V registru rodinných podniků je zapsáno téměř 1100 firem

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR už více než dva roky provozuje projekt Registrace rodinných podniků České republiky. Ten umožňuje registrovaným rodinným obchodním korporacím a rodinným živnostem využít zvýhodněné bankovní produkty pro malé a střední podniky, které pro ně připravila Národní rozvojová banka.

Jedná se zejména o zvýhodněné úvěry a záruky. Do registru se již přihlásilo 1087 firem, které mají právo používat také oficiální logo „Rodinný podnik Česká republika“.

Ilustrační fotografie

I v období po koronavirové krizi, kdy firmy i podnikatelé řeší vysoké ceny materiálů, energií, pohonných hmot a dopady války na Ukrajině, se podle vyjádření Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) prokázalo, že rodinné firmy nepolevují ve svých plánech. Nejčastějším důvodem k registraci, který firmy či podnikatelé podle AMSP ČR uváděli, byla jednak touha patřit do nějakého celku, dále možnost podpory a rozvoje podnikání rodinné firmy v dalších generacích a pak také výhodnější podmínky u produktů Národní rozvojové banky. Přehled firem je zveřejněn v Registru rodinných podniků na portálu BusinessInfo.cz.

„České rodinné firmy vytvářejí odhadem více než polovinu HDP. Rodinné podniky plánují svůj rozvoj na další generace, jsou odolné, investují, výnosy z podnikání nechávají u nás doma a jsou již významnými lokálními patrioty. Potřebujeme, aby české firmy rostly mezinárodně a naše podniky zpět získaly ztracenou mezinárodní prestiž. Rodinné podniky s novou generací vlastníků to mohou dokázat. Proti nám ale stojí silné rodinné podniky ze zemí, kde nebyl tento druh podnikání vymýcen tak, jako se stalo u nás za socialismu. Oni se měli kde učit po generace, my však stále v této oblasti tápeme,“ řekl Libor Musil, člen AMSP ČR a předseda Výboru pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků. „Je zřejmé, že tyto společnosti tradičně produkují zboží a služby na vysoké úrovni a oficiální označení rodinná společnost tuto kvalitu jen podtrhuje,“ doplnil ředitel odboru podnikatelského prostředí MPO Pavel Vinkler.

Registr rodinných podniků na portálu BusinessInfo.cz

Rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost (OSVČ) musí při podání žádosti prokazovat soulad s požadavky definice prostřednictvím registrace v Registru rodinných podniků České republiky, vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Registraci rodinného podniku schvaluje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků složený ze zástupců MPO, AMSP ČR, HK ČR a ČMZRB. Po schválení registrace je následně firma zařazena do veřejně přístupného registru. Registrační proces při doložení všech potřebných dokladů trvá maximálně týden.

Registraci rodinného podniku schvaluje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků složený ze zástupců MPO, AMSP ČR, HK ČR a ČMZRB.

Převzato z deníku E15. Autor: Radek Ježdík

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme