V Kanadě letos vzniklo téměř 67 000 nových pracovních míst.

Kanadské ekonomice se neočekávaně podařilo navýšit počet pracovních míst o téměř 67 000 od začátku roku 2019. Tento trend je jasným ukazatelem síly této ekonomiky. Zejména se jedná o nárůst pozic v oblasti služeb v soukromém sektoru, zaměřené pro mládež. Průzkum provedla vládní agentura Statistics Canada. 
Zaměstnanost se v lednu mohla zvýšit až o 99 200 nových pracovních pozic, ale protože došlo zároveň k poklesu zaměstnanosti ve výrobě zboží, celkové zvýšení se ustálilo na 67 000 míst. Nárůst míst byl rovnoměrně rozdělen mezi pozice na plný úvazek a částečný úvazek. Ekonomové předpovídali v lednu nárůst počtu zaměstnanců pouze o 5 000, neboť je kanadská ekonomika nyní zasažena poklesem ceny ropy, oslabováním trhů s nemovitostmi, dále pak volatilitou na světových finančních trzích a také v neposlední řadě i poklesem důvěry spotřebitelů. Proto zpráva o takovémto nečekaném nárůstu pracovních míst pomůže zmírnit některé z výše zmíněných negativních vlivů.
Kvůli navýšení míst za poslední měsíc míra nezaměstnanosti také zaznamenala nárůst, a to z 5,6 % na 5,8 %. Tento nárůst nezaměstnanosti by neměl vzbuzovat obavy, neboť trh práce nyní přitahuje nové pracovníky. To by mohlo poskytnout ekonomice větší prostor pro provoz, aniž by výrazně ovlivnil zvýšení mzdy. Z 67 000 míst se jednalo o zhruba 52 800 míst, jež využila mládež, tedy lidé ve věku 15 až 24 let. 


  • Země: CA – Kanada
  • Datum zveřejnění: 12.02.2019

Zdroj: business.financialpost.com
Zpracoval kolektiv pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade v Calgary

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme