V roce 2021 vzrostla hodnota zadaných projektových zakázek o 12,8 %

V roce 2021 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 10,5 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 4,3 mld. Kč (tedy 41 % z oznámených). Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 0,9 mld. Kč (tedy 9 % z oznámených).

Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 5,3 mld. Kč (tedy 50 %), které nebyly zatím zadány ani zrušeny (případně informace, že se tak stalo, nebyla dodána). Vyplývá to ze Studie projektových společností H1/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o. 

Ilustrační fotografie

V roce 2021 bylo vydáno 431 řádných oznámení o zakázce, což je o 26,8 % více než v předchozím roce. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v roce 2021 činila 10 545 mil. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 12,8 %. „Trend je zatím pořád vzestupný. Po našich službách, ostatně tak jako po projekčních, a po dodávkách staveb je v současné době vysoká poptávka. Vzhledem k situaci ve světě si ale myslím, že v příštích letech zaznamenáme mírný pokles vypsaných zakázek.“ upozorňuje Martin Mlčoch, ředitel společnosti INVIN s.r.o., že může docházet k budoucímu snižování hodnoty zakázek. „Veřejné zakázky na přípravu dopravních staveb by měly mírně růst.“ doplňuje Lukáš Hruboň, MBA obchodní ředitel společnosti VALBEK-EU, a.s.

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

Určitá část z oznámených zakázek je v následujících měsících zrušena a některé z nich mohou být znovu oznámeny jako další zakázka. Ze zakázek, které byly oznámeny v roce 2021, bylo zrušeno 8 % z celkového počtu oznámených zakázek. Co se týká předběžného objemu, bylo zrušeno 9 % z celkové hodnoty oznámených zakázek v roce 2021. K dalšímu rušení zakázek bude ještě velmi pravděpodobně docházet, takže poměry se dále budou měnit. „Vzhledem k tomu, že je rozestavěné velké množství staveb a nové se připravují, očekáváme minimálně stejný objem zakázek jako v letošním roce.“ předpovídá další pozitivní vývoj František Benč, ředitel společnosti IBR Consulting, s.r.o.

Projektanti: Nedostatek financí může ohrozit přípravu veřejných staveb

Značná část oznámených zakázek je časem zadána konkrétnímu dodavateli. Ze zakázek, které byly oznámeny v roce 2021, jich bylo zatím zadáno 56 %. Co se týká hodnoty, bylo zadáno zatím 41 % z celkového objemu zakázek oznámených v roce 2021. Většina zadávacích řízení však ještě běží a data o zadaných zakázkách budou dále aktualizována.

V roce 2021 bylo zadáno 1 303 zakázek (včetně částí zakázek), což je o 9,8 % více než v předchozím roce. Hodnota zakázek zadaných v roce 2021 činila 10 577 mil. Kč a meziročně rostla o 4,8 %.

  • Studie projektových společností H1/2022 je zveřejněna na www.ceec.eu 
Redakčně upravená tisková zpráva CEEC Research

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme