Daňový kalendář pro rok 2024

Daňový kalendář pro rok 2024 stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické.

Zkratka sem: www.businessinfo.cz/danovykalendar nebo BusinessInfo.cz/danovykalendar

Leden 2024

úterý 2. ledna

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2023

spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2023

úterý 9. ledna

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 22. ledna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2023
 • splatnost paušální zálohy

středa 24. ledna

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. ledna

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2023

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2023 a za prosinec 2023
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023

spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2023
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok)

středa 31. ledna

daň silniční

 • daňové přiznání a splatnost daně za rok 2023

daň z nemovitých věcí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen „OSS“)
 • režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023

Oznámení dle DAC7

 • podání oznámení dle § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zpět na začátek

Únor 2024

pátek 9. února

spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. února

daň z příjmů

 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023

úterý 20. února

daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2024

pondělí 26. února

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2024
 • souhrnné hlášení za leden 2024
 • kontrolní hlášení za leden 2024

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024

spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za leden 2024
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok)

čtvrtek 29. února

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024

Zpět na začátek

Březen 2024

pátek 1. března

daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 (nikoliv elektronicky)

pondělí 11. března

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15. března

daň z neočekávaných zisků

 • čtvrtletní záloha na daň

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

středa 20. března

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2024
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023
 • splatnost paušální zálohy

pondělí 25. března

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2024
 • souhrnné hlášení za únor 2024
 • kontrolní hlášení za únor 2024

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024

spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2024
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok)

úterý 26. března

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

neděle 31. března

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Zpět na začátek

Duben 2024

úterý 2. dubna

daň z neočekávaných zisků

 • podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023
 • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2023
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2023

úterý 9. dubna

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 22. dubna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024
 • splatnost paušální zálohy

středa 24. dubna

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. dubna

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí 2024 a březen 2024
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2024 a za březen 2024
 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2024 a za březen 2024

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024

spotřební daň

 • daňové přiznání za březen 2024
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)

úterý 30. dubna

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024

Zpět na začátek

Květen 2024

čtvrtek 2. května

daň z neočekávaných zisků

 • podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

daň z příjmů

 • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

pátek 10. května

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 20. května

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024
 • splatnost paušální zálohy

pondělí 27. května

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024
 • souhrnné hlášení za duben 2024
 • kontrolní hlášení za duben 2024

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2024
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)

pátek 31. května

daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024

Zpět na začátek

Červen 2024

pondělí 10. června

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17. června

daň z neočekávaných zisků

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

čtvrtek 20. června

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024
 • splatnost paušální zálohy

pondělí 24. června

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25. června

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2024
 • souhrnné hlášení za květen 2024
 • kontrolní hlášení za květen 2024

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024

spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2024
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)

neděle 30. června

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Zpět na začátek

Červenec 2024

pondělí 1. července

daň z neočekávaných zisků

 • podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

daň z příjmů

 • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024

Oznámení CRS (GATCA)

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Oznámení FATCA

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024

středa 10. července

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 22. července

daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024

čtvrtek 25. července

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2024
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)

středa 31. července

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024

Zpět na začátek

Srpen 2024

pátek 9. srpna

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 20. srpna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2024
 • splatnost paušální zálohy

pondělí 26. srpna

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2024
 • souhrnné hlášení za červenec 2024
 • kontrolní hlášení za červenec 2024

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2024

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červenec 2024
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2024 (pokud vznikl nárok)

sobota 31. srpna

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Zpět na začátek

Září 2024

pondělí 2. září

daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2024

pondělí 9. září

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16. září

daň z neočekávaných zisků

 • čtvrtletní záloha na daň

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

pátek 20. září

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2024
 • splatnost paušální zálohy

úterý 24. září

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25. září

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2024
 • souhrnné hlášení za srpen 2024
 • kontrolní hlášení za srpen 2024

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2024

spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2024
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2024 (pokud vznikl nárok)

pondělí 30. září

daň z přidané hodnoty

 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024

spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2024

Zpět na začátek

Říjen 2024

čtvrtek 10. října

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 21. října

daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2024

pátek 25. října

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2024

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2024
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2024

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2024
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2024 (pokud vznikl nárok)

čtvrtek 31. října

daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2025, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2024 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2024

Zpět na začátek

Listopad 2024

pondělí 11. listopadu

spotřební daň

 • splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20. listopadu

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2024
 • splatnost paušální zálohy

pondělí 25. listopadu

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2024
 • souhrnné hlášení za říjen 2024
 • kontrolní hlášení za říjen 2024

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024

spotřební daň

 • splatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za říjen 2024
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)

sobota 30. listopadu

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Zpět na začátek

Prosinec 2024

pondělí 2. prosince

daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2024

úterý 10. prosince

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16. prosince

daň z neočekávaných zisků

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha nebo pololetní záloha na daň

pátek 20. prosince

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2024
 • splatnost paušální zálohy

pátek 27. prosince

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2024
 • souhrnné hlášení za listopad 2024
 • kontrolní hlášení za listopad 2024

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2024

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2024
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2024 (pokud vznikl nárok)

úterý 31. prosince

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 • Ohlášení FATCA/CRS lhůta pro podání ohlášení viz § 13t odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2024

spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2024

Zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme