Upozornění týkající se tranzitu zboží přes Ukrajinu

Na základě informací ukrajinské strany upozorňujeme na problém s využíváním ruských a běloruských dopravních společností.

V případě, že převážíte své produkty přes ukrajinské hranice, ať již pro trh Ukrajiny nebo dále do Ruska nebo Běloruska, ujistěte se, že vozy, které k tomu využíváte, nejsou registrovány v Ruské federaci nebo v Bělorusku.

Ilustrační fotografie

V takovém případě budou tyto vozy na hraničním přechodu Ukrajiny zabaveny Státní celní službou, a to bez ohledu, jaké zboží převážejí. Doporučujeme proto využívat vozy s registrací v jiných zemí, nebo směřovat jejich trasu přes jiné země.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že zboží převážené přes ukrajinské hranice, které patří do skupiny živočišných a rostlinných produktů, živá zvířata, osiva, krmiva, veterinární léčivé přípravky a jiné, může při překročení hranic podléhat kontrole. Může být vyžadováno předložení mezinárodních veterinárních certifikátů a dokumentů o splnění fytosanitárních norem. Při překročení hraničních přechodů je potřeba mít tyto dokumenty k dispozici.

Aktuální informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu

• Teritorium: Bělorusko | Evropa | Rusko | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Obchod

Doporučujeme