V roce 2019 začne příprava na největší změnu v mýtném od jeho zavedení

Zavedení satelitního mýta umožní státu lépe regulovat nákladní dopravu a výší sazeb ji vytlačit ze silnic nižších tříd na dálnice. Přípravy na spuštění nového systému začaly téměř okamžitě po podpisu smluv mezi společností CzechToll a ministerstvem dopravy.Výběr mýta od nákladních dopravců na českých dálnicích čeká výrazná změna. V roce 2019 začnou postupné přípravy na přechod na satelitní technologii, která nahradí zastaralý mikrovlnný systém, který je v Česku v provozu od roku 2007.

Ministerstvo dopravy v září letošního roku podepsalo desetiletý kontrakt s vítězným konsorciem firem CzechToll a SkyToll, které budou od roku 2020 vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a vybraných silnicích I. třídy.

„Podpisem smlouvy jsme dokončili výběr provozovatele systému elektronického mýta. Nyní budeme především dohlížet na to, aby byl budoucí výběr mýta dobře připraven, otestován a funkční pro dalších deset let,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

150 miliard za deset let

CzechToll a SkyToll uspěly v mýtném tendru s cenou 10,75 miliard korun, za které budou vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích I. třídy od roku 2020. Předpokládaná hodnota na dodávku a desetiletý provoz systému elektronického mýta včetně rozšíření zpoplatněné sítě o 900 kilometrů byla v zakázce vyčíslena na 29 miliard korun, což odpovídá cenám, za které mýtné zajišťuje stávající provozovatel. Předpokládaný výnos mýta na dálnicích a vybraných silnicích I. třídy by se měl pohybovat okolo 140 až 150 miliard za deset let.

Od roku 2019 se sazby mýta nemění a zůstávají stejné jako v předchozích letech. Například vozy se čtyřmi a více nápravami s emisními standardy Euro 0 až Euro II platí za kilometr dálnic 8,24 korun, na silnicích prvních tříd pak 3,92 korun. Letos od ledna do října se na mýtném v Česku vybralo 9 miliard a 38 milionů korun.

Z více než 260 mýtných bran nový systém zapojí jen malou část. „Společnost využije ze stávajícího systému 45 kontrolních bran na dálnicích a 10 na silnicích I. třídy. Technické podmínky ukládají povinnost využít stávající konstrukce kontrolních bran v místech, kde by byly navrženy kontrolní brány nového systému,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.

Pro stát bude modernější, satelitní systém výrazně levnější než mikrovlnná technologie. „V rámci prvního kontraktu na mýto v Česku se vyšplhaly podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu v letech 2007 až 2016 celkové náklady na zavedení a provoz mýtného systému na více než 24 miliard korun. Průměrná celková nákladovost mýtného systému tak dosahovala přibližně 31 procent,“ porovnává Miroslav Beneš, tiskový mluvčí společnosti CzechToll. Firma tak bude provozovat mýto zhruba dva a půlkrát levněji, než dosavadní dodavatel.

Konec zastaralé technologie

Další výhody plynou z nahrazení zastaralé mikrovlnné technologie moderním satelitním řešením. „V České republice je mýtný systém chybně vnímaný jako nástroj, jak vybrat co nejvíce peněz od dopravců. Díky satelitní technologii lze však udělat z mýtného systému strategickou službu státu, díky které je možné moderně řídit dopravu a investice do dopravní infrastruktury,“ dodává Miroslav Beneš.

Díky satelitnímu řešení může stát například rychle reagovat na změny v dopravní intenzitě na různých místech Česka. „Není nutné řešit projekty, stavební povolení ani budovat drahé mýtné brány. Pokud začne těžká nákladní doprava nežádoucím způsobem využívat nějakou trasu, která k tomu není vhodná, může stát reagovat dvěma způsoby. Jedním je změna sazby mýtného tak, aby se dopravcům více vyplatilo jet trasou, která je k tomu vhodnější. Tuto změnu lze realizovat reálným odhadem v horizontu několika málo měsíců, bez zásadních nákladů. Druhou cestou ale může být také změna kategorie dané silnice, třeba z II. třídy na I. třídu, její rozšíření a přizpůsobení této nákladní dopravě,“ vysvětluje Miroslav Beneš.

Díky rychlým a dostupným informacím z širšího úseku zpoplatněných může správce dopravní infrastruktury podstatně lépe plánovat investice do oprav silnic či do budování nové infrastruktury.

Důležitá je spolupráce dopravců

Práce na vybudování a zprovoznění nového mýtného systému byly zahájeny téměř ihned po podpisu smlouvy mezi CzechToll a ministerstvem dopravy.

„Velkou výzvou příštího roku bude komunikace s dopravci a majiteli vozidel, která výkonovému zpoplatnění podléhají. I na jejich straně bude totiž hladké spuštění nového mýtného systému vyžadovat určitou dávku součinnosti: zejména registraci u nového provozovatele, zprovoznění mýtných jednotek a proškolení řidičů,“ vypočítává Miroslav Beneš. Zejména na součinnosti dopravců tak podle něj bude záležet, jak hladce změna provozovatele mýtného sytému proběhne.

U nového mýtného systému zatím zůstávají některé nejasnosti. Například, kolik kilometrů silnic první třídy bude od roku 2020 zpoplatněno. „Podle memoranda uzavřeného mezi Ministerstvem dopravy, Asociací krajů a Svazem měst a obcí mají teprve kraje a obce vybrat úseky z rozšířených 900 kilometrů, na kterých buď navrhují vybírat mýtné, nebo stanovit nulovou mýtnou sazbu. Čas na to mají v průběhu příštího roku, kdy se budou řešit mýtné sazby pro rok 2020,“ dodává Jakub Stadler.

Mýto se v České republice vybírá od roku 2007. Již v době, kdy bylo zaváděno, odborníci kritizovali rozhodnutí tehdejšího ministerstva dopravy vsadit na mikrovlnnou technologii nabízenou společností Kapsch. Ta byla již tehdy považována za zastaralou v porovnání se satelitním systémem. Vyžadovala například instalaci stovek masivních mýtných bran, které představují riziko pro bezpečnost dopravy.

Dalibor Dostál

Tabulka sazeb mýtného v roce 2019:

emisní třída  

EURO 0–II

EURO III–IV

EURO V

tarif Euro6

EURO VI, EEV

počet náprav  

2

3

4+

2

3

4+

2

3

4+

2

3

4+

 dálnice a rychlostní  silnice 

3,34

5,70

8,24

2,82

4,81

6,97

1,83

3,13

4,52

1,67

2,85

4,12

— pátek 15-20 h  

4,24

8,10

11,76

3,58

6,87

9,94

2,33

4,46

6,46

2,12

4,05

5,88

 silnice I. třídy

1,58

2,74

3,92

1,33

2,31

3,31

0,87

1,50

2,15

0,79

1,37

1,96

— pátek 15-20 h 

2,00

3,92

5,60

1,69

3,31

4,74

1,10

2,15

3,07

1,00

1,96

2,80

 autobusy

1,38

1,15

1,04

0,80

Zdroj: myto.cz (Mýtné nepodléhá DPH)

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Služby

Doporučujeme