V Olomouckém kraji jsou nejlepší podmínky pro podnikání v krajském městě

Vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Olomouckém kraji stalo statutární město Olomouc. Podnikání se výborně daří také v Prostějově a Mohelnici.

Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Jiří Pospíšil, Miroslav Žbánek a Jana Kubíčková

Olomouc bodovala v testu elektronické komunikace

Statutární město Olomouc má v rámci kraje vůbec nejvyšší počet firem v přepočtu na obyvatele, zároveň také vysoce nadprůměrný počet živnostníků. Kvalitu podnikatelského prostředí podporuje dobrá dopravní dostupnost. Olomouc má nejnižší index stáří, tedy počet lidí starších 65ti let ku obyvatelům mladším 14ti let, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna. Město myslí na elektromobilitu, počet dobíjecích stanic je zde v rámci Olomouckého kraje nejvyšší.

Počet obyvatel v krajském městě stoupá, na což adekvátně reaguje bytová výstavba. Svědčí o tom nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel, tak i nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu ku meziroční změně počtu obyvatel. V rámci kraje dosáhla Olomouc vysoce nadprůměrného výsledku v testu elektronické komunikace, který ověřuje, jak kvalitně a včas odpovídají živnostenské úřady na fiktivní podnikatelské dotazy.

„Já jsem rád, protože za poslední roky jsme se snažili o propojení vedení města, politického i úřednického, s podnikateli, až už individuálními živnostníky nebo organizacemi a svazy, které podnikatele zastupují, dělat strašně moc, získávat zpětnou vazbu a zlepšovat se tak, aby se v Olomouci lépe podnikalo. Kromě samotné spolupráce s podnikateli u nás stavíme na strategických dokumentech města Olomouce. To, co je důležité, město i přes složitou ekonomickou situaci nezastavuje investice. Naopak se snažíme do úprav městského majetku vynakládat stále větší prostředky tak, abychom vytvářeli dostatečný prostor i pro podnikatele a zaměstnance. Zároveň zatraktivňujeme veřejná prostranství a město jako takové z pohledu například turistického ruchu, což je pro podnikatele v Olomouci důležité,“ říká primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Prostějov má nízké náklady na dluhovou službu, Mohelnice umí čerpat dotace

Druhý Prostějov má v rámci kraje nadprůměrný počet ekonomických subjektů, město se počtem obyvatel rozrůstá. Průměrná mzda zde není tak vysoká, což je lákadlem pro firmy, které uvažují, kde budou rozvíjet svoji podnikatelskou činnost. Radnice se může při srovnání s ostatními městy v Olomouckém kraji pyšnit velmi nízkými náklady na dluhovou službu. Město věnuje dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti sportu, bydlení a veřejné dopravy. Jako vysoce kvalitní z hlediska přehlednosti a obsahu pro podnikatele byly vyhodnoceny webové stránky města.

Na západě Čech je Městem pro byznys Plzeň

Bronzová Mohelnice zaznamenává vůbec nejvyšší počet firem s více než 250ti zaměstnanci v přepočtu na množství ekonomických subjektů. Nabízí také nadprůměrný počet volných pracovních kapacit, tedy konkrétně uchazečů o zaměstnání. Místní radnice dobře hospodaří, což dokládá v rámci regionu velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích, tak i velmi vysoký podíl dotací na celkových příjmech.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty. Účastníci našich krajských setkání si je už bez slavnostního vyhlašování regionálních výsledků tohoto výzkumu neumí představit. Řada vítězů a oceněných jsou našimi členy, což nás velmi těší,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2022. Olomoucký kraj

 1. Olomouc
 2. Prostějov
 3. Mohelnice
 4. Litovel
 5. Lipník nad Bečvou
 6. Šternberk
 7. Jeseník
 8. Zábřeh
 9. Přerov
 10. Hranice
 11. Konice
 12. Uničov
 13. Šumperk
Redakčně upravená tisková zpráva projektu Město pro byznys

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

Doporučujeme