanční stránky, Švédsko ustálo pandemii daleko lépe než ostatní země. Jednou z příčin může být to, že nejvíce zasaženou oblastí po celém světě bylo pohostinství, které je pro švédskou ekonomiku relativně méně důležité než ve státech, jako jsou například Itálie či Španělsko. I bez tvrdého uzavření však Švédsko prochází jednou z nejhorších hospodářských krizí.

Dopady pro české exportéry

Dopady krize, způsobené poklesem ekonomiky v důsledku pandemie koronaviru, se nezdají být ve Švédsku tak dramatické jako v některých jiných zemích Evropy. Velké švédské podniky sice na jaře 2020 přerušily vesměs na měsíc svoji výrobu, ale nyní již produkují zhruba ve stejných objemech, jaké byly původně plánovány pro tento rok.

Dobré šance pro české exportéry zboží a služeb, a uplatnění pro dodávky sem na sever, se jeví především v sektorech strojírenství, stavebnictví a některých služeb, jako je IT či služby právě ve stavebnictví. Kancelář CzechTrade Skandinávie se sídlem ve Stockholmu je připravena pomoci českým firmám především na individuální bázi, kdy po určení jejich potenciálu vyhledá příslušné obchodní kontakty, a pomůže firmám s jejich oslovením. V příštím roce chystá CzechTrade Stockholm ve Švédsku i dvě akce pro české vystavovatele – českou expozici na stavebním veletrhu Nordbygg 2021, a český pavilon na výstavě Elmia Subcontractor 2021, která je největším skandinávským dodavatelským veletrhem v oblasti strojírenství.

Další informace naleznete také ve článku o koronavirové situaci ve Švédku

Zpracováno zahraniční kanceláří CzechTrade Stockholm s využitím zdrojů The Local

• Teritorium: Švédsko

Doporučujeme