TOS je ve světě zárukou kvality, pochvaluje si vítězná firma z Hulína

Nejúspěšnějším klientem vládní agentury CzechTrade se v rámci letošního ročníku soutěže Exportní cena DHL stala strojírenská společnost TOSHULIN. Ta dlouhodobě působí na trhu obráběcích strojů a vývoz tvoří 90 procent jejího obratu.Tradice společnosti, známé v minulosti jako TOS Hulín, sahá do roku 1949, kdy byla zahájena výstavba strojírenského závodu ve městě Hulíně. Firma prošla několika obdobími rozvoje strojírenské výroby a v roce 1951 zaměřila svoji činnost na výrobu obráběcích strojů, zejména svislých soustruhů.

V roce 1959 vyrobila na základě vlastní dokumentace první svislý soustruh s plynulými posuvy, NC pravoúhlým řízením a kopírováním. Firma začala tuto generaci strojů vyrábět jako jedna z prvních na světě. Svislé soustruhy s automatickou výměnou nástrojů z patnáctipolohového zásobníku vyráběla již v roce 1974.

V roce 2017 tvořil export 85 procent celkového obratu firmy. „Za poslední čtyři roky je to téměř 90 procent, což není vůbec špatné číslo. Ani zbývajících deset pro Českou republiku však není vůbec málo,“ říká Dagmar Herring, generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti TOSHULIN. Stabilně vyváží do USA, Německa, Ruska, nově dodává významné objemy zboží také do Číny, Francie a Kazachstánu. Pro vstup na některé z nových trhů byla pro společnost důležitá také spolupráce s vládní agenturou CzechTrade. V rámci letošního ročníku soutěže Exportní cena DHL UniCredit se stala jejím vůbec nejúspěšnějším klientem.

Strojírenská velmoc

Dagmar Herring, generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti TOSHULIN. Foto: TOSHULINJenom na to, že Česko bylo v minulosti známé jako strojírenská velmoc, přitom firma nemůže spoléhat. „Bohužel, existují ještě známější, jako například Německo a Itálie. Odtud také jsou naši hlavní konkurenti na trhu high-tech svislých obráběcích center. Co určitě pomáhá, je také znalost značky TOS. Většinou však v zahraničí nikdo neví, že TOS není jedna velká firma produkující celé portfolio obráběcích strojů. Označení TOS je však zárukou jakési tradice a kvality,“ konstatuje Dagmar Herring.

Stroje z Hulína přitom odebírají firmy, které jsou špičkami ve svém oboru. Například GE Aviation, Safran aircraft engines, nebo PCC ze segmentu leteckých motorů. Mezi výrobci turbín jsou to pak Siemens Turbomachinery Brno, Solar Turbines Žatec nebo EKOL Energo Brno. K zákazníkům TOSHULIN patří také výrobci velkorozměrových ložisek a jejich částí PSL Považská Bystrica, ZKL Brno a Brück Zámrsk, výrobci armatur jako BEL Valves, Armatury Group nebo výrobce železničních kol Bonatrans.

Vstup na nové trhy v současnosti firma nechystá. „Spíše jsou země, kde chceme navázat na úspěšnou minulost a dodávat více. Jedná se o Srbsko, Polsko a ze vzdálenějších trhů například Mexiko,“ vysvětluje Dagmar Herring.

V roce 2009 společnost založila pobočku v Rusku. Vyhnout se důsledkům protiruských sankcí, které byly vyhlášeny po anexi Krymu, to však firmě příliš nepomáhá. „Tyto dvě věci bohužel nemají žádnou přímou souvislost. Dceřiná společnost nám vytváří oproti konkurenci výhodu místního servisu a skladu náhradních dílů. Také montáže strojů jsou vzhledem k přítomnosti ruských pracovníků jednodušší. Protiruské sankce jsou však orientovány přímo na konkrétní firmy, do kterých pak není možné produkt prodat. Zde by spíše pomohlo naprosto jasné a striktní vymezení, kam je možné dodávat a kam už nikoliv,“ upozorňuje Dagmar Herring.

Sázka na digitální technologie

Areál společnosti TOSHULIN. Foto:TOSHULINAby se společnost udržela na světové špičce i v budoucnu, sleduje v rámci svých inovačních aktivit nástup současných trendů, jako je digitalizace nebo Průmysl 4.0. „V souvislosti s tématem Průmyslu 4.0 bývá často zmiňována virtualizace reálných objektů. Virtuální modely zařízení lze například s výhodou využít již ve fázi jejich navrhování. Vývojáři z TOSHULIN ve spolupráci se specialisty z firmy Siemens úspěšně vytvořili virtuální model obráběcího stroje, který je řízen reálným CNC řídicím systémem,“ podotýká Dagmar Herring.

Výsledkem této spolupráce je v České republice unikátní soubor softwarových a hardwarových prostředků umožňující plnohodnotné oživení takzvaného PLC programu na virtuálním stroji. „Program lze tedy odladit daleko dříve, než je fyzický stroj vyroben a smontován. Úpravy v programu lze provést předem a na smontovaný stroj již instalovat odladěnou verzi,“ zdůrazňuje Dagmar Herring. Dalším významným počinem firmy na poli digitalizace je zcela nová softwarová aplikace, která je určena uživatelům na různých postech ve firmách, které používají stroje z produkce TOSHULIN. „Aplikace umožňuje skrze běžný internetový prohlížeč zjistit aktuální stav hlavních skupin stroje, název právě běžícího programu, teploty klíčových motorů nebo kolik energie právě stroj spotřebovává. U naposledy zmíněných veličin jsou navíc data archivována pro pozdější analýzu,“ popisuje Dagmar Herring novinku.

Do aplikace je také integrován přenos obrazu z on-line kamery, která snímá dění v pracovním prostoru stroje. „Proces obrábění je tak možné sledovat v reálném čase na tabletu nebo chytrém telefonu doslova z opačného konce světa. Nová aplikace sdělí uživateli například, za jak dlouho bude potřeba provést pravidelnou údržbu nebo na dálku zkontrolovat stav provozních náplní,“ doplňuje Dagmar Herring.

Budoucí zaměstnance oslovují ve školách

Inovativní obráběcí stroje z TOSHULIN.Foto: TOSHULINStejně jako další strojírenské firmy v Česku, také TOSHULIN se v současnosti potýká s nedostatkem technických pracovníků. „V současné době hledáme kolegy jak na dělnické, tak na THP pozice napříč firmou. Dle našich zkušeností představuje vzdělání získané na školách různých stupňů pouze základ pro působení ve firmě. Ve skutečnosti záleží na přístupu a chuti k sebezdokonalování každého nového pracovníka,“ zdůrazňuje Dagmar Herring.

Firma se podle ní vždy snaží dát nově příchozím dostatek prostoru, aby se projevily jejich schopnosti a dovednosti. Zároveň se orientuje také na absolventy. „Dobré zkušenosti máme se spoluprací se středními odbornými školami v regionu. Každoročně nám to přináší pozitivní výsledky v podobě několika nových mladých spolupracovníků,“ zmiňuje generální ředitelka TOSHULIN.

Úzké kontakty udržuje společnost také s technickými univerzitami. Studentům nabízí možnost získat témata diplomových prací nebo pracovní zkušenosti formou stáže.

Dalibor Dostál

TOSHULIN ve zkratce

Firma TOSHULIN byla založena v roce 1949 jako TOS Hulín a od roku 1998 má formu akciové společnosti. V roce 2009 je založena dceřiná společnost TOSHULIN Russia. Za dobu své existence firma dodala přes 13 500 obráběcích strojů do 60 zemí světa. Tradičním výrobním programem společnosti jsou svislé soustruhy a svislá obráběcí centra. Původně název TOS znamenal zkratku spojení Továrny obráběcích strojů. 

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme