V Karlovarském kraji by mohla vzniknout polytechnická vysoká škola

Už v roce 2025 by v Karlovarském kraji mohla vzniknout nová polytechnická vysoká škola. Vyučovaly by se na ní obory, které potřebují firmy v regionu. Podniky by se podílely i na výuce, praxi studentů a financování školy.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek věří, že by polytechnická vysoká škola pomohla celému regionu.

Ilustrační fotografie

„Naší snahou je vytvořit takovou nabídku vysokoškolských oborů, například v oblasti strojírenství, energetiky a IT, která v Karlovarském kraji udrží nejen studenty, kteří zde žijí, ale která také přivede zájemce i z dalších regionů. Vzhledem k tomu, že se má jednat o pilotní projekt, který mimo Karlovarský kraj zatím funguje jen v Jihlavě, mohl by být zajímavý také pro náš kraj, kde se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel,“ uvedl.

Vysoká škola polytechnická Jihlava spolupracuje s firmou OPTOKON, a. s.

Kraj se nyní snaží vytipovat vhodnou lokalitu, kde by škola mohla vzniknout. Zatím se úvahy o umístění nové školy ubírají dvěma směry. Jedním je využití bývalého školního areálu v Královském Poříčí, který by nepotřeboval velké investice a zároveň by zde mohl do budoucna vzniknout celistvý vysokoškolský kampus. Nevýhodou je ale vzdálenost od hlavních center kraje. Druhá cesta by byla vytvořit školu jako souhrn odloučených pracovišť, kdy by se například využily prostory ekonomické fakulty v Chebu nebo bývalé školy na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech.

Základem je duální vzdělávání

Klíčová bude především spolupráce se zaměstnavateli. Tu už si v rámci tříletého pilotního projektu vyzkoušela Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. I přestože její iniciativa cílila na středoškoláky, výsledky projektu napověděly, jak uvést systém duálního vzdělávání do praxe. Do projektu se zapojilo celkem devět firem a pět středních škol s třinácti obory, které jsou učební i maturitní.

Studenti, kteří realizovali svoji odbornou přípravu ve firemním prostředí, byli více motivováni, aby v dané profesi do budoucna zůstali. Byly u nich patrné i lepší studijní výsledky, a to jak v průběhu studia, tak u závěrečných zkoušek. Firmy hodnotily pozitivně, že mohou získat již zapracovaného zaměstnance, se kterým mají několikaletou zkušenost.

Ilustrační fotografie

„Trochu překvapivě se ale neosvědčilo zapojení studentů do duálního systému hned v prvním ročníku. Ukázalo se to jako nadměrná zátěž pro firmy i pro samotné žáky,“ řekl předseda představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomáš Linda. Nyní se chce zaměřit na budoucnost duálního vzdělávání. „To momentálně v Česku nemá oporu v zákoně. Nejsou definovány jeho parametry, a tak k němu může přistupovat každá škola a firma po svém,“ doplnil.

A právě to by se mohlo brzy změnit. Zkušenosti a výsledky z pilotního projektu zavádění prvků duálního vzdělávání v Karlovarském kraji chce využít Ministerstvo školství při přípravě nové legislativy. Ta by umožnila, aby se duální vzdělávání stalo standardem, a nebylo využíváno pouze v ojedinělých případech.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon

• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme