V Česku vznikla metoda zhodnocení cirkularity podniku. Stojí za ní poradenská firma CIRA Advisory

Zelená dohoda pro Evropu, nefinanční ukazatele tržní hodnoty firem, nebo také tlak spotřebitelů jsou důvody pro to, aby firmy začaly do svých strategií implementovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku. Pouhé deklarované hodnoty bez skutečné úpravy byznysového modelu už ale dnes neobstojí.

  • Ve světě již existují přesné metriky, které ukazují, jak na tom konkrétní firma ve vztahu k udržitelnosti skutečně je.
  • V Česku vznikla metoda zhodnocení cirkularity podniku, Quick Check, za kterou stojí poradenská firma CIRA Advisory (CIRAA).

CIRA Advisory navazuje na mnoholeté zkušeností Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). CIRAA právě spouští aktualizovaný model Quick Checku. „Za více než pět let fungování Institutu Cirkulární Ekonomiky jsme nashromáždili neocenitelné zkušenosti s poradenstvím v českých firmách. CIRA Advisory na tyto zkušenosti navazuje, jednou z prvních aktivit bylo připravit vlastní metodu na zhodnocení firemní cirkularity. Tu jsme úspěšně odpilotovali a nyní ji budeme pravidelně doplňovat o dílčí body,” vysvětluje Laura Mitroliosová, jednatelka CIRA Advisory.

Quick Check pomáhá firmám vytvořit komplexní analýzu stavu podniku a odhalit potenciál pro zlepšení a posun v aplikaci principů cirkulární ekonomiky. Metoda se zaměřuje na několik hlavních oblastí. Jsou jimi například aktivity nejvyššího vedení firmy a jejich zapojeni směrem k udržitelnosti, celkové strategie společnosti, ale i klasické provozní aktivity jako vybavení kanceláří, spotřeba vody a energií. V neposlední řadě řeší materiálové toky či dodavatelský řetězec. Aktualizace metody pomáhá přehledněji vidět, jak firma reflektuje Zelenou dohodou pro Evropu.

„Quick Check je takový rychlý sken cirkularity v jakékoliv společnosti. Metoda je vhodná pro firmy, které s cirkularitou začínají i pro firmy, které se udržitelnosti už dlouhodobě věnují. Právě tato druhá skupina firem často nemá ucelenou strategii a Quick Check jim pomáhá na základě dat najít slabá místa, nebo, právě naopak, odhalit, v čem jsou napřed před ostatními a mohou se profilovat jako lídr oboru,” říká Laura Mitroliosová.

INCIEN se transformuje a spouští program pro cirkulární zadávání

Metoda Quick Checku je zároveň skvělým odrazovým můstkem pro firmy, které zatím cirkulární ekonomiku vnímaly ve svém byznysovém modelu pouze okrajově. „Už delší dobu víme, že státy EU budou postupně přecházet na cirkulární fungování a to se dotkne firem z jakékoliv oboru a jakékoliv velikosti. Navíc se teď na evropské úrovni začíná mluvit i o tzv. taxonomii či kritériích ESG, které hodnotí firemní strategie udržitelnosti a stávají se důležitým ukazatelem pro investory. Všem firmám radíme, aby si osvojily principy cirkulární ekonomiky co nejdříve, protože tím získají nespornou konkurenční i ekonomickou výhodu,” uzavírá Laura Mitroliosová.

Prvotní výstupy z Quick Checku získají firmy už do měsíce od první schůzky. Dle zájmu dané společnosti a výstupů analýzy si pak mohou nechat vytvořit celou strategii, pokračovat v konzultacích nebo si nechat provést hloubkový cirkulární sken firmy. Jedná se tak o cenově dostupné řešení, které zhodnotí stávající stav ve firmě a poukáže na další možné cesty a řešení. 

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme