Daně a účetnictví

Jak a kdy splnit daňové povinnosti: návody, rady, informace o změnách, aktuality, daňový kalendář, jednotlivé druhy daní. Jak postupovat při placení daně z příjmů, DPH, silniční daně i daně z nemovitostí, daňové formuláře.

Daňový kalendář pro rok 2024

Daně z příjmu

Kdo a v jakých termínech platí daně z příjmů, jaké slevy a odpočty podnikatelé využívají, komu se vyplatí paušální daň. Rady a doporučení pro OSVČ i ty, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost, změny legislativy. Jak na daňové přiznání a další administrativu spojenou s daněmi z příjmu fyzických i právnických osob.

Více k dani z příjmů

Nabízíme důležité informace o dani, mezi něž patří termíny podání daňových přiznání, splatnosti záloh daně i praktické rady, co je možné využít ke snížení základu daně. Přinášíme rady a doporučení pro OSVČ i ty, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost, popisujeme změny legislativy. Poradíme, jak vyplnit daňové přiznání a jak na další administrativu spojenou s daněmi z příjmu fyzických i právnických osob.

SPECIÁL: Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2023

Relevantní formuláře

Daňové přiznání OSVČ ve videoprůvodcích

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Kdo je povinným plátcem daně z přidané hodnoty, za jakých okolností se vyplatí odvádět státu daň dobrovolně. Doporučení a rady, jak si poradit se složitou administrativou, povinnosti, jež musejí splnit plátci daně, registrace k dani, průvodce labyrintem legislativy. Formuláře a návody pro podnikatele, aktuality a informace o změnách, reverse chargé.

Více k dani z přidané hodnoty (DPH)

Všechny podstatné informace – zúčtování DPH při zahraničních transakcích, výpočet základu a sazby daně či nárok na odpočet nebo vrácení daně. Dozvíte se, kdo je povinným plátcem daně a za jakých okolností je výhodné platit daň dobrovolně. Poradíme, jak se registrovat k DPH a jak se vypořádat se složitou administrativou. Nabízíme i formuláře pro podnikatele a návody na jejich vyplnění.

Relevantní formuláře

Silniční daň

Daň pro vlastníky silničních vozidel využívané k podnikání: kdo, za jakých okolností a kdy odvádí státu silniční daň, sazby daně pro jednotlivé typy vozidel, aktuality a informace o změnách zákona, návody, jak si poradit s administrativou, jak se vyhnout sankcím, přiznání k dani.

Více k silniční dani

Daň, která zajímá vlastníky silničních vozidel, jež je využívají k podnikání. Dozvíte se kdo, za jakých okolností a kdy odvádí státu silniční daň, a především sazby daně pro jednotlivé typy automobilů. Nabízíme aktuality a informace o změnách zákona, návody, jak si poradit s administrativou, jak se vyhnout sankcím, jak vyplnit přiznání a kdy ho odevzdat správci daně.

Relevantní formuláře

Daň z nemovitých věcí

Jak a kdy splnit daňové povinnosti: návody, informace o změnách, aktuality, daňový kalendář. Kdo je poplatníkem a které nemovitosti jsou od daně osvobozeny, kdo a za jakých okolností odevzdává daňové přiznání, výpočet daně, způsoby placení daně.

Více k dani z nemovitých věcí

Daň je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. Předmět daně, kdo je poplatníkem daně či které nemovitosti jsou od daně osvobozeny, postup výpočtu daně.

Relevantní formuláře

Spotřební daň

Daně z alkoholu, tabáku a minerálních olejů: Jak se daň vypočítává a jaké jsou její sazby, výrobky osvobozené od daně, způsoby placení daně, v jakých termínech odevzdáváte přiznání a jak se vyhnout sankcím, změny legislativy.

Více ke spotřební dani

Co je a jak se vypočítává spotřební daň, vznik daňové povinnosti, metodika výpočtu a sazby daně, zdaňovací období, daňové přiznání.

Relevantní formuláře

Zákonné pojištění

Sociální a zdravotní pojištění: zálohy na pojistné, výpočet záloh z průměrné mzdy, doplatky pojistného. Jak na přehledy o příjmech pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ a spojenou administrativu. komplexní informace k legislativě, spojení s paušální daní.

Více ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění

Komplexní informace pro plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění. Poradíme vám, jak a kdy platit zálohy na pojistné, jak se vypočítají zálohy z průměrné mzdy. Dozvíte se, jak často se mění a koho se týkají doplatky pojistného, jak na přehledy o příjmech pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ a spojenou administrativu.

Základní informace (výběr z legislativy)

Relevantní formuláře
Doporučujeme