Tržnice nebudou mít z evidence tržeb výjimku, slibuje ministerstvo financí

V Chorvatsku si rodinné firmy prodávající na tržnicích vymohly výjimku z on-line evidence tržeb. Jedná se jen o příležitostné prodejce zemědělských produktů, uklidňuje české ministerstvo podnikatele. Tuzemští živnostníci se obávají, že by si podobnou výjimku mohli vylobovat asijští trhovci.Čeští podnikatelé mají strach z toho, že se elektronická evidence tržeb stane pastí pro poctivé živnostníky a nepoctivci se jí nakonec vyhnou. Výjimku si totiž vybojovaly i některé skupiny podnikatelů v Chorvatsku, kde se česká vláda inspirovala při plánovaném zavádění evidence tržeb.

„Měli jsme případ, který jsme nazvali vesnickou vzpourou. Došlo k ní v tržnicích. Lidé, kteří prodávají zemědělské výrobky na trhu, tvrdili, že je pro ně příliš komplikované přihlašovat se do systému a vystavovat účtenku,“ říká Bruno Lopandič, poradce chorvatské Hospodářské komory pro oblast mezinárodních vztahů, který se zúčastnil konference Elektronická evidence tržeb, pořádané Hospodářskou komorou České republiky dne 3. března 2015.

Chorvatská vzpoura na vsi

„Později se ukázalo, že v pozadí těchto vesnických bouří byli vlastně překupníci, kteří přeprodávají tyto výrobky,“ dodává Bruno Lopandič. Chorvatští zákonodárci nakonec vyjmuli ze systému elektronické evidence tržeb malé rodinné firmy prodávající na tržnicích. Protesty tak slavily úspěch.

Čeští podnikatelé se nyní obávají, aby si podobnou výjimku nevymohli prodejci z asijských tržnic. Systém, který má bránit daňovým únikům, by tím z velké části ztratil smysl. Ministerstvo financí však ujišťuje, že s podobným krokem nepočítá.

Máme pro vás speciál o elektronické evidenci tržeb

K tématu zavedení elektronické evidence tržeb jsme pro čtenáře portálu BusinessInfo.cz připravili sérii článků-speciál, ve kterém je budeme seznamovat s plány na fungování systému, jeho technickými parametry, legislativním procesem, budeme psát o obavách podnikatelů i zkušenostech z Chorvatska, kde se česká vláda pro svůj záměr nechala inspirovat.
Předchozí díl Elektronická evidence tržeb se vyplatí, říká ministerstvo financí. Čeká dvanáct miliad navíc


„V současnosti intenzivně jednáme se zástupci jednotlivých skupin podnikatelů jak o termínu jejich zapojení do systému v rámci postupného náběhu, tak o možných výjimkách pro specifické oblasti podnikání,“ říká pro portál BusinessInfo.cz náměstkyně ministra financí Simona Hornochová.

Podle ní je cílem ministerstva financí, aby výjimky byly systémové povahy a týkaly se například prodejních automatů nebo regulovaných subjektů, jako jsou školní jídelny a podobně.

„S plošnou výjimkou pro tržnice ministerstvo financí rozhodně nepočítá. Ani v Chorvatsku taková výjimka zavedena není, evidenci tržeb nepodléhají pouze prodeje vlastní drobné zemědělské produkce,“ zdůraznila Simona Hornochová.

Taxíkáři jsou problém, připouští ministerstvo

Kromě asijských tržnic tvoří další dlouhodobě problematickou skupinu podnikatelů taxíkáři. Zda se bude evidence tržeb týkat také jich, zatím není jasné.

Povinnost elektronicky evidovat tržby se bude zavádět postupně. Zatím je jisté, že v prvních dvou fázích dojde na restaurační a ubytovací služby a maloobchod i velkoobchod.

„Další sektory budeme přidávat postupně na základě rizikové analýzy finanční správy. U každého sektoru zvážíme přínosy a náklady,“ vysvětluje Simona Hornochová a dodává: „Souhlasíme nicméně, že provozování taxislužby je jedním z rizikových oborů z hlediska očekávané míry krácení vykazovaných tržeb.“

Obavy z výjimek, které pokřiví dopady elektronické evidence tržeb na podnikatele, jsou však mezi živnostníky velmi silné.

„Jsem přesvědčen, že se jedná nebo bude jednat o výjimkách. A podle mého se celý systém rozpadne na to, že budou skutečně perzekuováni jenom ti poctiví.  Ono to tak většinou bývá,“ tvrdí Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů.

Podle jeho slov se například na ministerstvu financí intenzivně jedná o výjimce pro malé provozovny s plochou do 150 metrů čtverečních. To však ministerstvo financí popírá. „O žádné takové výjimce jsme neuvažovali a neuvažujeme,“ říká Simona Hornochová.

„Opakovaně říkáme: nejsme přátelé výjimek, nechceme je. Protože naše  daňové zákony, zvlášť zákon o daních z příjmů, je v takovém stavu, v jakém je, právě proto, že všechny předchozí politické reprezentace připouštěly množství výjimek a úlev,“ zdůrazňuje náměstkyně ministra financí.

Obchodníci: Žádné výjimky a vstřícnost při zavádění

Proti zavádění výjimek se staví také další podnikatelské organizace. „Představovali bychom si rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám a pokud možno bez jakýchkoliv výjimek,“ říká prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková.

„Bavíme se o narovnávání podnikatelského prostředí, všichni potřebujeme, aby se vybralo více daní, aby se naší společnosti dařilo lépe,“ podotýká Marta Nováková.

„To, co nás primárně zajímá, je aby ke všem podnikatelským subjektům bylo přistupováno stejně a abychom dokázali vytvořit rovné podmínky a daně platili všichni,“ dodává Marta Nováková.

Ta zároveň požaduje, aby přísný a plošný dopad elektronické evidence tržeb byl vyvážen snížením administrativní zátěže pro podnikatele. „Protože budeme dávat tolik údajů na ministerstvo financí do centrálního systému, tak bychom očekávali, že to umožní snížení administrativní zátěže pro daňové poplatníky,“ požaduje Marta Nováková.

Zároveň by si přála, aby po určité přechodné období nebyli podnikatelé rovnou trestáni za případné chyby, ale byli pouze upozorňováni a dostávali od úřadů radu, jak dosáhnout nápravy.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme