V inkubátoru ICUK se školí další inkubátor. Pomáhá při rozjezdu podnikání cizinců

Už jen zabydlet se v cizím městě je mnohdy nelehký úkol. Jaké to potom musí být zabydlet se v cizím státě nebo na úplně jiném kontinentě? A když si k zabydlení přičtete ještě rozjetí byznysu, stává se z toho dokonalý prostor pro chyby.

A jestli něco opravdu nechcete, tak řešit problém s legislativou v cizí zemi, kde jste bez kontaktů, znalostí a s pravidly se teprve seznamujete. To je přesně problém, se kterým pomáhá projekt v podnikatelském inkubátoru ICUK.

Ilustrační fotografie

UNITIO.CZ je byznys klub pro expaty, který začal jako jeden z prvních využívat naší nové služby SPOINT. Přečtěte si rozhovor se zakladatelkou projektu Kateřinou Myškou Zolotnicynou, a to těsně před jejich workshopem pro expaty, tedy cizince pobývající dlouhodobě v Česku.

Kateřino, jak jste se dostala k tomu, že založíte v našem kraji byznys klub pro expaty – UNITIO.cz?

Myšlenka se rodila postupně. Při tlumočení pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině se na nás často obraceli lidé s žádostmi o poradenství v oblasti podnikání na území ČR. Tuto potřebu částečně naplňovaly některé neziskové organizace v kraji, ale s přílivem uprchlíků z Ukrajiny a migrantů z jiných zemí ji dostatečně nemohly uspokojit z kapacitních důvodů a mnohdy kvůli poskytování primárně sociálních služeb v rámci integrace cizinců v ČR.

Proto jsme s kolegyní rozvinuly myšlenku pomoci se začátky podnikání pro všechny rusky mluvící cizince (zatím), kteří hledají ucelené a bezplatné informace pro založení živnosti nebo společnosti se všemi důležitými detaily podle oboru podnikání (certifikace, koncese, BOZP apod.).

Nemohu se toho tématu nedotknout vzhledem k dění na Ukrajině. Vy jste sama z Ruska. Není to pro Ukrajince, které máte v inkubátoru, překážkou? 

Ještě jsem se nesetkala s případem, kdy by některé ze stran byla nepříjemná spolupráce pouze na základě etnicity nebo národnosti. Má rodina měla sama v devadesátých letech své důvody, které přetrvávají dodnes, proč odejít z Ruska. A jsem ráda, že díky našemu projektu mohu poznávat další Rusy, kterým válka na Ukrajině není lhostejná a mají chuť pomáhat tak, jak jim to jejich síly a situace dovoluje.

Jak vlastně probíhá takový inkubátor pro expaty? Je to stejné jako náš podnikatelský inkubátor?

Na jedné straně ano – stále řešíme podnikatelský plán, řešíme marketingovou propagaci, životnost podnikatelských nápadů, a další věci, které je nucen řešit jakýkoliv jiný podnikatel. Na straně druhé však musíme věnovat velkou pozornost situacím, které mohou českým podnikatelům připadat jako samozřejmé.

Například se často věnujeme tématům odvodů, zákonných norem, které upravuje živnostenský zákon, dále pak procesu podávání daňového přiznání a všech administrativních náležitostí, které s podnikáním souvisí, o kterých právě český podnikatel má alespoň nějaké povědomí nebo je schopen si tyto informace dohledat v češtině. 

Ilustrační obrázek

A jaké to je, být s inkubátorem v inkubátoru?

Je to skvělé a upřímně doufám, že koncem inkubátoru v ICUKu naše spolupráce neskončí. Byla bych moc ráda, kdyby se jednou skrze nás nebo jiné pomáhající organizace do inkubátoru od ICUKu dostávali se svými nápady i začínající podnikatelé z řad cizinců.

Kolik projektů v inkubátoru teď máte a kdo tu komunitu především tvoří?

S každým projektem spolupracujeme různě, podle potřeb daného začínajícího podnikatele. Někteří vyžadují individuální péči (například více individuálních konzultací), a některým pak stačí například jeden workshop na předem dané téma. V číslech je to zatím zhruba 10-15 začínajících podnikatelů.

Cca 80 % z nich tvoří lidé s udělenou dočasnou ochranou, kteří do ČR přijeli po vypuknutí války na Ukrajině. Zbytek tvoří ruskojazyční cizinci, kteří zde pobývají s jiným pobytovým statusem, nebo dokonce lidé, kteří jsou z řad cizinců a mají již udělen trvalý pobyt.

Co je nejčastější problém pro expaty, když chtějí v našem kraji rozjet své podnikání?

Orientace v právním systému týkající se podnikání, jazyková bariéra a obyčejný strach z neznáma.

A z vašeho pohledu – máme v ČR jednodušší legislativu pro podnikání nebo je byrokracie pro expaty tou největší překážkou?

To záleží, odkud cizinec přichází. Nicméně obecně mohu říct, že není složitější, je pouze jiná, než na kterou jsou zvyklí. Dost často jsou překvapeni z množství daňových povinností, ale pak i z možných daňových úlev. Zkrátka náš systém je pro cizince něčím novým, co chtějí pochopit a adaptovat se na něj.

Ilustrační fotografie

Vrátím se ještě k průběhu vašeho inkubátoru. Hledat experty na daný obor a ještě v cizím jazyce je asi oříšek, že? Nebo se pletu?

Vůbec to není oříšek! Vzhledem k tomu, že se v cizinecké komunitě pohybujeme a rády s kolegyní poznáváme nové lidi, dost často narážíme na experty v různých oborech. Dokonce se nám někdy stává, že nás sami po workshopu oslovují s nabídkou spolupráce na dalším workshopu. 

Inovační centrum nedávno otevřelo SPoint – poradenské místo pro sociální podnikání. Jak podstatné je toto místo pro vás?

Zásadně. Díky pomoci a podpoře, které se nám v tak krátkém časovém horizontu dostalo od lidí z SPoint, jsme měly možnost nad svým projektem začít uvažovat jako nad sociálním podnikem. Dostáváme velkou dávku informací a zpětné vazby a díky tomu můžeme začít budovat sociální podnikání, kde můžeme zaměstnat migranty a zároveň migrantům i pomáhat svou činností, což jsme netušily, že vůbec lze.

Za to patří ICUKu a a jeho službě SPoint veliké díky! Dokonce mohu i prozradit, že po zveřejnění informace o SPointu v ruskojazyčné komunitě cizinců se začíná zvedat vlna zájmu o sociální podnikání i mezi nimi a s radostí je směřujeme k vám. 

Prozradíte nám vaše plány do budoucna?

Rozhodně pokračovat v tom, co děláme nyní, a rozvíjet se v tomto směru. Na programu je hlavně stabilní zázemí organizace, které nyní aktivně hledáme, zaměstnávání cizinců do našeho týmu a snaha o to, aby si organizace na sebe uměla sama vydělat dalšími službami, které nabízíme nejen pro cizince – web, CRM systémy, UX/UI audit a marketingové služby.

Kateřino, přejeme vám, ať se daří, a mnoho sil do dalšího podnikání.

Doporučujeme