Umělá inteligence mění budoucnost manažerů a podnikatelů i pracovní prostředí

Jaký bude vliv umělé inteligence (AI) na práci manažerů, pracovní trh a konkurenceschopnost firem? Účastníci Leaders Talk, projektu pořádaného Českou manažerskou asociací, se shodli, že rychlý rozvoj AI zásadně promění pracovní a podnikatelské prostředí, jak ho dnes známe.

První Leaders Talk se uskutečnil ve středu 20. září 2023 ve Slovanském domě v Praze. Zúčastnili se ho významní představitelé české manažerské sféry.

Leaders Talk. Foto: ČMA

Klíčovým faktorem podle řečníků bude, jak rychle dokáží firmy v jednotlivých odvětvích tuto novou technologii přijmout.

První setkání expertních panelistů z různých oborů a publika, složeného z tuzemských manažerů, podnikatelů a médií, se zaměřilo na ve světě podnikání aktuálně asi nejdiskutovanější téma.

O umělé inteligenci diskutovala osmička špičkových manažerů z úspěšných českých podniků – Diana Rádl Rogerová z Behind Inventions, zakladatel společnosti Rohlik Group Tomáš Čupr, Leon Jakimič ze společnosti Lasvit, Alexandra Kala za Profimed, Zuzana Ceralová Petrofová z rodinné firmy Petrof, Martin Cígler ze Seyfor, mentor a investor Jan Zadák a Vladimír Staněk ze společnosti Aramark.

Umělá inteligence versus vzdělávání

Ačkoli účastníci vidí v umělé inteligenci velký potenciál a vnímají ji jako nástroj, který lidem usnadní práci a ušetří mnoho času, řada z nich upozorňuje na to, že zásadní je a stále bude celoživotní vzdělávání, které je nezastupitelné. AI by jej neměla za žádnou cenu nahradit ani brzdit.

Jubilejní ročník soutěže Manažer roku zná své vítěze

A koho připraví umělá inteligence o zaměstnání jako prvního? „AI nepřipraví o práci žádné lidi. Lidé, kteří budou umět AI používat, připraví o místa ty, kteří to neumí,“ glosoval Martin Cígler.

Panelisté se shodli na tom, že významnou roli bude hrát schopnost lidí přizpůsobit se novým technologiím a využít je ve svůj prospěch. Zásadní bude schopnost lidí přizpůsobit se novým technologiím a využít je ve svůj prospěch.

Umění využít AI se tak jen zařazuje mezi další dovednosti, které pravidlo nutného celoživotního vzdělávání potvrzuje. V diskuzi padl i dotaz na důležitost vzdělání u manažerů. I zde se esa manažerské scény jednoznačně shodla na jednom: Škola a formální vzdělání vás připraví především na proces učení informací a jejich vstřebávání, profesní život ale závisí na neustálém vzdělávání.

Jak novinka ovlivní skladbu zaměstnanců?

Podle mentora a investora Jana Zadáka zatím slouží AI nástroje jen jako pomocníci a efektivní nástroje pro práci. Jak se ale bude technologie vyvíjet dál, AI by mohla převzít i tvorbu IT řešení od zadání až po vypracování, což může vyvolat změny na pracovním trhu.

Leaders Talk. Debata o roli AI. Foto: ČMA

K tomu, jak rychlý bude přesun pracovních povinností ze zaměstnanců na AI, se vyjádřil Tomáš Čupr. Implementace konkrétních nástrojů umělé inteligence bude podle něj trvat různě dlouho a bude se lišit podle odvětví. „Abychom například nahradili naše IT specialisty, bude nám to trvat šest měsíců. Bankám dva roky. A státu…? Kde tou dobou bude AI?“ ptá se Čupr.

Při hlasování o tom, nakolik AI ovlivní působnost jejich společností, se panelisté shodli na tom, že poměrně výrazně. Podle Tomáše Čupra se jeho byznys dokonce promění zcela a od základů. Šéfka výrobce mistrovských hudebních nástrojů Petrof Zuzana Ceralová Petrofová byla mezi diskutujícími manažery výjimkou. AI prý její firmu ovlivní spíše méně, připouští ale, že může hrát důležitou roli v některých oblastech.

„Nedomnívám se, že by pracovníky na výrobu pian v dohledné době nahradila umělá inteligence. Chce to specifickou schopnost, cit a respekt k řemeslu. Nicméně i my pracujeme na plánu, kde bychom byli schopni využít AI nástroje. Rádi bychom vyzkoušeli AI nástroje jako akviziční nástroj pro objevování nových zákazníků a trhů,“ prozradila Zuzana Ceralová Petrofová.

Jen třetina firem má plán digitální transformace, ukázal průzkum

Manažeři a využívání umělé inteligence

Leaders Talk ukázal, že již nyní používá AI v různých podobách sedm z osmi manažerů, kteří se diskuze zúčastnili. Nejčastěji zmiňovanými platformami byly Chat GPT (verze 4) a platforma Bard.

Tomáš Čupr, investor a zakladatel společnosti Rohlik.cz a Diana Rádl Rogerová, partnerka ve společnosti Behind Inventions a Manažerka roku 2021, vyzdvihli ještě nástroj AskPdf, který jim šetří čas při rešerši konkrétních dat v rozsáhlých PDF souborech.

Diskutující se shodli, že umělá inteligence je cenným nástrojem, který však vyžaduje zodpovědné a promyšlené využití. Všichni panelisté souhlasí, že je umělá inteligence dobrým nástrojem, ale je třeba ji řádně ovládat a využívat s rozmyslem.

Martin Cígler zakončil debatu slovy: „Nejlepší radou je investovat 500 korun do Chat GPT4. Pokuste se jej využít pro ty nejneoblíbenější, časově náročné a opakované činnosti. Stane se to vaší nejlepší investicí do budoucnosti.“

Práce manažerů tradičně spočívá v efektivním delegování úkolů, realizaci vlastní vize a schopnosti vyvést lidi z jejich komfortní zóny a dovést projekty do úspěšného konce. AI může v těchto oblastech pomoci, ale podstata manažerské práce zůstane nezměněna.

Sama umělá inteligence ChatGPT na dotaz, zdali může nahradit práci lidských manažerů, odpovídá: „Umělá inteligence může podporovat manažerskou práci tím, že automatizuje rutinní úkoly a poskytuje analytické informace, ale nemůže úplně nahradit klíčové aspekty, jako jsou mezilidské vztahy, strategické rozhodování a vedení týmu.“

Leaders Talk bylo prvním z mnoha setkání, která mají přinést hlubší porozumění roli umělé inteligence v současné společnosti a jejímu budoucímu vývoji. Akce ukázala, že je téma AI je stále živé a nesmírně zajímavé pro všechny manažery a podnikatele v České republice. Další setkání se uskuteční v rámci brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu již 10. října 2023 na Brněnském výstavišti.

Redakčně upravená tisková zpráva ČMA

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme