Daň z nemovitých věcí zaplaťte do 31. května

Daň z nemovitých věcí musí drtivá většina majitelů bytů, domů či pozemků zaplatit do úterý 31. května. Složenky dostávají poplatníci do schránek od letošního 21. dubna do 25. května.

Loni byly lhůty prodloužené vzhledem k epidemické situaci kolem covid-19, letos už to neplatí.

Ilustrační fotografie

Placení daně se ani v roce 2022 nevyhne žádný vlastník nemovitosti. Zatímco přiznání musejí podávat na finanční úřad jen ti, kteří si pořídili nemovitost v loňském roce, daň platí všichni majitelé bytů, domů či pozemků bez výjimky.

„Celkem 2,8 milionů obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2022 začala Finanční správa rozesílat mezi poplatníky ve čtvrtek 21. dubna. Složenky budou poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května 2022,” popisuje mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Lukáš Heřtus. Pokud vám poukázku do středy 25. 5. pošta nedoručí, obraťte se neprodleně na svůj místně příslušný finanční úřad.

Někteří podnikatelé poukázky ve schránkách nenajdou vůbec – týká se to těch, kteří mají aktivní datové schránky. Složenku neobdrží ani ti, kteří si nechávají příslušné údaje posílat e-mailem. 

Další informace Finanční správy ČR k tomu, jak zaplatit daň z nemovitých věcí  

„Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky. Prostřednictvím datové schránky jsou tyto informace zasílány jejím držitelům,” doplňuje mluvčí.

Do pěti tisíc platíte najednou

Pokud je daň nižší než pět tisíc korun, musí ji poplatník zaplatit najednou.

Pokud platí více než pět tisíc, mohou plátci částku uhradit ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří mají druhý nejzazší termín posunutý na konec srpna.

Pokud je vaše celková daň z pozemků nebo ze staveb menší než 30 korun, což platí pouze ve výjimečných případech, platit nemusíte

Finanční správa ČR

Správce daně upozorňuje ty, kteří budou platit daň jinak než složenkou, aby si zkontrolovali částku, již na finanční úřad poslali, s vyměřenou daní (uvedenou na poukázce).

„Poplatník použije složenku minimálně pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu,“ informuje web finanční správy.

Jak na to? Informace najdete i v e-mailu

Majitelům, kteří měli každoročně z povinností spojených s daní z nemovitých věcí těžkou hlavu, chtěla finanční správa usnadnit život. Proto podnikatelé, kteří o to požádají, dostávají už pět let všechny potřebné údaje na svou e-mailovou adresu.

„Jestliže se poplatník přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane místo složenky zprávu na jím určenou adresu a v příloze obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace obsahuje stejné údaje, které jsou uvedeny na alonži složenky,“ doplňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Lukáš Heřtus.

Na alonži (horní oddělitelná část poukázky) jsou uvedeny celková výše daně z nemovitých věcí, termíny splatnosti splátek, přeplatek nebo nedoplatek a adresa finančního úřadu, kam odevzdáváte přiznání a kde daň platíte.

Novou výši daně oznamuje berňák nejčastěji na takzvaném hromadném předpisném seznamu. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu.

Nejčastější způsoby placení daně:

  • bezhotovostní převod – z účtu poplatníka na účet finančního úřadu
  • na poště – složenka bez poplatku (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžná složenka,
  • prostřednictvím SIPO – platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2022.

 „Nejpohodlnější způsob jak daň zaplatit je prostřednictvím internetového bankovnictví. Složenka obsahuje i QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje,“ dodává zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

 Daň z nemovitých věcí je stanovena celkovou částkou za všechny nemovité věci poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje. Kdo vlastní více nemovitých věcí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 korun, najde v obálce jen jednu složenku. Platby za všechny nemovité věci v kraji jsou mu sečteny dohromady.

Kdo platí více než 5 000 korun nebo vlastní nemovitosti na území různých krajů, najde v obálce více složenek. Platí to například pro majitele bytu v Praze, který zároveň vlastní chalupu na Šumavě (v Jihočeském kraji), a to bez ohledu na výši daně odváděné z obou nemovitostí.

Vlastníte-li byt v Praze, ale trvalé bydliště máte například v Prachaticích, přiznání podáte a zaplatíte daň tam (u toho místně příslušného finančního úřadu), kde se nachází daná nemovitost – tedy v hlavním městě. 

Pozor na spoluvlastnický podíl

Pokud vlastní nemovitost víc majitelů, podává daňové přiznání obvykle jen jeden z nich (není ovšem podmínkou). Tohoto poplatníka pak berňák považuje za jejich společného zástupce a jedná jen s ním.

Je ale možné, aby jednotliví spoluvlastníci podali přiznání jen za svůj spoluvlastnický podíl, kdy je zákonem nastavená minimální daň 50 korun. V takovém případě podává každý ze spoluvlastníků do 1. února daňové přiznání a daň zaplatí pouze ze svého podílu.

Nízký úrok vám odpustí

Sankcím se letos opozdilci vyhnou do 7. června, pak už je ale finanční úřad za nezaplacenou daň potrestá.

„Prvních pět pracovních dní po uplynutí lhůty správce daně ještě žádné sankce nevyměřuje. Poté už ale následuje trest v podobě úroků z prodlení,“ upozorňuje daňová poradkyně společnosti Tax Vision Blanka Štarmanová. Úroky z prodlení činí aktuálně (v závislosti na repo sazbě ČNB, která je nyní na 5 procentech) 19 procent z vyměřené daně za rok.

„Pokud nicméně úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej odpustí,“ doplňuje poradkyně Jana Melicharová ze společnosti Kodap.

Jak daň zaplatit?

Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti. Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště, nebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu.

Bankovní účty jednotlivých (místně příslušných) finančních úřadů

Jako variabilní symbol použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:

  • Při bezhotovostní platbě – 1148
  • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
  • Při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001
Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika