Ukončení Antiviru nemá na nezaměstnanost vliv. Programy zachovaly 100 tisíc míst

Na vývoji nezaměstnanosti se takřka vůbec neprojevilo ukončení dvou částí programu Antivirus z konce května. Program ovšem na začátku letošního roku uměle udržoval v práci zhruba 100 tisíc lidí.

Vyplývá to z analýzy poradenské skupiny Moore Czech Republic. Nezaměstnanost v červnu 2021 dokonce klesla, a to na 3,7 procenta. Úřad práce ČR evidoval o 12 520 uchazečů o zaměstnání méně než v květnu.

Na konci května skončila část programu Antivirus kompenzující uzavřené provozy a dorovnávající omezení výroby, služeb a poptávky. S ukončením vládních podpor se nicméně nenaplnily pesimistické scénáře, že dojde k propouštění a růstu nezaměstnanosti.

„Program Antivirus za cenu výrazného zvýšení veřejného dluhu splnil svůj účel – udržel nízkou nezaměstnanost. Přestože po jeho ukončení došlo v některých podnicích k propouštění, firmy se k tomuto kroku neuchylovaly v tak velké míře a na celkové nezaměstnanosti se to neprojevilo,“ komentuje partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Radovan Hauk.

Nezaměstnanost v červnu klesla. Česko je opět premiantem v EU

Česko má opačný problém: Nedostatek pracovníků

Podle propočtů Moore Czech Republic měla být skutečná nezaměstnanost na přelomu roku vyšší o 1,2 procentního bodu, tedy zhruba na 5 procentech. Kompenzační programy v tu chvíli udržovaly v práci přibližně 100 tisíc zaměstnanců. To mělo pozitivní vliv na spotřebu domácností, nejdůležitější složku hrubého domácího produktu.

„Z tohoto pohledu je potřeba hodnotit vládní programy pozitivně, podařilo se překlenout složité období. Nyní z dění na pracovním trhu plyne, že se společnostem, které Antivirus využívaly, obnovily zakázky a mají pro své pracovníky dostatečné uplatnění. Současně si již velká část dříve propuštěných našla nové zaměstnání,“ vysvětluje Radovan Hauk.

Podrobnější informace o struktuře nezaměstnanosti v červnu 2021 v ČR

Namísto růstu nezaměstnanosti tak české hospodářství čelí jinému a dlouhotrvajícímu problému – nedostatku pracovních sil.  „V odvětvích jako je průmysl či IT dlouhodobě chybí kvalifikovaná pracovní síla. S nedostatkem nově bojuje také gastrosektor, kam se pracovníci nechtějí vracet kvůli nejisté budoucnosti,“ dodává Hauk s tím, že pracovníky neúspěšně hledají firmy napříč segmenty, přestože úřad práce eviduje více než 273 tisíc uchazečů o zaměstnání.

Pro český pracovní trh je typická nízká ochota hledat práci v jiných oborech. Tento fenomén by měl pomoci vyřešit mechanismus modularizovaných rekvalifikací, který umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Redakčně upravená tisková zpráva Moore Global

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme