Úvěrové moratorium nebude. Banky prý umožní odklad splátek většině podnikatelů

Banky údajně za listopad a prosinec 2020 kladně vyřídily více než 80 procent všech žádostí dlužníků o individuální odklad splátek. Ministerstvo financí proto zatím nechce navrhovat opakování zákonného úvěrového moratoria, které platilo do loňského října.

Banky jednaly v polovině ledna s ministryní financí Alenou Schillerovou a vicepremiérem Karlem Havlíčkem. Aktuální čísla z trhu údajně ukazují, že banky vycházejí svým klientům s odkladem splátek vstříc – čtyřem pětinám žadatelů vyhoví. Vláda proto od zavedení moratoria upustila.

Plošné úvěrové moratorium dané ze zákona skončilo v říjnu loňského roku. Banky se ale po dohodě s ministryní financí Alenou Schillerovou zavázaly řešit situaci na individuální bázi a vycházet vstříc klientům, kteří se dostanou do finančních problémů.

Žádostí o odklad je prý málo

Z aktuálního průzkumu České bankovní asociace mezi šesti největšími bankami na českém trhu za listopad a prosinec 2020 vyplývá, že zájem o další odklad splátek úvěrů není velký. Od zástupců firem obdržely banky v tomto období stovky žádostí o odklad, od fyzických osob pak několik tisíc. Více než 8 z 10 těchto žádostí vyřídily finanční ústavy kladně, zbývajících 20 procent jsou prý ve velké většině žádosti s nedoplněnými podklady. Naprostá většina klientů se ke splácení odložených úvěrů vrátila, ukázal průzkum.

„Těší mě, že situace na bankovním trhu odpovídá tomu, na čem jsme se zástupci bankovní asociace na podzim domluvili. Opakovaně jsem zdůraznila, že jakmile budu vnímat potřebu plošného řešení odkladů splátek úvěrů jako na jaře, jsem připravena moratorium obnovit. Rozhodně to tedy není o žádném hledání páky na banky, ale o nalezení společensky prospěšného řešení. To i nadále spatřuji v individuálním jednání banky a klienta a přípravě vhodného řešení šitého na míru,“ tvrdí Alena Schillerová.

Ochrana před dluhovou pastí?

Ministerstvo financí přitom počítá s dalšími pravidelnými setkáními a vyhodnocováním vývoje bankovního trhu. „Budu situaci dál pozorně sledovat a komunikovat s bankami, ale i s neziskovkami a nebankovým sektorem. Jednoznačným společným úkolem je ochránit naše občany před dluhovou pastí,“ dodala Schillerová.

Banky přistoupily na další odklad splátek. HK ČR to sleduje

„Budeme se na této platformě scházet pravidelně. V případě, že by se okolnosti významně změnily, budeme o obnovení úvěrového moratoria, které se na jaře velmi osvědčilo a pomohlo tisícům českých firem, jednat,“ přidal se ministr průmyslu a obchodu.

Zástupci bank tvrdí, že nemají zájem poškodit podnikatele, kteří se vinou restrikcí spojených s pandemií covid-19 dostali do problémů.

„Banky situaci pečlivě monitorují a vyhodnocují opatření vydaná v souvislosti s pandemií, jakožto i jejich funkčnost a dopady nejen na finanční sektor, ale celou ekonomiku. Za tímto účelem jsme v pravidelném kontaktu s představiteli vlády ale třeba i Hospodářskou komorou a dalšími podnikatelskými organizacemi,“ říká prezident České bankovní asociace Tomáš Salomon.

Zavedení plošného moratoria s sebou podle něj nese celou řadu ekonomických rizik, na které mimo jiné již několikrát upozornila i centrální banka a že ve skutečnosti ve zvlášť postižených odvětvích představují účinnou pomoc vládní nástroje a podpory zaměřené na pokrytí vybraných fixních nákladů typu nájemné, trvalé platby na dodávky energií a pokrytí mezd. Moratorium tyto problémy údajně nevyřeší.  

Obraťte se na bankovní ombudsmany

Tomáš Salomon současně upozorňuje klienty na včasnou komunikaci se svou bankou. „V případě odmítnutí žádosti o individuální přístup ve splácení se mohou klienti obracet na ombudsmany svých bank, případně na Poradnu při finanční tísni zřízenou bankami, která už v minulosti pomohla statisícům dlužníků,“ připomněl Salomon. 

Situaci s odkladem splátek úvěrů a hypoték řeší Ministerstvo financí nejen s bankovním, ale i s nebankovním sektorem. V listopadu 2020 vyzvala ministryně financí Alena Schillerová za účelem ochrany spotřebitele po skončení plošného moratoria ke spolupráci také nebankovní poskytovatele úvěrů. Polovina z nich se ve své prohlášení přihlásila k ke společensky odpovědnému přístupu ke klientům, kteří byli restrikcemi postiženi.

Z dat, které Ministerstvo financí obdrželo, vyplývá, že o odklad u nebankovních úvěrů požádalo prozatím jen necelé procento žadatelů, přičemž přibližně dvěma třetinám bylo vyhověno. Ve věci odkladu splátek úvěrů v době pandemie Ministerstvo financí aktivně spolupracuje také s  neziskovými organizacemi zabývajícími se dluhovým poradenstvím.

S využitím tiskové zprávy Ministerstva financí ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme