Telekomunikace jako perspektivní obor v Mexiku

Mexiko na základě doporučení OECD odstranilo překážky pro přímé zahraniční investice do telekomunikací, a díky reformě tak došlo k otevření trhu jiným společnostem, což mělo za následek i snížení cen.

Základní informace o telekomunikacích v Mexiku

Sektor telekomunikací se v Mexiku liberalizoval v 90. letech a v roce 2013 pak došlo k reformě, která nastavila normy a započala období významných investic. Před reformou byly telekomunikační služby v Mexiku jedny z nejdražších v rámci členů OECD, a pro mnohé obyvatele tedy nedostupné. Zhruba 70 % trhu s bezdrátovým připojením navíc kontrolovala jediná společnost, América Móvil (Telmex, Telcel).

Po otevření trhu došlo během let 2012–2016 k výraznému rozšíření předplatitelů širokopásmového připojení a jejich počet neustále roste. Od roku 2016 putují velké investice do zlepšení infrastruktury a digitální proměny země.

Statistiky připojení k telekomunikačním službám

Společně s rozšiřující se infrastrukturou roste i počet obyvatel, kteří mají mobilní telefon a internetové připojení: v Mexiku je aktuálně registrovaných 96 mobilních telefonů na 100 obyvatel (vysoký podíl je dán také tím, že mnozí lidé vlastní dvě zařízení) a 63 pevných telefonních linek na 100 domácností.

Co se mobilního internetu týče, je registrováno 77 připojení na každých 100 obyvatel. Největší podíl na 100 obyvatel eviduje stát Quintana Roo (99) a Sonora (98), zatímco ve státech Guerrero (57), Oaxaca (56) a Chiapas (44) je registrován nejmenší podíl mobilního internetu. Statistika rozšíření jednotlivých služeb v Mexiku pro rok 2019, znázorňuje následující tabulka:

SlužbaPočet připojení v zemi
(v mil.)
Růst/pokles
oproti roku 2018
Mobilní telefon122+1,6 %
Pevní linka22,1+5,2 %
Mobilní internet97,4+9 mil.
Pevná internet19,4+5,4 %
DSL internet6,7-5,7 %
Optická síť4,7+27,6 %
Televizní připojení20,2-3,3 %

V Mexiku je dosud značný rozdíl mezi venkovským a městským obyvatelstvem, kdy na venkově má přístup k telekomunikačním službám méně než polovina obyvatelstva. Nicméně se jedná o údaje z roku 2018 a dá se očekávat, že v současné době je tento podíl ještě vyšší.

Zdroj: IFT 2019

Nejvíce internet používají obyvatelé městských států Baja California, Sonora a Nuevo León, kde je připojeno zhruba 78 % až 81 % lidí, naopak ve státech Guerrero, Oaxaca a Chiapas, kde je vysoký podíl indiánského obyvatelstva, je k internetu připojeno pouze 40 % až 50 % obyvatel. Je to dáno také tím, že řada obyvatel v těchto státech žije v odlehlých státech venkova, kam se z finančního hlediska infrastruktura nevyplatí dovést.

Obecně v chudších zemědělsky zaměřených státech s velkým podílem rurálního obyvatelstva není vyvíjen dostatečný tlak na místní vlády vybudovat potřebnou infrastrukturu. Níže přiložený graf přerušovanou čárou uvádí národní průměr a odráží nerovnováhu v pokrytí telekomunikační infrastrukturou mezi jednotlivými mexickými státy:

Zdroj: IFT 2019

Zpět na začátek

Investice do telekomunikací

V telekomunikacích a rádiovém vysílání je dle dat z prosince 2019 zaměstnáno 264 770 lidí (roční růst o 5,9 %). V roce 2018 plynuly do sektoru telekomunikací přímé zahraniční investice ve výši 57,8 miliard pesos (2,5 miliardy dolarů) – jen za první čtvrtletí roku 2019 to pak bylo 603 milionů dolarů, což je o 7 % více než ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.

Největší míru investic sektor zaznamenal v roce 2016, kdy byl zaznamenán 73% růst ve srovnání s rokem 2014. Celkově investice dosáhly hodnoty 85 miliard pesos (3,73 miliardy dolarů).

Soukromý sektor pak do telekomunikací v roce 2019 investoval 71 092 milionů pesos, což je o 23 % více než v roce 2018, kdy investice dosáhly 57,8 miliardy pesos. V posledním čtvrtletí roku 2019 činilo HDP v sektoru telekomunikací a radiového vysílání (TyR) 592 miliard pesos, což znamená roční růst o 7,5 %. Sektor se celkem podílí 3,1 % na HDP.

Od roku 2019 výrazně roste také český vývoz na poli telekomunikací do Mexika. Carlos Slim, který skrze svou společnost Telmex (América móvil) je vlastníkem prakticky celé infrastruktury, slíbil v roce 2020 investovat do nových technologií (optické sítě, věže, bezdrátové sítě, cloudové služby apod.) až 40 miliard pesos ročně. Očekávají se také velké investice operátora AT&T, a to ve výši 91 milionů dolarů, který si tímto má zajistit budoucí práva na využívání 5G sítě. Do telekomunikací a sítí páté generace v Mexiku investuje nemalé částky také společnost Huawei: za rok 2019 to bylo asi 500 milionů dolarů.

Společnost Megacable Holding, přední poskytovatel kabelové televize a internetu pak uvedl, že v roce 2020 v Mexiku investuje 400 milionů dolarů do modernizace a migrace koaxiální kabelové infrastruktury do optické sítě s technologií GPON. Významným investorem v tomto odvětví je také IzziTelecom, který i v tomto roce bude pokračovat v rozšiřování své sítě, která dosud činí více než 140 000 km, z čehož 32 % tvoří optická síť, která pokrývá 15,2 milionu domovů s rychlostí internetu až 100 MB.

Zpět na začátek

Národní plán infrastruktury 2020–2024

Vláda se zavázala podporovat investice do nových projektů, které by přispěly k rozvoji odvětví v zemi. Cílem je dosáhnout ročních investic do infrastruktury ve výši 5 % HDP: celkem se jedná o 147 projektů zaměřených na zlepšení či budování infrastruktury (silnice, letiště, přístavy aj.), které odpovídají hodnotě 859,022 miliardy pesos (42,951 miliardy dolarů). Čtyři z těchto projektů v hodnotě 5,450 miliardy dolarů se týkají telekomunikací.

Ministerstvo financí uvolnilo na podporu telekomunikace 1,3 % HDP, ale hlavní investice se očekávají od operátorů a dalších soukromých společností. Největší část investic je v rámci Národního plánu infrastruktury směřována do pevné a mobilní sítě, např. aktuálně od roku 2019 běží projekt Rozšíření pokrytí pevné a mobilní sítě v telekomunikacích s celkovou investicí 86 161 milionů pesos.

ProjektHodnota (v mil. pesos)Období
1Poskytnout symetrické připojení nadnárodním společnostem4002020
2Investice do mobilní sítě a pevné linky 86 16186 1612020
3Návrh, implementace, operace a údržba sdílené sítě pro mobilní hlasové a datové širokopásmové připojení 4.5G11 4922020–2021
4Infrastruktura rozhlasového a televizního vysílání20 0002020–2021
Celková hodnota118 053

Aktuální výzvy:

 • nutnost zavést opatření, která zaručí spravedlivější nabídku a vyrovná pozici současných hráčů na trhu,
 • vytvořit regulace, které poskytnou větší jistotu zahraničním investorům, což má zaručit stabilitu investičního podhoubí,
 • hledat prostor pro dialog, který povede k větší spolupráci mezi veřejnými institucemi, regulačními orgány a soukromými společnostmi,
 • zlepšit přístup k internetu v některých oblastech,
 • zajistit dostatečná telekomunikační a rádiovou infrastruktura aj.,
 • potřeba sdílení infrastruktury mezi jednotlivými operátory a vládními entitami,
 • přístup k síti za regulované ceny.

Zpět na začátek

5G síť nové generace

Nasazení 5G sítě začalo v roce 2018 a funkční by pro uživatele měla být do roku 2025. Do té doby zřejmě budou existovat hybridní sítě mezi 4G a 5G, u nichž se předpokládá, že budou investice do 5G sítí brzdit. Nutno podotknout, že v Mexiku ještě není ani plné pokrytí 4G sítě: dle Federálního institutu pro komunikace IFThttp://www.ift.org.mx/ dosahuje pokrytí 4G na národní úrovni 87,9 %.

V některých venkovských oblastech dosud existuje 2G, nicméně toto pokrytí se postupně ruší, což umožní uvolnění prostoru pro posílení kapacity 4G LTE. Aktuálně je dle IFT 70 % dat připojených na 4G. Blíže situaci znázorňuje graf.

Zdroj: El Ceo. Údaje jsou v terabajtech

Carlos Slim oznámil, že jeho vizí je v roce 2020 investovat v Mexiku do rozvoje technologií 4.5 a 5G, celkem 6,6 miliardy pesos. Nasazení 5G je ve fázi testování a příprav provozovatelů. Rostoucí poptávka v důsledku koronavirové krize však pravděpodobně povede k urychlení tohoto procesu.

Mexiko by mělo být jednou z prvních zemí v regionu Latinské Ameriky, kde bude 5G spuštěno. Síť 5G také mimo jiné posílí využití IoT. V Mexiku jsou různí poskytovatelé sítě, jako Cisco, Ericsson, Huawei, či Qualcomm, jež provádí testy pro spuštění 5G sítí.

Zpět na začátek

Další projekty a investice

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE Telecom, CFET)

Comisión Federal de Electricidad CFE vytvořila dceřinou společnost CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Oficiálně se má jednat o „neziskovou“ státní společnost, která bude poskytovat přístup k internetu znevýhodněným obyvatelům a zvýší připojení zdarma na veřejných místech (školy, nemocnice, vládní budovy aj.)

CFE Telecom má pro rok 2020 z rozpočtu alokováno 1 095 milionů pesos, což je dle odborníků v porovnání se soukromými investicemi nedostatečné. IFT jim poskytl koncesi na 30 let. Jedná se o tzv. concesión única de uso público, která zaručuje princip neutrality a soutěživosti na trhu, což bylo jedno z velmi diskutovaných témat.

Kritici mluví o tom, že snahou CFE Telecom je pouze nahrazení programu předchozí administrativy, México Conectado. S vytvořením CFET souvisí také níže zmíněný projekt zaměřený na připojení inteligentních optických sítí.

Conectividad fibra óptica red eléctrica inteligente

Projekt nové administrativy spočívá v instalaci 15 000 km kabelové infrastruktury (aktuálně v zemi existuje více než 500 000 km optické sítě), která má propojit odlehlé regiony vysokorychlostním širokopásmovým připojením. CFE vypsala veřejné výběrové řízení:

 • vítězem se stala mezinárodní společnost Prysmian Group,
 • investice: 871 milionů pesos (38 milionů dolarů) – Prysmian Group přišla s nejlevnější nabídkou,
 • dodávka a instalace zhruba 9 800 kilometrů sítí typu OPGW a dalších 5 100 kilometrů ADSS,
 • zhruba třetina optických kabelů bude vyrobena ve státě Durango, zbytek bude importován ze Španělska.

Red Compartida

Jedná se o jeden z největších telekomunikačních projektů v historii Mexika a jeden z prioritních projektů předešlé vlády. Nyní se jeho však význam snižuje. Z počátku bylo cílem propojit izolované oblasti, nyní se však z finančních důvodů od tohoto spíše odstupuje a snahou je zavést internet do tzv. Pueblos mágicos.

Projekt se zrodil v rámci reformy telekomunikací v roce 2013, která nařizuje vytvořit celostátní 4.5 G či vyšší bezdrátovou síť v pásmu 700 MHz. Veřejnou licitaci vypsala Secretaria de comunicaciones y transporte SCT v roce 2016:

 • vítězem se stala firma Altán Redes,
 • projekt startoval v roce 2018, ukončen má být v roce 2024,
 • do roku 2022 by mělo 85 % obyvatelstva přístup k internetu, do roku 2024 pak 92,2 %,
 • více informací na webu projektu.

Zpět na začátek

Společnosti, instituce a asociace

Hlavní společnosti poskytující telekomunikační služby

Telcel
Telcel je dceřinou společností América móvil, lídra v sektoru telekomunikací v regionu Latinské Ameriky a jedné z největších společností tohoto druhu na světě. Telmex funguje na trhu již od roku 1989 a na území Mexika jeho služby využívá asi 75 milionů uživatel. Majitelem je jeden z nejbohatších mužů na světě, Carlos Slim.

AT&T México
AT&T México je další z trojky nejsilnějších operátorů v zemi. V mnoha oblastech již funguje na sítí 4G LTE, jež je dosud nejrychlejší v zemi. Od února 2020 postupně začínal rušit síť 2G.

Movistar
Movistar má z hlavních operátorů na mexickém trhu nejslabší pokrytí. Díky své vlastní infrastruktuře mají nejsilnější pokrytí ve státech Querétaro, Jalisco a Nuevo León.

Telmex
Telmex spolu s Telcel spadá pod společnost América móvil. Jedná se o lídra v sektoru telekomunikací, jehož infrastruktura v Mexiku přesahuje 300 tisíc km optické sítě. Kabelovým spojením spojuje celkem 39 zemí.

Izzi telecom
Mexický poskytovatel telekomunikačních služeb, spadající pod Grupo Televisa, která zahrnuje celou řadu značek: Las estrella, Foro TV, De película, Televisa.News, SKY, Los 40 a další. Kromě kabelové televize a internetu nově nabízí také mobilní služby. Společnost Izzi vznikla v roce 2014 a od té doby investuje značné finanční prostředky do rozšiřování svého pokrytí a služeb.

Megacable
Mexická společnost Megacable poskytující kabelovou televizi, internet, pevnou i mobilní síť ve 25 federálních státech.

Totalplay
Poskytovatel internetu, televizního připojení i pevné linky Totalplay fungující od roku 2010. Spadá pod Grupo Salinas, jež integruje následující společnosti: TV Azteca, Grupo Elektra, Purpose Financial, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Italika, Punto Casa de Bolsa, Totalplay, Totalplay Empresarial a Totalsec.

Axtel
Mexická společnost Axtel, jež vznikla již v roce 1994, poskytuje služby jak soukromému, tak vládnímu sektoru. Jejich optická síť přesahuje 42 tisíc km, vlastní tři datová centra, několik operačních center i hub inovací.

Další operátoři: Na trhu také existuje celá řada virtuálních operátorů: Unefon, Freedompop, Weex, Virgin Mobile, Simplii, či Cierto.

Instituce a asociace

Asociación Nacional de Telecomunicaciones ANATEL
Jedná se o občanské sdružení zastupující poskytovatele mobilního a internetové připojení, výrobce sítí, distributory, integrátory a další soukromé společnosti před úřady. V současné době má 52 členů.
Webová stránka

Instituto federal de telecomunicaciones IFT
Posláním Federálního telekomunikačního institutu je efektivně rozvíjet telekomunikace a vysílání ve prospěch občanů. Regulují, propagují a dohlíží na využívání telekomunikační infrastruktury. Podporují rovnou hospodářskou soutěž na trhu a též podporují přístup k telekomunikačním a rozhlasovým technologiím a službám. Pravidelně vydávají statistiky a jiné publikace: nejnovější statistiky IFT jsou publikovány na webu institutu.
Webová stránka

Zpracováno zahraniční kanceláří CzechTrade Mexico City

Zpět na začátek

Další perspektivní obory v Latinské Americe:

• Teritorium: Mexiko
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme