Týdenní přehled dění v EU ve dnech 19. – 25. prosince 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve středu 21. prosince představí Evropská komise Doporučení o cílech Unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám.

Ilustrační fotografie

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 19. prosince  

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika)
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
ANTICI
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost

Úterý 20. prosince

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro životní prostředí
Coreper II
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
MERTENS

Středa 21. prosince

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I

Evropská komise představí:

Doporučení Komise o cílech Unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

Čtvrtek 22. prosince 

Pátek 23. prosince 

Sobota 24. prosince 

Neděle 25. prosince 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12.

Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

Do 21.12.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením

Do 23.12.

Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení

Do 29.12.

Cla – Aktualizace systému kontroly při dovozu 2 a přidání Ukrajiny do tiskopisů závazku ručitele používaných pro tranzit

Do 11.1.

Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami

Do 16.1.

Interoperabilní digitální veřejné služby – hodnocení Evropského rámce interoperability a strategie

Do 23.1.

Označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

Do 23.1.

Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (nařízení o průmyslových vzorech)

Do 26.1.

Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT)

Do 26.1.

Snížení objemu obalových odpadů – přezkum pravidel

Do 26.1.

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Do 8.2.

Kontrola, registrace a monitorování azbestu

Do 20.2.

Předcházení terorismu – nová pravidla týkající se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání

Do 20.2.

Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU

Do 23.2.

Horizont Evropa – průběžné hodnocení

Do 23.2.

Program Horizont 2020 – závěrečné hodnocení

Do 28.2

Celoživotní učení a řízení profesní dráhy – hodnocení Europassu od roku 2018

Do 22.3.

Hodnocení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme