Úspěšné projekty OP PIK: Contipro – Výzkumně-vývojové centrum pro GLP testování

Společnost Contipro vyrábí výrobky pro farmaceutický průmysl. V této oblasti také realizuje vlastní výzkum a vývoj. Finanční podporu v programu Potenciál z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) využilo na vybudování nového testovacího pracoviště.

Cílem projektu bylo rozšířit kapacitu společnosti Contipro pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, a také zvýšit počet pracovníků výzkumu a vývoje. Vedlejším cílem bylo zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na globálním trhu s farmaceutickými výrobky.

Contipro | API

Konkrétně šlo o vybudování nového testovacího pracoviště ve velikosti cca 500 m2 plochy v budově společnosti. Pracoviště bylo vybaveno přístroji pro testování prototypů, jakož i dalšími diagnostickými a jinými VaV zařízeními, používanými v rámci podnikového VaV centra a disponuje tak dostatečným zázemím pro výzkum a vývoj, zkoušení, měření a testování prototypů výrobků a v neposlední řadě validaci analytických, fyzikálních a biologických metod v souladu s pravidly GLP.

Vybudovaná kapacita umožnila zrychlit pomalé (externí) testování prototypů v oblasti NACE 21 a získané poznatky pak rychleji převádět do podmínek VaV procesu. Pomocí vlastního VaV centra společnost Contipro vytváří prototypy technicky nových výrobků, čímž zvýšila potenciál možných inovací a počet patentů a jejich následného zavedení do výroby a na trh.

Společnost Contipro čerpala finanční podporu v programu Potenciál z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

O realizaci projektu s realizátorkou projektu Martinou Hermannovou ze společnosti Contipro

Co projekt vaší firmě přinesl?

Díky tomuto projektu a následnému schválení zařízení národními autoritami chceme zrychlit proces preklinického hodnocení bezpečnosti pro léčiva, zdravotnické prostředky, kosmetické suroviny či chemikálie. Projekt nám velmi dopomohl k vybavení zařízení nejmodernějšími analytickými přístroji. Nyní se již můžeme plně soustředit na rozvíjení testovacích metod, které nám umožní nabízet analytické služby v nejširším rozsahu. Budeme moci obsloužit nejen potřeby našeho vlastního výzkumu a vývoje v Contipru, ale budeme schopni tyto služby poskytovat i dalším biochemických/farmaceutickým firmám v naší zemi.

Jaké úspěchy jste už zaznamenali?

Zavedli jsme již první analytické a biologické metody, díky kterým jsme mohli rozvinout nové výzkumné projekty, které doposud ležely v šuplíku. Za úspěch považuji zejména využití nedávno schválených in vitro metod, které redukují potřebu GLP testování bezpečnosti na zvířatech.

V bývalé mlékárně vyrábějí přátelskou kyselinu. Contipro ji vyváží do celého světa

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte? Překvapilo vás něco v průběhu realizace?

Jsem ráda, že se podařilo tento projekt dotáhnout do konce. Těší mě, že nám Agentura pro podnikání a inovace podala pomocnou ruku. Překvapilo mě, jak jsou české instituce schopné rychle a dynamicky reagovat na potřeby českého průmyslu, ale i na průběžné změny, které složité projekty často doprovázejí.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěla k projektu doplnit?

Jako první v Evropě jsme zařadili do provozu unikátní hmotnostní spektrometr Orbitrap Exploris 240, který je určený k identifikaci neznámých látek, a to i ve velmi komplexních vzorcích pocházejících z in vivo studií. Díky tomuto přístroji můžeme provádět pokročilou analýzu látek, ze které může profitovat celé naše odvětví.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme