Video + podcast

Daňové přiznání OSVČ: Daň fyzických osob bez bližší specifikace – základní informace

Kdykoli se začne blížit termín odevzdání daňového přiznání, mnoho osob samostatně výdělečně činných – neboli OSVČ – začne přemýšlet nad tím, které položky a také jak mají v tiskopisu vyplnit. Případně na které určitě nezapomenout. 

Redakce portálu BusinessInfo.cz pro vás proto na toto téma připravila sérii videonávodů. Nemají nahrazovat oficiální metodické pokyny k jednotlivým formulářům. Rádi bychom vám ale pomohli se základní orientací a názorně vám ukázali klíčové části daňového formuláře. A to i s vazbou na problematiku sociálního a zdravotního pojištění.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – Série čtyř videonávodů 

V první epizodě se podíváme na vyplňování tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob z hlediska základní, blíže nespecifikované fyzické osoby, odvádějící daň z příjmů. V dalších epizodách si upřesníme několik podrobností a také ukážeme na odlišnosti z pohledu tří vybraných životních situací:

  • OSVČ na mateřské, 
  • OSVČ student, 
  • OSVČ důchodce.

V poslední – čtvrté epizodě – si pak nastíníme ukázku jedné konkrétní, ale také docela specifické činnosti:

  • OSVČ s pronájmem nemovitosti

Ať už se vás konkrétně týká kterákoli z uvedených životních situací, v dnešní úvodní epizodě si připomeneme obecně užitečné základní informace shodné pro všechny osoby samostatně výdělečně činné.

Vykazování daně z příjmů

Pro usnadnění práce s tiskopisy vám doporučujeme používat elektronická znění formulářů. Všechny dokumenty najdete v odkazech v záložce Nástroje a formuláře přímo na webu BusinessInfo.cz.

Na OSVČ ženy na mateřské, studenta a důchodce uplatníme v naší sérii zásady pro osoby samostatně výdělečně činné, fungující v režimu činnosti vedlejší. Ale nepředbíhejme. Jsme teprve u první epizody. 

Řekněme si nejprve pár slov k vyplňování tiskopisu Přiznání k dani z příjmu fyzických osob obecně. – Pokud tedy neodvádíte paušální daň, protože v takovém případě žádné přiznání k dani z příjmů OSVČ vůbec nevyplňujete.

Pokud odvádíte paušální daň, pak žádné přiznání k dani z příjmů fyzických osob vůbec nevyplňujete.

Daň z příjmu může OSVČ vykázat třemi různými způsoby.

  • Vede účetnictví – což je ale varianta, která se drobných živnostníků většinou netýká.

V úvahu pak přicházejí dvě následující:

  • Uplatnění skutečných výdajů zjištěných z daňové evidence. Tato varianta se většinou vyplatí při nákupu a prodeji zboží. 

Naopak při poskytování služeb může být výhodnější zvolit poslední možnost:

Každá varianta má svá specifika a řadu proměnných. Dobře se proto o výhodách a limitech jednotlivých variant informujte. V naší video sérii shrnujeme pouze obecně platné informace, aktuální k datu zveřejnění jednotlivých videí.

Daň z příjmů – vyplňování tiskopisu 

Na webu si můžete vybrat, zda pro podání daňového přiznání použijete:

  • Interaktivní PDF formulář 
  • Elektronické podání EPO
  • Statické PDF určené pouze k tisku

Vyplňování tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob začnete na úvodní straně údaji poplatníka. Poté pro výpočet daně přelistujete na Přílohu č. 1, kde uvedete formu uplatnění daně a následně i příjmy. V případě, že uplatňujete paušální výdaje, skutečné výdaje nebo vedete účetnictví, uvedete i tento údaj.

Elektronický tiskopis vám následně většinu ostatních relevantních položek vyplní automaticky.

Poradíme vám: Jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku

Další užitečné informace, související s vyplňováním daňového tiskopisu pro OSVČ, najdete v článku o dani z příjmů.

Pokud jste ještě neviděli předešlé epizody, určitě se na ně podívejte:

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme