V regionech se představily aktuality z oblasti podpory pokročilé digitalizace v byznysu i veřejném prostoru

Třetí regionální akcí v Plzni zakončily sdružení CzechInno a Hub pro digitální inovace svou letošní roadshow po českých krajích k tematice pokročilé digitalizace v podnikání i veřejných organizacích.

Série s podtitulem „Úspěšná implementace digitálních inovací do každodenního života v regionech“ představila konkrétní projekty, které přispěly k digitální transformaci v malých a středních firmách i veřejných organizací v krajích po celé ČR. Zároveň získala příklady dobrých praxí, které lze mezi regiony sdílet. Doprovodila ji série webinářů s podtitulem „Kde na to vzít?“, která se podrobněji věnovala možnostem, jak získat finance i nefinanční zdroje z dotačních programů i od soukromých investorů. Hlavním realizátorem projektu byl Hub pro digitální inovace.

Ilustrační fotografie

„Naše sdružení a náš digitální inovační hub mají sídlo v Praze. Naším cílem je ale každoročně se vypravit alespoň do některých regionů v Česku a na Moravě, abychom si s kolegy z místních organizací a firem vyměnili novinky v oblasti podpory digitálních inovací prostřednictvím nových užitečných nástrojů, služeb a projektů,“ říká k projektu výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Hubu pro digitální inovace Tereza Šamanová.

„Tyto návštěvy jsou nám již od roku 2017 každoročně obrovskou inspirací k tomu, jaké podoby může mít podpora a realizace digitálních inovací v praxi, na základě skutečných potřeb firem a organizací v regionech a s efektem, který lze meziregionálně sdílet. Velmi děkujeme kolegům z Brna a Jihomoravského kraje, Ostravy a kraje Moravskoslezského a Plzně a kraje Plzeňského, že nám to svými vystoupeními a exkurzemi umožnili a přinesli řadu podnětů k další spolupráci na poli praktické implementace digitálních inovací,“ uzavírá Tereza Šamanová. 

Účastníci měli možnost se v rámci regionálně rozděleného programu seznámit v Brně například s možností, jak využívat drony pro správu zemědělských a lesnických provozů. S nimi má zkušenosti firma AgentFly Technologies. Naopak energetické úspory při správě budov s využitím IoT nabízí firma IOTOR a senzoriku pro sledování pohybu a kvality uchovávání léčiv přináší společnost TANIX.

Ostrava představila novinky o aktivitách na podporu digitalizace zejména místních firem z EDIH Ostrava a také o výzkumných projektech Slezské univerzity v Opavě zaměřenými na tematiku chytrých měst a regionů a dopady digitalizace na život místních obyvatel. Nechyběl ani konkrétní příklad dobré praxe z oblasti využívání umělé inteligence ve zdravotnictví, který k diagnostice chorob poskytla ostravské nemocnici firma Bonmedix Holding.

V Plzni pak program prezentoval tematiku regionu vlastní – projekt firmy Amitia zaměřený na chytrou výrobu s využitím plánovacích agentů s umělou inteligencí a dále ojedinělý systém Správy informačních technologií města Plzně, který pomohl zakomponovat práci dronů do integrovaného záchranného systému. 

Konferenční program akcí doprovodily v Brně exkurze na KYPO – Kybernetický polygon Masarykovy univerzity, který umožňuje tréninky kyberbezpečnostních expertů a v Ostravě na testbed Vysoké školy báňské – Technologické univerzity Ostrava. Ten nabízí možnosti otestování digitálních technologií ve výrobě, autonomním řízení vozidel i v rámci usnadnění běžného života formou zkušebního „chytrého bytu“.

Všemi akcemi se prolínala tematika dotačních příležitostí z národních i evropských programů a zevrubný popis aktuálně otevřených výzev, jichž mohou firmy i organizace na podporu své digitalizace využít. Specializací sdružení CzechInno a Hubu pro digitální inovace jsou přitom projekty tzv. kaskádového financování, což je schéma, v rámci něhož lze za administrativně velmi nenáročných podmínek čerpat dotace z evropských programů Horizont 2020 a Horizont Evropa na řešení předem definovaných experimentů v oblasti digitalizace. Tomuto tématu věnovali organizátoři i dva samostatné webináře, aktuálně jsou otevřeny například výzvy z projektů EUHubs4Data nebo Smart4All

V Česku vznikne pět Evropských center pro digitální inovace

Letošní série byla již šestou z každoročních roadshow, s nimiž se sdružení CzechInno a Hub pro digitální inovace – již od roku 2017 – vydaly do českých regionů. Na ně naváže spuštění série akcí a aktivit v oblasti digitální transformace firem i veřejných organizací, které bude od příštího roku z dotací z evropského programu Digitální Evropa implementovat pět nově vybraných českých Evropských center pro digitální inovace (EDIH). Ta svou působností pokrývají celou ČR s přesahem i do zahraničí a celé EU a budou malým a středním firmám a veřejným organizacím poskytovat bezplatně nebo s velmi nízkou mírou vlastního kofinancování ze strany beneficientů set služeb zahrnujících čtyři základní pilíře: 

  1. Testování před investováním včetně přístupu k unikátní technologické infrastruktuře typu testovacích center a polygonů
  2. Vzdělávání a přístup k digitálním dovednostem určené jak pro specialisty v různých oblastech digitalizace, tak zejména pro běžné uživatele digitálních systémů a zařízení
  3. Přístup k investicím a financování, ať už formou dotačních programů nebo soukromých investic či dalších obchodních modelů
  4. Zprostředkování kontaktů, možnost networkingu a navazování nové spolupráce mezi poskytovateli a koncovými uživateli technologií a služeb potřebných pro úspěšnou digitální transformaci. 

Více k tematice také v článku na BusinessInfo.cz

Pořadatelem letošní série Digitální transformace 2022 bylo sdružení CzechInno – nevládní nezisková organizace, která se specializuje na podporu spolupráce firem, výzkumných organizací, veřejné sféry a dalších hráčů v oblasti digitálních inovací. Akce se uskutečnily v rámci aktivit Hubu pro digitální inovace, hlavními odbornými partnery akce byly České Radiokomunikace, a.s, Komerční banka, a.s., Cybersecurity Innovation Hub, EDIH Ostrava, Správa informačních technologií města Plzně a BIC Plzeň. 

Sdružení CzechInno je i součástí Cybersecurity Innovation Hubu – jednoho z nově vybraných českých EDIH se zaměřením na kybernetickou bezpečnost. Ve svých aktivitách v regionech bude pokračovat i v příštím roce, pro který připravuje dvě tematicky zaměřené série: jednu s fokusem na sdílení novinek a dobrých praxí v oblasti využívání digitálních technologií, druhou pak specificky kyberbezpečnostní.

Redakčně upravená tisková zpráva sdružení CzechInno

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme