Video + podcast

Jak správně na daň z pronájmu nemovitosti

Víte, jak správně danit pronájem nemovitosti? Na dvou odlišných variantách si ukážeme, že dva zdánlivě podobné podnikatelské modely pronájmu domu či bytu mají odlišné řešení správného podávání daňového přiznání. Zároveň tím uzavřeme náš čtyřdílný seriál o podávání daňových tiskopisů OSVČ.

V předešlých epizodách jsme si nejprve shrnuli obecné základní informace k daňovému přiznání pro OSVČ. Následně jsme si vysvětlili vztah mezi daňovým formulářem a tiskopisy ČSSZ a zdravotní pojišťovny. Třetí část našeho seriálu jsme si popsali tři specifické životní situace v rámci režimu OSVČ vedlejší: Jak podává daňové přiznání žena na mateřské, student a živnostník – důchodce.

Pro názornost jsme vám představili zástupce několika generační rodiny, ve které prakticky každý dospělý nějak podniká. První skupinu reprezentovala mladá matka Pavlína, pak tu byl její mladší bratr Václav, vysokoškolský student, a nakonec i podnikavý děda František.

Někdo podniká podle živnostenského zákona, někdo v jiném režimu

A teď pozor, v rodině je ještě Jindřich, starší bratr Pavlíny, který rovněž podniká. Na Jindřicha můžeme prozradit, že vlastní nemovitost, a rozhodl se, že ji začne pronajímat. To je jedna z řady specifických činností, s nimiž se lze setkat.

Na příkladu Jindřicha si ukážeme, jak vykazovat konkrétní podnikatelskou činnost. A shodou okolností může mít jím plánovaný pronájem nemovitosti v praxi hned několik různých řešení.

OSVČ s pronájmem nemovitosti totiž automaticky nespadá pod živnosti podle živnostenského zákona. Jindřich tedy nutně nemusí mít živnostenský list, to závisí na dalších okolnostech. Co všechno tedy musí vzít v úvahu?

Pronájem nemovitosti podle § 9 zákona o daních z příjmů

Pokud Jindřich pronajímá nemovitost jako fyzická osoba a nemovitost není jeho obchodním majetkem, bude postupovat podle § 9 zákona o daních z příjmů. Takové příjmy nejsou z hlediska platných zákonů předmětem podnikání.

Zisk z pronájmu podle § 9 mají většinou lidé s jinými zdroji příjmů, ať už je to zaměstnání, podnikání nebo důchod. Z pronájmu takový pronajímatel neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Pokud to bude Jindřichův případ, v tiskopisu Přiznání k dani fyzických osob bude vyplňovat Přílohu č. 2. Podrobnosti si přečte v oficiálním návodu k vyplňování tiskopisu.

Poradíme vám: Jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku

Pronájem nemovitosti podle § 7 zákona o daních z příjmů

Jinak ale bude Jindřich postupovat v případě, kdy se rozhodne učinit z pronájmu předmět obchodního podnikání. Nemovitost se stane součástí jeho obchodního majetku. Pak se z hlediska příjmů jedná o činnost podle § 7 a Jindřich bude potřebovat živnostenské oprávnění.

O způsobu pronájmu často rozhoduje i praxe. Pokud totiž Jindřich začne nemovitost poskytovat nikoli k dlouhodobému nájmu jedné osobě, ale ke krátkodobým ubytovacím účelům různým lidem, je zcela evidentní, že jde o nabídku ubytovací služby.

Pak by Jindřich jako živnostník uváděl do daňového přiznání příjmy podle § 7. Z těchto příjmů se navíc platí nejen daň z příjmu, ale také sociální a zdravotní pojištění. Tiskopis pro daňové přiznání začne Jindřich v takovém případě vyplňovat opět Přílohou č. 1.

Co ovlivňuje konkrétní režim pronájmu nemovitosti?

Rozhodnutí, zda bude svou činnost vykazovat jako OSVČ hlavní nebo vedlejší, opět závisí na tom, zda má, či nemá ještě jiné příjmy.

Ať už nakonec OSVČ s pronájmem nemovitosti podniká jako živnostník v režimu hlavní, či vedlejší činnosti, výše popsaným způsobem vyplní a odevzdá i přehledy o příjmech a výdajích na OSSZ i zdravotní pojišťovnu.

Pokud by naopak nemovitost pronajímal podle § 9 – tedy jako nepodnikatel –, výkazy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu by se ho vůbec netýkaly.

Závěrečné připomínky pro všechny OSVČ

Teď si ještě shrňme závěrečné připomínky platné pro všechny podnikající fyzické osoby.

Ve všech případech samozřejmě platí základní náležitosti formulářů:

  • Správně vyplněný titulní list s údaji poplatníka,
  • Na konci tiskopisu datum a podpis
  • A konečně i odevzdání v řádném termínu
    • Buď elektronicky
    • nebo osobní návštěvou na jednotlivých úřadech
    • nebo poštovním doručením.

Souhrn všech důležitých informací včetně elektronických tiskopisů a metodických návodů najdete v článku Jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku. Další užitečné informace hledejte v oddílu Daně a účetnictví.

Pokud vám náš krátký seriál usnadnil základní orientaci a upozornil vás na důležité položky jednotlivých formulářů, jsme samozřejmě rádi. A přejeme vám, abyste celý proces zvládli co možná nejlépe a včas.

Pokud jste ještě neviděli předešlé epizody, určitě se na ně podívejte:

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme