Týdenní přehled dění v EU ve dnech 27. června – 3. července 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve dnech 27. – 29. června proběhne v Grenoble, Francii, v rámci francouzského předsednictví, Evropská konference o průmyslových technologiích (IndTech). Ve středu 28. června, v době od 16.00 – 18.00 hod., proběhne v Evropském domě v Praze debata organizována CEBRE na téma: „REPowerEU: lék na ruskou závislost na energiích?“.

Ilustrační fotografie

Ve dnech 29. – 30. června se v rámci francouzského předsednictví uskuteční ve formátu videokonference Ministerská konference Unie pro Středomoří „Výzkum a inovace“. V rámci francouzského předsednictví se ve dnech 29. – 30. června ve francouzském městě Bordeaux uskuteční Čtvrtá konference Konzultačního fóra pro udržitelnou energii v obranném a bezpečnostním sektoru (CF SEDSS III). V Paříži se uskuteční jednání eurozóny na téma: „Produktivita a konkurenceschopnost v nejistém prostředí“.

Přehled událostí

Pondělí 27. června 

Uskuteční se Summit G7:

Summit skupiny G7

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika)
Pracovní skupina pro audiovizuální média
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro mořské právo
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro sociální otázky

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Evropská konference o průmyslových technologiích (IndTech), Grenoble, Francie

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

Prezentace Matthewa Baldwina, náměstka generálního ředitele GŘ ENER, o strategii vnějšího zapojení EU v oblasti energetiky; prezentace studie „Přechod na ocel s nulovými emisemi – dostupné technologie, vyhlídky, časový plán a náklady“; Energetická náročnost budov (přepracování); prezentace Mechtild Wörsdörferové, náměstkyně generálního ředitele GŘ ENER, o strategii EU v oblasti solární energie.

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání INT – Jednotný trh, výroba a spotřeba

Úterý 28. června 

Uskuteční se Summit G7:

Summit skupiny G7

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro životní prostředí
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro mořské právo
Pracovní skupina pro obecné záležitosti
Pracovní skupina pro vesmír
ANTICI
MERTENS

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Evropská konference o průmyslových technologiích (IndTech), Grenoble, Francie

V rámci CEBRE proběhne:

Debata „REPowerEU: lék na ruskou závislost na energiích?“

Středa 29. června 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro mořské právo

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Evropská konference o průmyslových technologiích (IndTech), Grenoble, Francie
Ministerská konference Unie pro Středomoří „Výzkum a inovace“, videokonference
Čtvrtá konference Konzultačního fóra pro udržitelnou energii v obranném a bezpečnostním sektoru (CF SEDSS III), Bordeaux, Francie

Evropská komise představí:

Zpráva o strategickém výhledu na rok 2022

Čtvrtek 30. června 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Ministerská konference Unie pro Středomoří „Výzkum a inovace“, videokonference
Čtvrtá konference Konzultačního fóra pro udržitelnou energii v obranném a bezpečnostním sektoru (CF SEDSS III), Bordeaux, Francie
Eurozóna: Produktivita a konkurenceschopnost v nejistém prostředí, Paříž, Francie

Pátek 1. července 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro životní prostředí
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

Sobota 2. července

Neděle 3. července 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 30.6.

Požadavky na označování vysavačů energetickými štítky

Do 30.6.

Energetická účinnost – požadavky na ekodesign vysavačů (revize)

Do 4.7.

Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů – hodnocení sazeb spotřební daně a struktury daní

Do 15.7.

Boj s nezákonným obchodováním s kulturními statky – akční plán EU

Do 19.7.

Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení)

Do 21.7.

Udržitelný potravinový systém EU – nová iniciativa

Do 22.7.

Právní předpisy pro rostliny vypěstované některými novými genomickými technikami

Do 28.7.

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Do 2.8.

Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služeb

Do 2.8.

Rámec pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětví

Do 4.8.

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (hodnocení)

Do 15.8

Živiny – akční plán pro lepší hospodaření

Do 15.8.

Požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (přezkum)

Do 16.8.

Dopad nakládání s odpady na životní prostředí – revize rámce EU pro nakládání s odpady

Do 16.8.

Potravinový odpad – cíle v oblasti snižování jeho množství

Do 17.8.

Následné hodnocení Evropského fondu pro strategické investice – nařízení o EFSI 2.0

Do 1.9.

Osvědčení strojvedoucích – zdokonalený systém certifikace EU

Do 2.9.

Agentura EU pro železnice – hodnocení činnosti agentury ze strany Evropské komise

Do 8.9.

Aktualizace strategie EU pro námořní bezpečnost a jejího akčního plánu

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme