TA ČR podpořil moderní výuku dějepisu

Projekt Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny byl podpořen grantem Technologické agentury ČR. Výsledky propojují možnosti digitálních technologií s principy moderní didaktiky dějepisu.Svět se mění, všechno plyne a rychlost změn roste tak, že nestačíme sledovat všechny směry, kterými se vývoj ubírá, nedokážeme reagovat a absorbovat všechny informace, které k nám přichází z nejrůznějších zdrojů, nestíháme se učit.

Svět i společnost jdou nesmírně rychle vpřed – máme nové materiály, progresivní technologie, neuronové sítě, umělou inteligenci, smart life, Industry 4.0, … A k tomu, aby naši žáci a studenti vše poznali, pochopili, byli to schopni využívat a v prostředí rychlých změn mohli pracovat a tvořit, k tomu je má připravit už před mnoha lety zavedený systém vzdělávání.

„Mně odpovídali i ti, kteří ne úplně často odpovídají. Tady neexistuje špatná odpověď,
že by se museli stydět, že to neví.“ Učitel, ZŠ, Zlonice

„Svět se diametrálně změnil v tom, že znalosti dnes není nutné získávat přímo ve škole. Znalostní bázi dnes představují mnohem více sdílené informace na internetu. Pokud bychom to dovedli ad absurdum, tak školu dnes vůbec nepotřebujeme k tomu, abychom získávali znalosti, protože je můžeme zprostředkovat úplně jiným způsobem. Škola by dnes měla být daleko více jakousi sociální dílnou než jen médiem, které přenáší znalosti,“ říká odborník na vzdělávání Bohumil Kartous.

Moderní trendy

Je pochopitelné, že není možné charakter našich škol a výuky v nich změnit stejně rychle a snadno, jako se mění softwary v počítačích. Ale změny jsou nutné a kromě potřebných systémových opatření pro inovaci školství je třeba podporovat programy, které je možno snadno a rychle uvádět do praxe, a které sledují současné technologické trendy a využívají moderních možností komunikace. Jedním takovým příkladem může být projekt podpořený TA ČR pod názvem „Inovace výuky dějěpisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny.“

V projektu, který trval jen dva roky a stál necelé 3 miliony korun, spojili pod vedením Ústavu pro studium totalitních režimů své schopnosti odborníci z dalších šesti institucí (nakladatelství Fraus, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Židovské muzeum v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická na Univerzitě Karlově, Pedagogická fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta) a vytvořili digitální aplikaci – software pro využití historických pramenů ve výuce a metodickou příručku pro učitele základních a středních škol. Inovace spočívá v podpoře tvořivé práce s prameny a v rozvoji historické gramotnosti žáků. Výsledky propojují možnosti digitálních technologií s principy moderní didaktiky dějepisu.

„Úplně úžasná záležitost byla, že jsme se věnovali tématu nově, aniž by o něm žáci cokoliv dopředu věděli, a přesto se mi zapojovali i ti “spící” žáci. Začali se hlásit, přemýšleli o tom problému. Velmi je to zaujalo.“
Učitelka, ZŠ, Praha

Uživatelsky příjemný software umožňuje práci s historickými fotografiemi a dobovými dokumenty, která je více zábavou než studiem. Zpracovaná témata vhodně zvolenými otázkami vyvolávají potřebu samostatného a kreativního přístupu žáků a studentů k obsahu a vyvolávají touhu dozvědět se o tématu více i z jiných zdrojů. Součástí aplikace jsou materiály pro učitele, které se týkají zásadních oblastí projektu:

  • Proměna cílů historického vzdělávání v čase nových médií
  • Význam vizuální komunikace v učebnicích dějepisu
  • Potenciál učebnic k rozvoji historického myšlení na příkladu holokaustu

„Pevně doufáme, že aplikace najde své uplatnění také mimo školu a podpoří rozvoj oborově didaktického výzkumu, stejně jako další diskuze o proměně dějepisu v 21. století,“ vyjádřili svá přání autoři projektu. Významný je samozřejmě fakt, že jeden z řešitelů nakladatelství Fraus na výstupy projektu naváže dalším vývojem a vydáváním digitálních učebnic.

Aplikace i příručka jsou on-line přístupné na stránkách projektu HistoryLab.

Převzato z magazínu TA.Di vydávaném Technologickou agenturou ČR, autor: Leoš Kopecký

Doporučujeme