V Rakousku platí, že štěstí přeje připraveným

Ačkoli zakladatelé Československa utíkali „pryč od Vídně“, dnes je Rakousko důležitým partnerem České republiky.

Současným výborným a intenzivním vzájemným vztahům odpovídá četnost politických, ekonomických, kulturních stejně jako mezilidských kontaktů. K zintenzivnění a prohloubení politického dialogu na všech úrovních došlo během nové etapy bilaterálních vztahů, kterou uvedli ministři zahraničních věcí obou zemí v dubnu 2014.

Ilustrační fotografie

Přestože mezi ČR a Rakouskem panují na některé otázky odlišné názory (např. na využívání jaderné energie), je na politické úrovni vedena věcná debata, která přispívá k budování a rozvíjení dobrého sousedství. S tím úzce souvisí aktivní rozvoj především přeshraniční spolupráce, hospodářských vztahů, dopravní infrastruktury, ale i spolupráce v oblasti kultury, vzdělávání či sociálních věcí.

Rakouská ekonomika je vysoce vyspělá, otevřená a velmi proexportně orientovaná. K růstu ekonomiky, která je založená na službách, přispívá silná domácí spotřeba, poptávka na hlavních exportních trzích, infrastruktura na vysoké úrovni, efektivní administrativa a stabilita. Síla rakouské ekonomiky spočívá také v průmyslové tradici, cestovním ruchu a zahraničním obchodu. Rakousko je špičkou ve využití technologií, které chrání životní prostředí a vylepšují udržitelnost.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Rakousko řadíme mezi velmi konzervativní trhy. Při obrovské konkurenci je potřeba, aby české firmy, které na rakouském trhu chtějí uspět, na něj vstupovaly maximálně připraveny. Rakušané preferují tradiční domácí a osvědčené značky a kladou důraz na kvalitu, české zboží se nicméně těší solidní pověsti a Česká republika je považována za dodavatele kvalitních průmyslových výrobků.

Rakouský zahraniční obchod se tradičně zaměřuje na Evropu. Členské státy EU mají největší podíl na obchodní výměně Rakouska, nejdůležitějším obchodním partnerem je dlouhodobě Německo. Rakousko díky své centrální poloze nabízí ideální podmínky pro navázání obchodních vztahů s východní a jihovýchodní Evropou a je také významným investorem ve střední a jihovýchodní Evropě.

Hospodářské vztahy s Českou republikou se začaly úspěšně rozvíjet už v 90. letech především díky přílivu rakouských investic. Rakousko zaujímá 5. místo mezi nejvýznamnějšími destinacemi pro české vývozy. Také pro Rakousko je ČR významným obchodním partnerem, v rámci zemí střední a východní Evropy dokonce nejvýznamnějším.

Ilustrační fotografie

Čím Češi Rakušany zaujmou?

Jedním z perspektivních oborů je dopravní průmysl, infrastruktura a mobilita. Rakousko patří k předním evropským investorům ve výstavbách silnic a dálnic. V souvislosti s klimatickými závazky Rakouska a v návaznosti na rakouský plán mobility 2030 zároveň vzrůstá tlak na snížení emisí skleníkových plynů, což se již nyní v sektoru dopravy promítá. Také narůstá poptávka po vozidlech s alternativním pohonem. Příležitosti se nabízí v oblasti výzkumu, vývoje a optimalizace komponentů elektrických vozidel, a zejména v inovativním řešení infrastruktury dobíjecích stanic.

Důležitou součástí boje proti klimatickým změnám se má stát i železniční a kolejová doprava. Českým firmám se nabízí mnoho příležitostí, jak se podílet na plnění ambiciózního plánu rakouské vlády, který má osobní i nákladní železniční dopravu zrychlit a zatraktivnit. Mezi hlavní čtyři body rámcového programu patří posílení železniční dopravy v městských aglomeracích, rozšíření infrastruktury pro nákladní dopravu, elektrifikace železničních tratí a digitalizace.

Slibný je i energetický průmysl. V roce 2021 vstoupil v Rakousku v platnost zákon o obnovitelných zdrojích energie, který má vytvořit podmínky pro naplnění cíle rakouské vlády do roku 2030, a to pokrýt 100 % spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Hlavní podíl na zvýšení energie z OZE mají mít solární a větrné elektrárny. Celkově bude do rozšiřování OZE investováno 25 mld. Kč ročně.

Souhrnná teritoriální informace pro Rakousko

Rakouská vláda bude dále investovat do využívání zeleného plynu a vodíku, které by měly přispět k dekarbonizaci a ekologizaci průmyslu. Příležitosti pro české firmy se nabízí v oblastech investic do přenosových soustav, zajišťování výstavby rozvodových sítí a výstavby efektivního systému uchovávání energií. Další příležitosti se naskytnou v oblasti zpracování odpadu, kontroly čistoty ovzduší, energetické efektivnosti, při výrobě vodní a větrné energie, biomasy, v dodávkách parních a vodních turbín, vodních kol a v oblasti fotovoltaiky.

Vynikajících výsledků dosahuje rakouský softwarový průmysl. Za rok 2021 dosáhl zisku 642,3 mld. Kč, což představuje 7,4 % HDP Rakouska. Českým firmám se nabízí příležitosti v oblasti aplikací blockchainu a dalších decentralizovaných přístupů ke zvýšení síťové bezpečnosti, dále bude poptávka po integraci a harmonizaci procesů s cílem zvýšit kybernetickou bezpečnost. České IT firmy se mohou prosadit i ve zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu. Program Life Science Austria (LISA) podporuje mezinárodní inovativní společnosti, které vyvíjejí a uvádějí na trh nové produkty a služby, například v oblasti telemedicíny.

Jak na rakouský trh

Už jsme zmínili, že na rakouském trhu panuje velká konkurence. Ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko Julie Havlová je ale přesvědčená, že pokud se české firmy náležitě připraví, můžou se prosadit: „Exportéři si musí ujasnit, co z jejich portfolia má šanci na rakouském trhu zaujmout, jasně si specifikovat svoji cílovou skupinu zákazníků a připravit si kvalitní marketingové podklady v německém jazyce.“

A dodává: „Některé české firmy jsou zaskočeny vysokou mírou konzervatismu svých rakouských protějšků. Ten se projevuje především silnou preferencí domácích rakouských produktů a neochotou měnit zaběhnuté dodavatele. Na druhou stranu je tato vlastnost i výhodou, protože jakmile si rakouského partnera získáte, bývá partnerství stabilní a dlouhodobé.“

Při obchodních jednáních je podle Havlové potřeba počítat s formálností. „Rakušané si potrpí na dochvilnost, užívání akademických titulů nebo používání klasických vizitek. Očekávají také profesionální vystupování a dobrou znalost daného oboru. V jednání jsou přímí a nepotrpí si v komunikaci na přehnané emoce.“

Ilustrační fotografie

Největší šanci na úspěch mají ti, kteří nabízí něco, co v Rakousku není dostupné. „Stále zajímavější jsou pro Rakousko také inovativní startupy, pro které tu existuje řada podpůrných programů i akcí. Naše zahraniční kancelář CzechTrade Rakousko v reakci na tento trend loni zorganizovala první setkání českých startupů a rakouských investorů Czech Startup Day a jeho druhý ročník se uskuteční letos v září. Samozřejmostí pro úspěch na rakouském trhu je prvotřídní servis, rychlá komunikace, vysoká a stálá kvalita i spolehlivost,“ pokračuje Julie Havlová.

Orientaci na Rakousko českým exportérům rozhodně doporučuje: „Při volbě exportních teritorií bývá Rakousko českými firmami často přehlíženo na úkor Německa. Německo je samozřejmě násobně větší trh, nicméně je to taky pro začínající exportéry pořádně velké sousto. Rakousko může být pro řadu firem vhodným odrazovým můstkem a testovacím trhem před expanzí do dalších teritorií.“ A jak Havlová podtrhuje, odborníci z CzechTrade s tím začínajícím exportérům rádi pomůžou.

A má nějaký vliv, že kdysi jsme společně s Rakouskem patřili do habsburské monarchie? „Společná historie může být pro české firmy lehkou výhodou v tom smyslu, že pro navázání dobrých obchodních vztahů je nutné chápat také kulturní a historické souvislosti. Nicméně pro uplatnění se na rakouském trhu jsou rozhodující spíše jiné faktory,“ uzavírá ředitelka rakouské pobočky CzechTrade.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Daniel Mrázek

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme