Testování ve firmách je povinné od středy 3. března do 30. června

(Aktualizováno 1. 7. 2021) Od pondělí 1. března se ve firmách rozjíždí plošné testování na Covid – 19 bez zdravotníků, tzv. samotestování. Stát na něj přispěje z veřejného zdravotního pojištění 60 korun na test, proplatí 4 testy měsíčně na každého zaměstnance či osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ).

 • Ministerstva průmyslu a obchodu a zdravotnictví k samotestování připravila stručného průvodce. 
 • Jde o doplňkové testování, nadále platí, že pokud je to možné, využívá se k testování sít POC antigenních center, kde se vyšetření plně hradí z veřejného zdravotního pojištění. 
 • Od 3. března začne být testování zaměstnanců pro firmy s více než 250 zaměstnanci povinné, od 5. března se povinnost bude týkat i podniků s 50 až 249 zaměstnanci. A to proto, aby mohl průmysl i přes pandemii koronaviru fungovat dál. A od 26. března se přidají k velkým a středním firmám i firmy s počtem 10 až 49 zaměstnanců.
 • Miniterstvo zdravotnictví odhaduje, že testování bude ve firmách pokračovat minimálně do konce května.

Antigenní testy pro testování bez zdravotníků, tzv. samotestování, si firmy mohou koupit pouze od firem, jejichž seznam se průběžně aktualizuje na webu Ministerstva zdravotnictví. Rozšiřuje se každý den. Na konci měsíce firmy a OSVČ testování vyúčtují zdravotní pojišťovně. Od 1. 4. žádejte o příspěvek zdravotní pojišťovny na webu www.samotesty-covid.cz.

„Průmysl nezastavujeme. Plošné testování ve firmách ale bude povinné,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Do 12. března by měli být otestování všichni zaměstnanci firem s více než 250 zaměstnanci, do 15. března pak všichni z podniků od 50 do 249 zaměstnanců. Možné bude antigenní testování u závodního lékaře nebo u externího poskytovatele, stejně jako samotestování. Nejdéle do dvou týdnů tak 10 000 firem otestuje 2,1 milionu svých pracovníků.Antigenní testování provedené zdravotníkem bude plně hrazeno, na samotestování stát přispěje 4 x měsíčně 60 korunami na test a zaměstnance.”

Zaměstnavatelé, kteří budou testovat sami, budou muset hlásit případný pozitivní výsledek závodnímu či obvodnímu lékaři nebo hygienikům. 

Na testování přispějí pojišťovny

Příspěvek zdravotní pojišťovny ve výši 60 Kč bude náležet za maximálně 4 testy měsíčně na jednoho zaměstnance či OSVČ bez zaměstnanců. Další náklady budou příspěvkem firem pro zdraví zaměstnanců. Jednou měsíčně vykáže zaměstnavatel vůči zdravotní pojišťovně počty provedených testů prostřednictvím příslušného formuláře, který je ke stažení na stejné stránce jako je zveřejněn průvodce testováním. Pojišťovna zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za jednoho zaměstnance či jednu OSVČ bez zaměstnanců za daný měsíc.

První vyúčtování za měsíc březen se uskuteční v dubnu, zdravotní pojišťovny pro to chystají elektronické formuláře. Za zaměstnance bude pojišťovny o příspěvek žádat zaměstnavatel, OSVČ bez zaměstnanců si požádají samy. Dobrovolně a na vlastní náklady lze samozřejmě testy provádět častěji.

„Testování ve firmách je dalším krokem, jak zastavit šíření epidemie a zároveň co nejméně ohrozit chod ekonomiky. Pravidelné a opakované testování zachytí i bezpříznakové přenašeče, kteří tak nevědomky mohou nakazit i ostatní. Zároveň jako Ministerstvo zdravotnictví průběžně rozšiřujeme seznam testů, jimž byla udělena výjimka, a je tak možné je použít i laiky pro tzv. sebetestování,“ říká ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Podle současných informací od firem, které obdržely výjimku od Ministerstva zdravotnictví, dodavatelé měli o víkendu ve skladech cca 5 milionů testů, v tomto týdnu by pak měli mít k dispozici dalších 5 až 8 milionů.

Podnikatelé testování vítají

„Pravidelné testování je účinný nástroj, jak zabránit šíření nemoci ve firmách. Zavedení povinného testování podporujeme, považujeme ho za logický krok v aktuální koronavirové situaci. Každý zodpovědný zaměstnavatel by měl udělat vše pro to, aby ochránil své zaměstnance,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Firmy jsou podle současných informací Ministerstva průmyslu a obchodu připraveny v dalších týdnech zajistit nejméně cca 10 milionů testů. Denně jim nyní chodí stovky objednávek od firem, které chtějí testovat zaměstnance, poptávku mají i od dalších prodejních kanálů do maloobchodní sítě. Další nabídka na dodávání testů se bude odvíjet od poptávky po zavedení povinného testování ve firmách. 

„Testování v malých a středních firmách probíhá již zcela běžně od podzimu 2020, firmy chtějí ochránit svůj provoz a dělají pro to maximum, přestože na to již vynaložily obrovské náklady z vlastních zdrojů. Vítáme finanční podporu testování od státu a oceňujeme, že se týká i živnostníků. Masivní a povinné testování ve firmách zcela jednoznačně podporujeme,“ dodává předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Karel Dobeš.

Také členové Hospodářské komory jsou připraveni pomoci státu s testováním zaměstnanců. „Po vládním rozhodnutí o povinných testech v podnicích apeluje Hospodářská komora na to, aby nová povinnost řešila i případy, kdy se zaměstnanci testování, organizované zaměstnavateli, budou bránit,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že podnikatelé jsou připraveni zajistit si antigenní testy, stát ale musí zabezpečit proveditelnost nově ukládané povinnosti, tedy aby zabezpečil dostupnost antigenních testů v počtech, které budou pro masové testování potřeba.

Kromě systému samotestování bez zdravotníků, nadále platí, že pokud je to možné, využívá se k testování sít POC antigenních center, kde se vyšetření plně hradí z veřejného zdravotního pojištění. Protože se zde výsledek přímo zaznamenává do informačního systému infekčních nemocí, lze pozitivní osobu bezodkladně izolovat a trasovat. Firmy mohou toto testování nadále realizovat i přímo v podniku, pokud si sjednají potřebného zdravotníka –  Metodika je k dispozici.

Zpět na začátek

 • Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného na pracovišti zaměstnavatele (nehledě na počet zaměstnanců zaměstnavatele) pozitivní, je zaměstnanec povinen postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem.
 • Vláda zdůrazňuje, že zajištění testů je povinností zaměstnavatele. Zaměstnanec se může dobrovolně zdarma testovat i jako běžný občan u lékaře či v testovacích centrech, ale nelze mu to nařídit. Nařídit mu naopak lze testování na pracovišti, kterému se může vyhnout předložením potvrzení o negativním testu provedeném u lékaře či v testovacím centru.

Povinné testování u zaměstnavatelů s alespoň 250 zaměstnanci

 • od 12. března smí tito zaměstnavatelé umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech některý z níže uvedených testů a jeho výsledek je negativní
  • RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 (zaměstnanec je povinen prokázat podstoupení tohoto testu potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb),
  • POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 2 (zaměstnanec je povinen prokázat podstoupení tohoto testu potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb) nebo
  • na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem
 • výjimka z povinného testování
  • se uplatní na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Zaměstnanec je povinen prokázat výše uvedené skutečnosti potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.
  • Dále na osoby, které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, v případě jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní a nejvýše 9 měsíců od jejího podání, v případě dvoudávkové vakcíny nejméně 22 dní a nejvýše 90 dní od podání první nebo 9 měsíců od podání druhé dávky, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.
 • tito zaměstnavatelé jsou povinni zajistit nejpozději od 3. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden
 • není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště
 • tito zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test nejpozději v termínu od 5. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele nejpozději k 12. březnu 2021
 • pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo pracoviště zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office)
 • zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, se nařizuje vést evidenci provedených testů
 • za zaměstnance se považují také
  • dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a
  • další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci

Ve zkratce: od 3. 3. jsou povinny zajistit testy,
od 5. 3. musí vyzvat zaměstnance, aby se nechali otestovat,
k 12. 3. musí mít zaměstnance, kteří jsou přítomni na pracoviště zaměstnavatele, poprvé otestované.
Následně musí zajistit testování každých 7 dní.

Zpět na začátek

Povinné testování u zaměstnavatelů s 50 až 249 zaměstnanci

 • od 15. března smí tito zaměstnavatelé umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech některý z níže uvedených testů a jeho výsledek je negativní
  • RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-22 (zaměstnanec je povinen prokázat podstoupení tohoto testu potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb),
  • POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (zaměstnanec je povinen prokázat podstoupení tohoto testu potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb) nebo
  • na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem
 • výjimka z povinného testování
  • se uplatní na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Zaměstnanec je povinen prokázat výše uvedené skutečnosti potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.
  • Dále na osoby, které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, v případě jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní a nejvýše 9 měsíců od jejího podání, v případě dvoudávkové vakcíny nejméně 22 dní a nejvýše 90 dní od podání první nebo 9 měsíců od podání druhé dávky, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.
 • tito zaměstnavatelé jsou povinni zajistit nejpozději od 5. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden
 • není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště
 • tito zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test nejpozději v termínu od 8. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele nejpozději k 15. březnu 2021
 • pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo pracoviště zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office)
 • zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, se nařizuje vést evidenci provedených testů
 • za zaměstnance se považují také
  • dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a
  • další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci

Ve zkratce: od 5. 3. zajistit testy,
od 8. 3. vyzvat zaměstnance, aby se nechali otestovat nejpozději k 15. 3.
Následně testovat každých 7 dní

Zpět na začátek

Zaměstnavatelé s 10 – 49 zaměstnanci

 • od 26. března smí tito zaměstnavatelé umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech některý z níže uvedených testů a jeho výsledek je negativní
  • RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 (zaměstnanec je povinen prokázat podstoupení tohoto testu potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb),
  • POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (zaměstnanec je povinen prokázat podstoupení tohoto testu potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb) nebo
  • na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem
 • výjimka z povinného testování
  • se uplatní na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Zaměstnanec je povinen prokázat výše uvedené skutečnosti potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.
  • Dále na osoby, které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, v případě jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní a nejvýše 9 měsíců od jejího podání, v případě dvoudávkové vakcíny nejméně 22 dní a nejvýše 90 dní od podání první nebo 9 měsíců od podání druhé dávky, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.
 • tito zaměstnavatelé jsou povinni zajistit nejpozději od 17. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden
 • není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště
 • tito zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test nejpozději v termínu od 19. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele nejpozději k 26. březnu 2021
 • pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo pracoviště zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office)
 • zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, se nařizuje vést evidenci provedených testů
 • za zaměstnance se považují také
  • dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a
  • další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci

Ve zkratce: od 17. 3. zajistit testy,
od 19. 3. vyzvat zaměstnance, aby se nechali otestovat nejpozději k 26. 3.
Následně testovat každých 7 dní

Zpět na začátek

Zaměstnavatelé s 1 – 9 zaměstnanci

 • od 6. dubna smí tito zaměstnavatelé umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech některý z níže uvedených testů a jeho výsledek je negativní
  • RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 (zaměstnanec je povinen prokázat podstoupení tohoto testu potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb),
  • POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (zaměstnanec je povinen prokázat podstoupení tohoto testu potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb) nebo
  • na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem
 • výjimka z povinného testování
  • se uplatní na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Zaměstnanec je povinen prokázat výše uvedené skutečnosti potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.
  • Dále na osoby, které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, v případě jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní a nejvýše 9 měsíců od jejího podání, v případě dvoudávkové vakcíny nejméně 22 dní a nejvýše 90 dní od podání první nebo 9 měsíců od podání druhé dávky, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.
 • tito zaměstnavatelé jsou povinni zajistit nejpozději od 28. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden
 • není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště
 • tito zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test nejpozději v termínu od 30. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele nejpozději k 6. dubnu 2021
 • pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo pracoviště zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office)
 • zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, se nařizuje vést evidenci provedených testů
 • za zaměstnance se považují také
  • dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a
  • další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci

Ve zkratce: od 28.3. zajistit testy,
od 30.3. vyzvat zaměstnance, aby se nechali otestovat nejpozději k 6.4.
Následně testovat každých 7 dní

Zpět na začátek

Nestátní neziskové organizace (NNN) zaměstnávající alespoň 1 osobu

 • NNO se rozumí spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a nadace
 • od 6. dubna smí tito zaměstnavatelé umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech některý z níže uvedených testů a jeho výsledek je negativní
 • RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 (zaměstnanec je povinen prokázat podstoupení tohoto testu potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb),
 • POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (zaměstnanec je povinen prokázat podstoupení tohoto testu potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb) nebo
 • na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem
 • výjimka z povinného testování
  • se uplatní na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Zaměstnanec je povinen prokázat výše uvedené skutečnosti potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.
  • Dále na osoby, které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, v případě jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní a nejvýše 9 měsíců od jejího podání, v případě dvoudávkové vakcíny nejméně 22 dní a nejvýše 90 dní od podání první nebo 9 měsíců od podání druhé dávky, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.
 • tito zaměstnavatelé jsou povinni zajistit pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden
 • není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště
 • tito zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test nejpozději v termínu od 30. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele nejpozději k 6. dubnu 2021
 • pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo pracoviště zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office)
 • zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, se nařizuje vést evidenci provedených testů
 • za zaměstnance se považují také
  • dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a
  • další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci

Ve zkratce: od 30.3. vyzvat zaměstnance,
aby se nechali otestovat nejpozději k 6. 4.
Následně testovat každých 7 dní

Zpět na začátek

Informace k povinnému testování OSVČ

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území ČR smí nejpozději od 6. dubna 2021 vstupovat na své pracoviště či místo výkonu práce pouze za předpokladu, že podstoupila v posledních 7 dnech některý z níže uvedených testů a jeho výsledek je negativní

 • podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,
 • POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
 • preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděný laickou osobou, není-li v čl. VI stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní

Výjimka z povinného testování se uplatní na OSVČ, které vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na svých pracovištích či v místě výkonu své práce se nesetkávají se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti, případně

 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
 • s tím, že OSVČ je povinna prokázat výše uvedené skutečnosti potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb

S účinností od 28. března 2021, v případě, že je výsledek testu pozitivní, musí OSVČ opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud OSVČ nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinna kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.

S účinností od 28. března 2021 se OSVČ, které se testují testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, nařizuje vést evidenci provedených testů.

Zpět na začátek

Základní pravidla pro hrazení testování ve firmách z fondu prevence

Níže uvedenými základními pravidly se budou řídit všechny zdravotní pojišťovny v ČR v rámci programu zaměřeného na podporu doplňkového pilíře testování na COVID-19 laickou osobou u společností podnikajících v České republice a osob samostatně výdělečně činných, hrazeného z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven.

Základní podmínky příspěvku

 • Za co bude příspěvek poskytnut: za nákup a provedení testu (pouze za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZČR pro samotestování laickou osobou podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.)
 • Od kdy bude příspěvek poskytnut: od 1. 3. 2021
 • Komu bude příspěvek poskytován (kdo může být žadatelem o příspěvek): zaměstnancům (prostřednictvím zaměstnavatele) a OSVČ
 • Kdo bude příspěvek hradit: všechny zdravotní pojišťovny
 • Výše příspěvku: max. výše příspěvku je 240 Kč vč. DPH za jednoho zaměstnance za měsíc
  interval na jednoho zaměstnance bude max. 1 test/kalendářní týden
 • V jakém termínu lze podat žádost o příspěvek: žádost je možné podávat jednou měsíčně, nejdříve v dubnu 2021 za březen 2021
 • Jak lze požádat o příspěvek:
 • odkaz bude zveřejněn na webových stránkách všech zdravotních pojišťoven
  • při problémech s aplikací pro podávání vyúčtování testů zaměstnanců na webu zdravotních pojišťoven doporučujeme žadatelům obrátit se na infolinku VZP (Všeobecné zdravotní pojišťovny) na čísle 952 222 230. Žádná linka pro technickou pomoc zřízena nebyla, MPO s touto aplikací nemá žádnou spojitost.
  • kontakty na ostatní zdravotní pojišťovny, které rovněž podají žadatelům informace k vyplnění na www.samotesty-covid.cz/kontakt/.
 • Obecné podmínky čerpání příspěvku: budou definovány v metodických pokynech zveřejněných na webech zdravotních pojišťoven
 • Metodika pro zaměstnavatele/OSVČ: zdravotní pojišťovny vytvoří metodický pokyn, který bude uveřejněn na jejich webech, včetně detailního popisu jednotlivých programů a podmínek jejich čerpání, včetně FAQ

Zpět na začátek

Samotestování ve firmách v 9 otázkách a odpovědích

Odpovědi na další otázky podnikatelů k samotestování ve firmách

Jak postupovat při samotestování zaměstnanců? 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravilo pro firmy průvodce samotestováním bez zdravotníků, tedy postup, jak od 1. března 2021 samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění. Jde o 10 kroků pro samotestování pro zaměstnavatele a OSVČ. Průvodce je dostupný.

Jaké testy jsou určeny pro samotestování ve firmách a kde se dají pořídit? 
Jde o antigenní testy, které se dají pořídit ve firmách uvedených v seznamu na webu Ministerstva zdravotnictví na adrese https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/. Seznam se neustále rozšiřuje tak, jak další firmy žádají Ministerstvo zdravotnictví o výjimku a resort ji vydává. Některé z firem testy distribují i prostřednictvím svých partnerů.

Je seznam firem, které testy dodávají, konečný? 
Nikoliv, viz předchozí odpověď.  Seznam se neustále rozšiřuje. Řada firem podala žádosti, které nyní Ministerstvo zdravotnictví urychleně vyřizuje.

Kolik testů je nyní zajištěno, aby firmy mohly dobrovolně testovat? 
Podle současných informací od firem, které obdržely výjimku od Ministerstva zdravotnictví, dodavatelé měli o víkendu ve skladech cca 5 milionů testů, v týdnu by měli mít k dispozici dalších 5 až 8 milionů.

Jak bude s dodávkami testů v budoucnosti? 
Firmy jsou podle současných informací Ministerstva průmyslu a obchodu připraveny – kromě testů uvedených v odpovědi na předchozí otázku –- zajistit v dalších týdnech nejméně cca 10 milionů testů. Denně jim nyní chodí stovky objednávek od firem, které chtějí testovat zaměstnance, poptávku mají i od dalších prodejních kanálů do maloobchodní sítě. Další nabídka na dodávání testů se bude odvíjet od poptávky po zavedení povinného testování ve firmách. 

Od kdy bude testování ve firmách povinné a jakých firem se bude týkat? 
Testování ve firmách s 250 a více zaměstnanci bude povinné od středy 3. března, od 5. března začne být testování povinné pro firmy s 50 až 249 zaměstnanci. Do 12. března by měli být otestování všichni zaměstnanci firem s více než 250 zaměstnanci, do 15. března pak všichni z podniků od 50 do 249 zaměstnanců.

Kolik z povinného samotestování zaplatí stát a kdo bude platit další náklady? 
Z veřejného zdravotního pojištění se bude na samotestování 4 x měsíčně hradit 60 korun na 1 zaměstnance a 1 test. Náklady navíc půjdou za zaměstnavateli.

Jak je to s cenou antigenních testů? 
V nabídce distributorů jsou nyní pro samotestování různé typy testů, a to jak ze slin, tak z výtěru z nosu či z ústní dutiny. Také cena je různá. Dá se předpokládat, že s vyšší nabídkou cena na trhu klesne, což se už děje. Zaměstnavatelé získají, jak je uvedeno dříve, stanovenou dotaci 4 x 60 Kč, další náklady jsou jejich příspěvkem pro zdraví zaměstnanců. Zodpovědné firmy už testují několik měsíců a chrání tak zaměstnance i produkci.

Jak je to s likvidací testů pro samotestování? 
Likvidaci testů stanovuje metodický pokyn Ministerstva životního prostředí dostupný na https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika. Použité testy se při dodržení přesného postupu (použití vhodného pytle, dezinfekce) mohou dát do směsného odpadu.

Odpovědi na další otázky podnikatelů k samotestování ve firmách

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus

Doporučujeme