Úspěchy českých firem v zahraničí představí soutěž Ocenění českých exportérů

Soutěž Ocenění českých exportérů představí v listopadu 2020 úspěšné ryze české exportní firmy. O vítězi soutěže rozhodnou ekonomické výsledky na základě ratingu a scoringu, zajímavý příběh a hodnota exportu bez podmínky meziročního nárůstu, kdy firma musí exportovat minimálně 20 % své produkce. Hlavní podmínkou účasti je, že jsou ze 100 % vlastněné českými občany, bez přítomnosti zahraničního kapitálu. Projekt je otevřen malým, středním i velkým společnostem.

Nový projekt je součástí Podnikatelské platformy Helas a volně navazuje na Ocenění Českých Podnikatelek a Ocenění Českých Lídrů.

Společným jmenovatelem pro všechny zmíněné projekty je zachování pravidel, způsob hodnocení, rating a scoring, který garantuje prestižní mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Celá soutěž i nominace se letos dostaly kvůli pandemii Covid-19 do zcela nového kontextu. Firmy možná nemají takovou chuť „bojovat“ o vítězství v době, kdy hledají nové cesty, nové příležitosti a sledují nastalé změny. Stačilo totiž jen pár týdnů, aby bylo mnohaleté úsilí vážně narušeno. Velmi silně vnímám, že právě v této době je obzvlášť důležité, aby podnikatelé a podnikatelky mohli využít bezpečný prostor, ve kterém si mohou navzájem pomoci, podpořit se a také sdílet své zkušenosti. Místo, kde mohou bez obav diskutovat. Také proto jsme se, i přes omezení, která nám vládní opatření přinesla, nezastavili a dál jsme intenzivně pracovali na rozvoji a fungování všech našich projektů. Jen jsme se více než kdy dříve přesunuli do online prostředí,“ říká zakladatelka OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová. 

Firmy si v rámci Ocenění českých exportérů odnesou ceny ve 3 kategoriích

V kategorii Malá společnost se o prvenství utkají firmy s ročním obratem do 100 milionů Kč, do kategorie Střední společnost spadají ty s obratem mezi 100 až 500 miliony Kč. Společnosti s ročním obratem převyšujícím 500 milionů Kč si ceny rozdělí v kategorii Velká společnost.

„Výběr vítězů probíhá podle přísně stanovených kritérií, ve kterých hraje významnou roli výsledek ekonomického hodnocení, které pod značkou iRating zpracováváme jako odborný garant soutěže. Součástí je i požadavek na transparentní chování finalistů soutěže, tedy dostupnost jejich účetních výkazů na Sbírce listin,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Výpočet iRatingu kombinuje finanční data a informace z mnoha dalších zdrojů, výpočet je zcela objektivní a v současné době je doplňován i informací o pravděpodobnosti bankrotu upravené s ohledem na dopady koronavirové pandemie. Je totiž zřejmé, že ekonomická situace firem zaměřených na export může být s ohledem na dopady pandemie horší, než tomu bylo v uplynulých letech, a to zejména proto, že přeshraniční transfery zboží, služeb a pracovníků jsou výrazně omezené. Společnost CRIF se proto snaží exportérům v tomto období pomoci formou poskytnutí zvýhodněných podmínek při výběru a prověřování zahraničních obchodních partnerů

Pavel Finger doplňuje: „V rámci služby SkyMinder si mohou předem zjistit podstatné informace o hospodaření daného obchodního partnera a součástí může být i monitoring důležitých změn, včetně výskytu nových varovných informací. Mohou se tak preventivně vyvarovat rizikových obchodních vztahů, které by mohly negativně ovlivnit jejich zahraniční aktivity,“

Exportéři se mohou do soutěže hlásit sami, a to do 2. října 2020.

Vítězové budou vyhlášeni 26. listopadu v Praze.

Kritéria hodnocení

Do projektu je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracované odborným garantem. Tím je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.  Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2017 a 2018 iRating ve stupních 1–11.  Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků za posední období (za rok 2019). Dalším zdrojem je pak databáze společnosti Kompass, která zastupuje platformu pro setkávání exportérů a importérů propojující firmy celého světa.

Společnosti musí splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo minimálního ročního obratu 10 milionů korun, 20% podíl exportu na tržbách společnosti (vlastní výrobky nebo výrobky jiné české firmy nebo své služby), a v neposlední řadě vedou podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. Meziroční růstový index exportu není podmínkou.

Více o kritériích soutěže Ocenění českých exportérů

V projektu nesoutěží společnosti, jejichž předmětem podnikání je vývoz surovin, paliv, starožitných předmětů, zbraní válečné povahy a či službami finanční povahy.

Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychexporteru.cz.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme