Daň z příjmů

Daň z příjmů patří bezesporu k nejsložitějším daním, se kterými se lze setkat. Dokument vychází ze zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, který byl od roku 2013 opakovaně novelizován. Poslední úpravy jsou z roku 2017. Nový zákon se připravuje. Dokument přináší vedle vybraných ustanovení zákona také další důležité informace, mezi něž patří například termíny podání daňových přiznání, termíny splatnosti záloh daně, ale i praktické rady, co vše je možné využít ke snížení základu daně z příjmů.

  • Speciál: Daně z příjmů za rok 2018

    Portál BusinessInfo.cz pro vás připravil praktickou přílohu věnovanou daním z příjmů za zdaňovací období roku 2018. Přináší mimo jiné formuláře k přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob.

  • Jak vyplnit daňové přiznání

    Do 1. dubna 2019 musí většina daňových poplatníků odevzdat finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Víte, jak správně vyplnit formuláře, a za jakých okolností lze přiznání odložit?