Úspěšné první kroky českých startupů v Norsku

Pět českých startupů nabízejících inovativní a udržitelná řešení v oblastech mobility, oděvnictví, zdraví a vzdělávání se představilo norským partnerům v rámci akce Oslo Innovation Week 2019. Vedle řady workshopů a společenských akcí se české startupy zúčastnily také prezentační akce spojené s business-mixerem organizované zastupitelským úřadem ČR v Oslo a agenturou CzechInvest jako projekt ekonomické diplomacie (PROPED).Českými startupy nabízená řešení se setkala s velkým zájmem ze strany norských partnerů a došlo tak k navázání řady užitečných vazeb a kontaktů, které budou moci být dále rozvíjeny. Viditelným úspěchem bylo i zařazení dvou přítomných českých firem do užšího výběru startupů, jež dostaly možnost představit se před odbornou porotou a investory v rámci tzv. OIW 100 Pitches.

České startupy DOT GLASSES, PIKTO DIGITAL, REKOLA, WORLD FROM SPACE a YAKMERE se ve dnech 23.–26. 9. 2019 zúčastnily v pořadí již 10. ročníku akce Oslo Innovation Week (OIW2019). Cílem organizátorů bylo propojit subjekty ze soukromého i veřejného sektoru při hledání řešení současných globálních výzev. Letošní ročník OIW2019 s názvem „Explorers“ do Oslo přivedl až 15 000 zástupců startupů, investorů, nadnárodních firem a expertů v oblasti technologií z až 25 zemí.

Celá akce byla tematicky rozdělena do pěti hlavních okruhů: Budoucnost práce, Města, Podnikání a startupy, Kvalita života a Prozkoumej Oslo. V rámci těchto tematických okruhů proběhlo více než 50 tematických akcí pořádaných zhruba 150 partnerskými subjekty. Jednotlivé akce náplní směřovaly k zastřešujícímu konceptu průzkumníka či badatele (Explorer). Tím je dle pořadatelů kdokoliv, kdo přispívá k hledání řešení současných socioekonomických problémů a tím dále posouvá hranice lidských schopností.  

Jedním z vrcholů celé akce byla pátá edice klání startupů, kdy před investory a odbornou porotou prezentovalo 48 firem vybraných z téměř dvou stovek uchazečů komerčně využitelná řešení pro plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. Dva z přítomných českých startupů takto dostaly možnost představit se před největší skupinou investorů v Oslo a setkat se s klíčovými osobnostmi severského ekosystému začínajících firem. 

Při příležitosti Oslo Innovation Week 2019 se všechny přítomné české startupy měly dále možnost představit vybraným představitelům místních obchodních komor, norských obchodních asociací, státních investičních agentur a inkubátorů na akci organizované dne 25. 9. 2019 zastupitelským úřadem ČR v Oslo na rezidenci velvyslance ČR. Prezentační akce realizovaná jako projekt ekonomické diplomacie byla spojena s business-mixerem.

České startupy tak měly možnost zainteresovaným norských subjektům podrobněji představit jimi nabízené produkty a řešení a navázat takto užitečné vazby a kontakty za účelem rozvinutí budoucí spolupráce. Akce se setkala s velkým zájmem norských partnerů. Napomohla vytvořit nejen lepší podmínky pro další pronikání českých firem na norský trh, ale také podnítila zájem norské strany o výraznější využití potenciálu české startupové scény přímo v ČR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslu (Norsko). Autor: Jakub Utěšený, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Norsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme