Úroveň nezaměstnanosti v EU byla v dubnu beze změny

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že nezaměstnanost dosáhla v dubnu tohoto roku 8,0 % v eurozóně a 7,3 % v celé EU. Co se týče eurozóny, jedná se o mírný pokles oproti 7,4 % v březnu, v rámci celé EU je nezaměstnanost na stejné úrovni, jako předchozí měsíc.

Ze států, u kterých byla dostupná data, má nejvyšší nezaměstnanost Španělsko (15,4 %), Itálie (10,7 %) a Kypr (9,4 %), nejnižší naopak Polsko (3,1 %), ČR a Nizozemí (obě země 3,4 %). V dubnu minulého roku činila nezaměstnanost eurozóny 7,3 %, v celé EU 6,7 %. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme