TAČR podpořila projekt na pomoc pstruhům a perlorodkám

Projekt, který má přispět k tomu, aby se na horním toku Vltavy lépe dařilo pstruhům a dalším původním druhům ryb a vodních živočichů, podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci Programu Epsilon.

Nad Údolní nádrží Lipno vyroste speciální mobilní konstrukce, která omezí tah nežádoucích druhů ryb z lipenské přehrady do horní Vltavy. Z Lipna migrují každoročně do horní Vltavy stovky tisíc jedinců, kteří vytvářejí nežádoucí konkurenční tlak na původní druhy ryb, zejména pstruha obecného.

Obdobná konstrukce může být využitá všude, kde je potřeba zastavit nebo odklonit migraci ryb. Projekt má vést na Vltavě k revitalizaci významné části ekosystému.

Kriticky ohrožená perlorodka

„Speciální technické opatření nebude mít zásadní vliv na hydrologii toku, bude odolné při nepříznivých podmínkách, jako jsou například povodně nebo ledochody a bude navíc mobilní. Neomezí ani vodáky při splouvání Vltavy. Umožní však rozvoj původní rybí obsádky,“ říká předseda TA ČR Petr Konvalinka.

„V horní Vltavě se tím zlepší podmínky pro rozmnožování například kriticky ohrožené perlorodky říční, která má přímou vazbu na zdravou a početnou populaci pstruha obecného. Ten totiž v části jejího životního cyklu hostí její larvy zvané glochidie. Perlorodka je v některých zemích zcela vyhubena, u nás se jedná o kriticky ohrožený druh,“  doplňuje Konvalinka.

Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání

Technologie bude použitelná i jinde

Technologie bude využitelná i na řadě dalších míst. Především tam, kde je vhodné odklonit migraci ryb, ale není možné pro tyto účely budovat pevné stavby. V některých lokalitách totiž není možné standardní jezy, a to kvůli stupni ochrany daného území.

Funkčnost zařízení a jeho vliv na vodní živočichy výzkumníci monitorují nejmodernějšími metodami, jako jsou akustika a telemetrie. „Cílem je umístit překážku citlivě tak, aby se i nepůvodní druhy ryb, které osídlily nádrž, mohly úspěšně rozmnožovat. Proto sledujeme chování ryb i ve větších vzdálenostech od navrhované konstrukce a profil pro budoucí umístění bude v dostatečné vzdálenosti nad nádrží. Po omezení migrace ryb do horní Vltavy zhodnotíme i vývoj rybího společenstva nad a pod překážkou,“ vysvětluje Milan Hladík ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ten na projektu spolupracuje s Biologickým centrem AV ČR a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Podílejí se na něm i Správa Národního parku Šumava a Povodí Vltavy.

Výsledné zařízení, které má být ve finální podobě k dispozici v roce 2022, bude využitelné například i na dalších přítocích do přehradních nádrží v České republice. Poslouží případně i pro směrování migrujících ryb v řekách, například aby nedošlo k jejich poškození v hydroelektrárnách, nebo aby nalezly cestu na svá trdliště.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme