Úspěšná spolupráce při modernizaci petrochemického průmyslu v Srbsku

Významnou roli při modernizaci a revitalizaci srbského petrochemického průmyslu hrají již dlouhodobě čeští experti. Brněnská firma CB&I s.r.o., dříve pobočka státní společnosti Chemoprojekt s.p., která byla generálním projektantem československého chemického a petrochemického průmyslu, velmi úspěšně realizuje miliardové projekty v srbské rafinérii Pančevo.

V současné době v rámci modernizace a revitalizace rafinérie petrochemické společnosti NIS realizuje unikátní projekt výstavby jednotky s technologií „pozdrženého koksování“ (Delay Coker Unit), která výrazně zefektivňuje produkci rafinérií. Přeměnou těžkých ropných frakcí v nově vybudované jednotce dojde k produkci dále využitelných lehkých frakcí (lehké plyny LPG, benzín, diesel, plynové oleje, atd.). Zbytkem je petrolejářský koks využitelný jako palivo v elektrárnách.

Brněnská firma, která od roku 2018 patří do mezinárodního konglomerátu McDermott, je hlavním dodavatelem a realizačním koordinátorem celé výstavby nové technologické jednotky. Na dodávkách se podílí i další české firmy, které zajišťují například kabeláž, kolony, rozvaděče, potrubní systémy, atd. Dokončení realizace projektu se předpokládá v nejbližších měsících.

Tímto kontraktem společnost navázala na předchozí úspěšnou realizaci výstavby hydrokrakovací jednotky a dalších technologických propojených jednotek na zpracování surové ropy v rafinérii Pančevo v celkové hodnotě projektu ve výši cca 500 mil. EUR.

V nedávné době, konkrétně v prosinci 2019 se smluvně podařilo firmě McDermott uzavřít se srbskou společností NIS první část (basic design) další významné zakázky, a to na dodávku technologie pro zefektivnění současného fluidního katalytického krakování.

Rafinérie Pančevo, která zpracovává až 5 mil. tun ropy ročně, patří mezi klíčové společnosti srbského národního hospodářství. České firmy se tak úspěšnou participací na modernizačním a revitalizačním programu rafinérie podílí i na celkové obnově a dalším posilování současné srbské ekonomiky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko). Autor: Miroslav Čančík, rada-vyslanec.

• Teritorium: Srbsko
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme