Termín se blíží. Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu odevzdejte do měsíce po přiznání

Podnikatelé, kteří odevzdali daňové přiznání elektronicky do 2.5., mají na odevzdání přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny čas maximálně do 1. respektive 2. června. Mnozí ale musejí splnit svou povinnost dříve. Rozhodující je to, kdy daně přiznali.

Ti, kdo ručně vyplňovali klasický růžový tiskopis a využili nejzazší termín 1.4., museli přehledy odevzdat do počátku května.

Ilustrační foto

„Zmíněný deadline ovšem neznamená, že mohou všichni odkládat svoji povinnost do 2. 6. Klíčové je doručit přehled do jednoho měsíce od daňového přiznání. Pokud přiznáte daně 21. dubna, nečekáte do června. Platí pro vás termín 21.5.,“ upozorňuje poradce Michal Dvořáček.

Konkrétní lhůty přitom počítá Česká správa sociálního zabezpečení jinak než zdravotní pojišťovny. Zatímco ČSSZ stanovila nejzazší termín na 1. června, u zdravotních pojišťoven je lhůta posunuta na čtvrtek 2.6.

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je nejpozdějším datem pro jeho odevzdání 1. červenec.  Pak máte čas až do počátku srpna.

Zatímco daňové přiznání podává pouze OSVČ, jež měla roční příjmy převyšující 15 tisíc korun (případně šest tisíc u vedlejší činnosti), přehledy je nutné odevzdat vždy, a to i tehdy, pokud jste podnikali například jen měsíc nebo nevydělali ani korunu. Majitelé živnostenského listu s nižšími nebo nulovými příjmy ovšem měli čas jen do 8. dubna 2022.

Žádný mimořádný odklad, který mohli podnikatelé využít v posledních dvou letech kvůli epidemii covid-19, už v roce 2022 neplatí.

Výjimkou jsou plátci paušální daně

Ušetřit na daních z příjmů i povinném pojistném a nemuset každoročně podávat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ. To jsou hlavní výhody paušální daně, která platí od loňského roku. Měsíčně platíte jen minimální zálohy na zdravotní pojistné, nejnižší možné platby za sociální pojištění navýšené o 15 procent, a konečně daň z příjmu ve výši 100 korun. Celkově se k paušální dani přihlásilo zhruba sto tisíc živnostníků s ročními příjmy do jednoho milionu.

Jak a komu přehledy podat?

Přehledy odevzdáváte místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze rozděleno dle obvodů) a své zdravotní pojišťovně. Můžete je poslat poštou, osobně odevzdat na pobočce (do boxu či na podatelně), případně vše vyřešit elektronickou cestou.

„Podnikateli preferovanou a zároveň nejjednodušší formou je elektronické podání prostřednictvím interaktivního formuláře dostupného na ePortálu ČSSZ bez nutnosti chodit na pracoviště místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,“ upozorňuje ČSSZ na svých webových stránkách.

Jak na podání přehledů (podrobné informace na ČSSZ)

K tomu, aby mohl vyplňovat formuláře na ePortálu ČSSZ, nemusí být podnikatel ke službám ePortálu nutně přihlášen.

Pokud se nicméně k ePortálu ČSSZ – prostřednictvím své datové schránky nebo Národní identitní autority (identita občana) – přihlásí, jsou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ a také další potřebné údaje.

Přehled můžete poslat rovněž poštou na adresu místně příslušné OSSZ, a teoreticky využít schránku pro příjem fyzických podání, kterou obvykle najdete u vstupu do budovy sociálky.

Jak vyplnit přehledy o příjmech a výdajích na sociální a zdravotní pojištění?

U zdravotních pojišťoven je postup obdobný.  Některé pojišťovny nabízejí také online samoobsluhu.

Například u VZP se můžete zaregistrovat na portále VZP Point, přehled vyplnit on-line a odeslat jeho prostřednictvím. V navigaci zde vyberete možnost Nové podání, kliknete na „Přehled o výši daňového základu OSVČ“ a následně na tlačítko „Vyplnit formulář“.

Nedoplatky na pojistném zaplaťte obratem

Případný nedoplatek pojistného za rok 2021 musíte zaplatit do osmi dnů od doručení přehledu. A platí to znovu v případě, že si OSVČ pospíší a splní svoji povinnost s předstihem.

Příklad: Ten, kdo přiznal daně finančnímu úřadu už 14. března a 14. dubna doručil příslušné dokumenty zdravotní pojišťovně i OSSZ, doplatí pojistné nejpozději do 22.4.

Pouze v případě, že přehled odevzdáte poslední den (2. května či 2. června), nebo ho dokonce nedodáte včas, začíná se osmidenní lhůta pro zaplacení počítat od data, do kterého jste měli povinnost splnit. Opozdilci tedy nemohou počítat s osmidenním odkladem.

Pozor na pokuty

OSSZ hříšníky na nesplnění povinnosti nejprve upozorní. Když ale ani poté nereagují, mohou za neodevzdání nebo zpoždění dostat tučnou pokutu. 

„Pokud neodevzdáte včas přehled, budete sociálkou vyzváni, abyste tuto povinnost splnili. Za pozdní dodání nebo nedodání přehledu pak hrozí pokuta až 50 000 korun,“ doplňuje Michal Dvořáček.

Pozor! Platí to nejen u sociálního pojištění, ale i u dokumentu pro vaši zdravotní pojišťovnu. Maximální sankce je přitom ve stejné výši.

Platíte minimální zálohy na povinná pojištění? Kdy odevzdat přehledy a co hrozí opozdilcům

„Za nesplnění povinnosti předložit přehled o příjmech a výdajích může zdravotní pojišťovna podle zákona č. 592/1992 Sb. podle § 26 odst. 1 (odkaz na Zákony pro lidi) uložit pokutu až do výše 50 000 korun,“ potvrzuje mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Schillerová.

Podle zákona může pojišťovna potrestat hříšníka pokutou do dvou let ode dne, „kdy se o nesplnění nebo porušení povinnosti dozvěděla a nejpozději do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.“

Jak je to s novými zálohami?

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro rok 2022 zvýšila na 2841 korun měsíčně (u vedlejší činnosti na 1137 Kč), minimální záloha na zdravotní pojištění pak narostla na 2627 korun.

Důvodem je rychlejší růst průměrné mzdy, která je pro výši záloh určující. Celkově si OSVČ (na nejnižších možných zálohách) letos oproti loňsku připlatí 487 korun měsíčně.

Živnostníci si připlatí i letos. Zálohy na zdravotní pojištění se rekordně zvyšují

U zdravotního pojištění je nutné platit nový odvod už od ledna. Nová minimální záloha byla splatná nejpozději 8. února.

U sociálního pojištění se pak zálohy mění až od „měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být přehled podán“.

Podáte-li přehled v květnu, zvyšují se vám platby počínaje červnovou zálohou. Výjimkou je případ, kdy vám z přehledu vycházejí nižší zálohy než v předchozím roce – ty pak můžete platit už od měsíce, v němž přehled odevzdáte.

Kdo platí minimální zálohy

Nejnižší možnou zálohu platí OSVČ, které s podnikáním v daném roce začínají, případně ti, jejichž roční hrubý zisk nepřesáhl dvanáctinásobek průměrné měsíční mzdy. Pro rok 2021 byl průměrná mzda stanovena na 35 441 korun. Roční hrubý zisk plátců minimálních záloh tedy musel být nižší než 425 292 korun (12 x 35 441). Pro rok 2022 to je dokonce 466 932 korun (38 911 x 12).

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika