Video + podcast

Daňové přiznání: Přiznání k dani a přehledy OSVČ pro vedlejší činnost

Na co by si měly osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dávat pozor při vyplňování přehledu pro sociální správu a pro zdravotní pojišťovnu? A v jakém vztahu je vůči nim daňový formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

předešlém článku a souvisejícím videu jsme si shrnuli základní informace k vyplňování daňového tiskopisu pro osoby samostatně výdělečně činné. V následujícím textu se podíváme na vztah daňového formuláře k přehledům pro zdravotní pojišťovnu a sociální zabezpečení.

V případě OSVČ na mateřské, studenta a důchodce se většinou jedná o OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Všimněme si, že jsou zde určitá specifika.

Tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Pokud jde o daňový formulář, v 2. oddílu, tabulce 1, se jedná o řádky 31–35: „Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle § 6 zákona“. Přesnější zobrazení najdete přímo v našem videonávodu.

Osoby samostatně výdělečně činné, které jsou zároveň zaměstnanci, potřebují k výpočtu Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách, které jim poskytne jejich zaměstnavatel.

Poradíme vám: Jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku

Přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu

Také přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu začnete vyplněním údajů poplatníka. Vyplnění položek se liší pro OSVČ vykonávající činnost jako hlavní nebo vedlejší. Odlišení činností se provádí zaškrtnutím ve formuláři.

OSVČ vedlejší musí platit zálohy na zdravotní a sociální podle výpočtu Přehledů za minulý rok.

Minimální zálohy na sociální i zdravotní pojištění se k 1. lednu každého nového roku mohou změnit. Jejich aktuální výši je proto třeba sledovat.

V přehledu sociálního pojištění pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost správně zaškrtněte:

  • v tabulce B, řádek 13 „jen vedlejší“,
  • v tabulce C řádek 14 „zaměstnání“,
  • v tabulce D, řádek 21 a 22 „vedlejší“.
  • Pozornost věnujte také tabulce F.

V přehledu zdravotního pojištění vyplňte v prohlášení pojištěnce správný údaj o minimálním vyměřovacím základu. V oddílu „Pojistné“ napíše většina OSVČ vedlejších do řádku č. 6 „nulu“. Pečlivě si ale pročtěte metodický pokyn pro vyplňování tiskopisu. Specifické situace nelze v obecném univerzálním návodu řešit plošně.

Pro usnadnění práce s tiskopisy vám doporučujeme používat elektronická znění formulářů. Všechny dokumenty najdete v odkazech v záložce Nástroje a formuláře přímo na webu BusinessInfo.cz.

Pokud jste ještě neviděli předešlou epizodu, určitě se na ní podívejte:

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme