Týdenní přehled dění v EU ve dnech 31. října – 6. listopadu 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve středu 2. listopadu budou poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednávat návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o horizontálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost produktů s digitálními prvky.

Ilustrační fotografie

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 31. října 

V rámci Rady EU proběhne:

Neformální zasedání ministrů obchodu
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

Úterý 1. listopadu 

Středa 2. listopadu 

V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:

Informace o průběhu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie; Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 (sněmovní tisk 315) – Finanční vztahy k rozpočtu EU, EHP, Norsku a Švýcarsku vyjma zemědělské politiky (sešit B, kapitola 4, bod 4.4.3 a kapitola 5, včetně odvodu vlastních zdrojů EU ze státního rozpočtu do rozpočtu EU, bod 5.2.1); Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o horizontálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost produktů s digitálními prvky a o změně nařízení (EU) 2019/1020 /kód Rady 12429/22, KOM(2022) 454

Čtvrtek 3. listopadu 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Rozpočtový výbor
MERTENS
ANTICI

Pátek 4. listopadu 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro životní prostředí

Sobota 5. listopadu 

Neděle 6. listopadu 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 24.10.

Zdraví půdy – ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem

Do 25.10.

Evropský statistický systém – úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkům

Do 28.10.

Jednotný trh – návrh legislativní iniciativy v oblasti přeshraničních činností sdružení

Do 17.11.

Lesy EU – Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plány

Do 21.11.

Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěry

Do 21.11.

Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EU

Do 22.11.

Říční informační služby – revize pravidel EU

Do 25.11.

Evropský akt o kritických surovinách

Do 7.12.

Lepší ochrana cestujících a jejich práv

Do 16.12.

Ekodesign – Evropská komise bude posuzovat potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 16.12.

Označování energetickými štítky – Evropská komise posoudí potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12.

Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

Do 5.1.

Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT)

Do 11.1.

Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme