Kolumbijské ustanovení o používání baterií za účelem uskladnění energie z obnovitelných zdrojů

Kolumbie vydala normu o zavedení systému uskladnění elektrické energie pomocí baterií.

Komise regulace energie a plynu (Comisión de regulación de energía y gas – Creg) vydala rezoluci 098 pro vytvoření systémů uskladňování energie (El sistema de almacenamiento de energía eléctrica con baterías – Saeb), která se integruje do národního energetického systému (systema interconectado nacional) jako podpora pro přívod energie. Nově vládou vydaná norma o začlenění akumulátorů do národního energetického systému se využije pro zajištění stabilního přívodu energie z obnovitelných zdrojů.

Jde o nainstalování baterií, které dočasně uskladní elektrickou energii a později ji mohou případně vydat do systému. Je potřeba, aby Plánovací energetický úřad (Unidad de Planeación Minero Energética – Upme) identifikoval případnou potřebu tohoto systému. Upme také určí osobu, která bude dohlížet na celý proces instalace konkrétních baterií.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě.
Zdroj: Portafolio.co

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme