Už i podnikatelé mají zdarma přístup k technickým normám

Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím České agentury pro standardizaci zpřístupnilo veřejnosti české technické normy. Například podnikatelé, kteří informace potřebují, se dostanou do on-line databáze zdarma.

„Veřejnost tak může volně nahlédnout do téměř dvou stovek českých technických norem, na které odkazují právní předpisy, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

„Uživatelé v on-line databázi najdou normy, na které odkazuje například energetický zákon, zákon o pohonných hmotách nebo vyhláška o energetické náročnosti budov,“ dodává Havlíček.

Normy, kterými se musejí řídit, budou pro podnikatele k nahlédnutí zdarma

Jednoduchá registrace

Technické normy jsou dostupné na portále Sponzorovaný přístup, který provozuje Česká agentura pro standardizaci. „Jediné, co je potřeba k získání přístupu, je jednoduchá registrace. S orientací v obsahu databáze pomůže uživateli podrobný vyhledávací formulář,“ říká ředitel České agentury pro standardizaci Zdeněk Veselý.

„Svaz průmyslu a dopravy vítá, že Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Českou agenturou pro standardizaci zajistily přístup nejen podnikatelské veřejnosti k plným textům českých technických norem, které jsou závazné na základě právních předpisů ČR. Nyní je zapotřebí, aby se k tomu přidala i ostatní ministerstva,“ sděluje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

„Velmi mě těší, že se novelu zákona o technických požadavcích na výrobky, která umožňuje bezplatný přístup k technickým normám, v loňském roce úspěšně podařilo provést legislativním procesem,“ pochvaluje si náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Dejl. 

Právní předpis je mimo jiné nominován na Zákon roku 2020, kdy výsledky této ankety budou vyhlášeny v úterý 20. dubna 2021, odpoledne.

Záznam vyhlášení ankety Zákon roku 2020

MPO prostřednictvím České agentury pro standardizaci nabízí on-line přístup zdarma do databáze technických norem také studentům technických vysokých škol.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme