Tápete v insolvenčním procesu? Aplikace od FIT ČVUT vás jím provede

Nová webová aplikace IsirExplorer nabízí přehled insolvenčních řízení v ČR s důrazem na proces oddlužení osob. Vyvinul ji student Fakulty informačních technologií ČVUT (FIT ČVUT) Ing. Pavel Tůma v rámci své závěrečné práce založené na otevřených datech.

IsirExplorer poskytuje i takové statistiky o insolvenčním procesu, které doposud nebyly veřejnosti dostupné. Projekt vznikl pod Laboratoří otevřených dat FIT ČVUT za podpory neziskové organizace Hlídač státu.

Ilustrační foto

Cílem diplomové práce s názvem „Systém pro agregaci a zobrazení dat o insolvenčních řízeních“ bylo vytvoření webové prezentace se statistikami o insolvenčních řízení v ČR. Výsledná aplikace IsirExplorer tak poskytuje veřejnosti přehledné a podrobné statistiky o insolvenčních řízeních. Data o stavech v krajích, věřitelích, správcích a statistiky procesu oddlužení jsou pro uživatele přehledně zobrazeny pomocí grafů, tabulek i map.

Je tak možné jednoduše zjistit objemy insolvencí, průměrnou výši přihlášených pohledávek, jejich počet a také úspěšnost jednotlivých insolvenčních správců včetně jejich odměny.

„Údaje o průběhu jednotlivých řízení se zveřejňují v insolvenčním rejstříku v podobě PDF dokumentů. Podrobná data o insolvencích v současnosti nejsou zveřejňována žádným jiným způsobem a PDF formát není ideální pro strojové čtení,“ říká Pavel Tůma a dodává: „Navrhl jsem proto systém pro automatizované čtení údajů z PDF dokumentů v insolvenčním rejstříku a jejich přehlednou vizualizaci.“

Infrastrukturu pro uložení dat poskytl Michal Bláha, vedoucí portálu Hlídač státu. FIT ČVUT poskytla aplikační server a vedení diplomové práce Ing. Markem Sušickým z Laboratoře otevřených dat. Aplikace je dostupná na https://isir-explorer.opendatalab.cz, otevřený zdrojový kód na adrese: https://github.com/opendatalabcz/isir-explorer.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme