Týdenní přehled dění v EU ve dnech 13. – 19. listopadu 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve středu 15. listopadu Komise představí Balíček mobility talentů – Sdělení o maximálním využití potenciálu mobility talentů; Právní předpisy pro vytvoření rezervy talentů EU; Doporučení o uznávání kvalifikací státních příslušníků třetích zemí a Doporučení o rámci mobility ve vzdělávání.

Ilustrační fotografie

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 13. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unii (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Neformální zasedání ministrů odpovědných za politiku bydlení, 13.–14. listopadu 2023
  • Rada pro zahraniční věci
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • konference SET Plan: Energetický výzkum a inovace pro konkurenceschopnou Evropu ve Viladecans
  • Evropská konference o sociální ekonomice: Lidé, planeta, akce v San Sebastián
  • Evropské shromáždění malých a středních podniků v Barakaldo

Úterý 14. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unii (finanční služby)
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Neformální zasedání ministrů odpovědných za politiku bydlení
  • Rada pro zahraniční věci
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • 17. konference SET Plan: Energetický výzkum a inovace pro konkurenceschopnou Evropu ve Viladecans
  • Evropská konference o sociální ekonomice: Lidé, planeta, akce v San Sebastián
  • Evropské shromáždění malých a středních podniků v Barakaldo
  • Semináře vedoucích odborníků o vlivu gamifikace na šíření kultury kybernetické bezpečnosti v Aranjuez

Středa 15. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro obecné záležitosti
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV)
  • Pracovní skupina pro celní unii
  • Politický a bezpečnostní výbor
  • Politicko-vojenská skupina (PMG)
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob (FREMP)
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unii (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
 • V rámci Evropské komise proběhne:
  • Balíček mobility talentů
   • Sdělení o maximálním využití potenciálu mobility talentů
   • Právní předpisy pro vytvoření rezervy talentů EU
   • Doporučení o uznávání kvalifikací státních příslušníků třetích zemí
   • Doporučení o rámci mobility ve vzdělávání
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Evropské shromáždění malých a středních podniků v Barakaldo
  • Semináře vedoucích odborníků o vlivu gamifikace na šíření kultury kybernetické bezpečnosti v Aranjuez
  • Výroční konference Enterprise Europe Network (EEN) v Barakaldo
  • Zasedání odborné skupiny pro významné události (MSE) v Madridu

Čtvrtek 16. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro komodity (PROBA)
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro OSN (CONUN)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Rozpočtový výbor
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání REX – Vnější vztahy
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Semináře vedoucích odborníků o vlivu gamifikace na šíření kultury kybernetické bezpečnosti v Aranjuez
  • Výroční konference Enterprise Europe Network (EEN) v Barakaldo
  • Zasedání odborné skupiny pro významné události (MSE) v Madridu
  • shromáždění Evropské aliance pro umělou inteligenci v Madridu

Pátek 17. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro schengenské záležitosti
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unii (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Semináře vedoucích odborníků o vlivu gamifikace na šíření kultury kybernetické bezpečnosti v Aranjuez
  • Výroční konference Enterprise Europe Network (EEN) v Barakaldo
  • shromáždění Evropské aliance pro umělou inteligenci v Madridu

Sobota 18. listopadu

Neděle 19. listopadu

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 28.11.Právní rámec EU pro oblast vesmíru – nová pravidla pro bezpečnost, odolnost a udržitelnost při činnostech v kosmickém prostoru
Do 8.12.Průběžné hodnocení programu Erasmus+ z období 2021–2027 a závěrečné hodnocení programu Erasmus+ z období 2014–2020
Do 14.12.Energetická účinnost – přezkum požadavků na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva
Do 15.12Report on the Sustainable Finance Disclosure Regulation
Do 21.12.Energetická účinnost – požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (přezkum)
Do 21.12.Požadavky ohledně uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva (přezkum)
Do 5.1.Hodnocení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti v roce 2024
Do 9.1.Hodnocení činnosti Evropského sociálního fondu a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 2014–2020
Do 18.1.Dočasná podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci – hodnocení nástroje SURE

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme