V říjnu vyhlásilo bankrot 71 firem. Letos bude úpadků více než loni i předloni

V říjnu bylo v České republice vyhlášeno 71 bankrotů obchodních společností, 497 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 209 osobních úpadků. Zatímco u firem byl počet případů druhý nejvyšší od začátku roku, u bankrotů podnikatelů naopak druhý nejnižší.

V říjnu bylo zároveň podáno 78 návrhů na úpadek obchodních společností, 487 návrhů na bankrot podnikatelů a 1 236 návrhů na osobní bankrot.

Shutterstock

Zmíněná čísla vyplývají z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF. 

Počet firemních bankrotů se oproti září zvýšil o devatenáct, zatímco krachujících podnikatelů bylo o šestnáct méně. Insolvenčních návrhů u obchodních společností ubylo o 14 a u fyzických osob podnikatelů o 23. 

Podniky trápí i růst cen a nedostatek pracovníků

„V letošním roce připadá na jeden měsíc průměrně 62 bankrotů obchodních společností, v loňském roce to bylo 51 a o rok dříve 57. Z toho lze usuzovat, že úpadků společností bude v letošním roce oproti předchozímu více a patrně překonáme i hodnoty z roku 2019. Napomůže tomu i růst cen energií, a tím všech vstupů nutných k provozu firem, a také přetrvávající nedostatek pracovních sil a tlak na zvyšování mezd,“ upozorňuje analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Potvrzeno: Bankrotů fyzických osob ubylo, firmy jsou na tom hůř

V říjnu probíhalo v České republice insolvenční řízení u 3 673 obchodních společností, což je zhruba stejné číslo jako v předešlém měsíci. Zároveň bylo v insolvenčním řízení 24 955 fyzických osob podnikatelů, což je o 61 méně než v září. 

Bankroty: Jaká je situace v regionech?

V poměru k celkovému počtu společností bylo nejvíce bankrotů obchodních společností za poslední rok vyhlášeno v Karlovarském kraji, kde se jednalo o 29,4 úpadků na 10 tisíc aktivních podniků. Následují kraj Liberecký a Praha shodně s 21,6 bankroty na deset tisíc aktivních OS.

Nejlepší situace byla naopak ve Zlínském kraj, kde bylo vyhlášeno sedm bankrotů na deset tisíc podniků, dále následují Středočeský kraj s 10,2 úpadky a Královéhradecký kraj s 12 případy.  

Nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních obchodních společností bylo vyhlášeno v odvětví dopravy a skladování (29,3) a také v administrativní činnosti (26,7). Nejméně případů pak hlásí odvětví vzdělávání a zdravotní a sociální péče (4,3), následované oborem informačních a komunikačních činností (5,9).

Pokud jde o fyzické osoby, bylo v posledních 12 měsících vyhlášeno (poměrově) nejvíce bankrotů v Ústeckém kraji (115,1 na 10 tisíc podnikatelů) a v Karlovarském kraji (106,4). Nejlepší situace byla v Praze (38,7), Středočeském kraji (42,7) a v kraji Vysočina (43 případů na 10 tisíc FOP). 

U podnikajících fyzických osob je počet bankrotů ve většině odvětví dlouhodobě vyšší než u obchodních společností. Za posledních 12 měsíců byl vyhlášen úpadek průměrně u 29,8 subjektů na 10 tisíc aktivních FOP. Nejvíce to bylo v odvětvích dopravy a skladování (64,6) a ve stavebnictví (52,5).

Redakčně upravená tisková zpráva CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme