Video + podcast

Jak podává daňové přiznání OSVČ na mateřské, student a důchodce

Návod k vyplňování tiskopisu pro podání daňového přiznání, sociální správu a zdravotní pojišťovnu, jak by ji měly vyplňovat OSVČ s vedlejší činností: důchodce, student a osoba na mateřské.

úvodním článku naší série jsme si shrnuli základní informace k vyplňování daňového tiskopisu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Následně jsme si vysvětlili vztah mezi daňovým formulářem a tiskopisy ČSSZ a zdravotní pojišťovny. Dnes se podíváme na konkrétní životní situace.

Pro názornost vám představíme zástupce několikagenerační smyšlené rodiny, ve které prakticky každý dospělý nějak podniká:

Všechny příklady budeme chápat jako podnikání OSVČ na vedlejší činnost.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2021

OSVČ na mateřské

Pro snazší orientaci říkejme OSVČ na mateřské třeba Pavlína. Jak vypadá její hypotetická situace? Pavlína je činorodá žena. Vždycky měla spoustu nápadů, a ještě před narozením syna podnikala. Když je teď doma s malým, většinu času sice tráví jako máma. Svou dřívější živnost ale nepřerušila.

OSVČ na mateřské má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud si alespoň 270 dní v průběhu dvou let platí nemocenskou, z toho minimálně 180 dní musí být před nástupem na mateřskou.

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka nemocenského pojištění. Pokud by Pavlína byla zaměstnaná na normální pracovní poměr, platil by za ní nemocenskou zaměstnavatel a peněžitou pomoc v mateřství by měla jako zaměstnanec.

Pavlína je na úřadech hlášená jako OSVČ na mateřské. Nesmí tedy podnikat „osobně“, ale svou živnost přesto přerušovat nemusí. Může totiž podnikat prostřednictvím další osoby – zaměstnance, spolupracující osoby nebo externího pracovníka.

Tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vyplňuje OSVČ na mateřské způsobem, jehož základ jsme si už popsali v předešlých dvou článcích. Navíc by Pavlína měla v oddílu 5 „Uplatnění slev na dani“ správně vyplnit řádek 64. Pokud se jí týká školkovné, pak 69a. Následně vyplní i řádky 72–75. Podrobné instrukce najde v oficiálním metodickém návodu k tiskopisu.

Také vyplňování tiskopisů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu je v základu identické.

Při vyplnění přehledu OSVČ na mateřské pro sociální pojištění si pozornost zasluhuje:

  • tabulka B, řádek 13 – údaj „jen vedlejší“
  • totéž uvádí v tabulce D, řádek 21 a 22

Pokud by snad Pavlína začala během roku aktivně podnikat, musí zaškrtnout hlavní i vedlejší.

Do přehledu pro zdravotní pojištění OSVČ na mateřské vyplňuje:

  • tabulku 2, kde by měl zaškrtnout údaj „nebyl stanoven minimální vyměřovací základ“, důvod a)
  • tabulku 4, řádek 6, kam napíše „nulu“
  • tabulku 6 nová výše zálohy, řádek 51 zaškrtnout „b) výpočet“

OSVČ student

Také druhého člena naší smyšlené rodiny si trochu personifikujme. Říkejme mu Václav a je to mladší bratr Pavlíny. Je to vysokoškolský student. Ve škole má plno úkolů, ale ještě víc má plánů do života. Už teď si při studiu přivydělává drobným podnikáním.

Také student je považován za OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Musí podávat daňové přiznání, a kromě základní slevy na poplatníka má nárok ještě na slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. Zdravotní pojištění platí za studenta stát. Naopak sociální pojištění stát za studenta neplatí. To také znamená, že studium se nezahrnuje do odpracované doby na důchod.

Student je povinen doložit Finančnímu úřadu každoroční Potvrzení o svém studiu. Musí podávat daňové přiznání a přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu.

Základ tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vyplňuje OSVČ student stejným způsobem jako Pavlína. Také Václav začne vyplňování úvodními údaji poplatníka a Přílohou č. 1. Zvláštní pozornost by měl OSVČ student věnovat 2. oddílu, tabulce 2: „Dílčí základ daně“, řádkům 37–45.

V oddílu 5 „Uplatnění slev na dani“, vyplní správné počty měsíců v řádku 69.

Při vyplňování přehledu OSVČ studenta pro sociální pojištění si pozornost zasluhuje:

  • tabulka B, řádek 13 – údaj „jen vedlejší“
  • totéž uvádí v tabulce D, řádek 21 a 22

Pokud jde o přehled pro zdravotní pojištění, OSVČ student vyplňuje:

  • tabulku 2, kde by měl zaškrtnout údaj „nebyl stanoven minimální vyměřovací základ“, důvod a)
  • tabulku 4, řádek 6, kde napíše „nulu“
  • tabulku 6 nová výše zálohy, řádek 51 zaškrtnout „b) výpočet“

OSVČ důchodce

V naší rodině je i aktivní důchodce – nejstarší zástupce naší rodiny, děda František. Občas chodí s hůlkou, ale svižně. Energie má tolik, že mu občas mladší nestačí. A tak není divu, že nesedí doma se založenýma rukama, ale drobně podniká.

Důchodce je vždy považován za OSVČ vedlejší. Musí podávat daňové přiznání a má nárok na všechny slevy na dani jako ostatní poplatníci. Sociální pojištění při daňovém základu rozhodné částky do výše 78 476 Kč neplatí, a neplatí ani zálohy. Při daňovém základu vyšším, než je rozhodná částka, platí sociální pojištění podle výpočtu.

Tiskopis Přiznání k dani fyzických osob začne OSVČ důchodce vyplňovat opět úvodními údaji poplatníka a Přílohou č. 1.

Zdravotní pojištění platí OSVČ důchodce vždy podle výpočtu. Minimální základ se na něj nevztahuje.

Příště náš seriál o vyplňování tiskopisů pro přiznání daně fyzických osob uzavřeme. Ještě předtím se však podíváme na jednu ukázkovou situaci pro případ, že podnikáte v oblasti, kterou lze možná uchopit více než jedním způsobem. Mezi takové může patřit třeba pronájem nemovitosti. O tom ale až příště.

Pokud jste ještě neviděli předešlé epizody, určitě se na ně podívejte:

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme