V roce 2021 začalo podnikat nejvíce lidí od roku 2012

Svoji živnost zároveň ukončilo nejméně podnikatelů za posledních 10 let. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF.

Během uplynulého roku začalo podnikat nejvíce lidí za posledních 9 let. Celkem se jednalo o 64 599 nových živnostníků, o 3 563 více než v roce 2020. V uplynulém roce zároveň ukončilo své podnikání 38 306 lidí, což je o 3 766 méně než o rok dříve a nejméně za posledních 10 let.

Ilustrační fotografie

V Česku tak přibylo 26 293 živnostníků, o 39 % více než v roce 2020. Počet podnikatelů s přerušenou živností byl potom nejnižší za poslední tři roky. Konkrétně se jednalo o 88 524 podnikatelů, což představuje meziroční pokles o více než jeden a půl tisíce. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Díky vysokému počtu nových živnostníků a poklesu počtu těch, kteří s podnikáním skončili, se také výrazně zvýšil jejich poměr. Na každých 10 zaniklých podnikatelů připadalo 17 nových. V roce 2020 šlo přitom o 15 a v letech 2017 a 2018 pouze o 12 nových podnikatelů na 10 končících.

„Rok 2021 by se dal s trochou nadsázky nazvat rokem živnostníků. Vysoký počet nových živností však můžeme interpretovat dvěma způsoby. Na jednu stranu je jistě dobře, že lidé mají zájem podnikat, stejně jako je pozitivní to, že své živnosti ukončují a přerušují méně než v předešlých letech. Na druhou stranu ale vzniká otázka, do jaké míry tito lidé skutečně podnikají a nakolik jde pouze o nahrazení pracovního poměru jiným druhem vazby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tomu by nasvědčovalo například to, že nejrychleji rostl počet živnostníků v dopravě a skladování, tedy v rychle rostoucím odvětví, často se specifickými pracovními podmínkami,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Nejvíce se rozjela doprava a skladování, nejméně se dařilo ubytování a stravování

V dopravě a skladování začalo v uplynulém roce podnikat 4 068 lidí, což je o polovinu více než v roce 2020. O pětinu potom vzrostl počet nových živností v administrativních činnostech, kde loni začalo podnikat 2 527 lidí. Celkově se počet nových podnikatelů ve většině odvětví zvýšil, klesl pouze ve třech. Nejvíce v ubytování a stravování (-8 %), které následovaly ostatní činnosti (-7 %) a vzdělávání, zdravotní a sociální péče (-5 %).

Nejvíce lidí začalo v roce 2021 podnikat ve zpracovatelském průmyslu, konkrétně 9 766. Následovalo stavebnictví se 7 978 novými podnikateli, a profese ve vědeckých a technických činnostech, kde začalo s podnikáním 7 901 lidí.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2022

Nejvíce lidí s podnikáním skončilo v obchodu, konkrétně 9 702. S odstupem následovalo stavebnictví, kde skončilo 6 197 lidí a zpracovatelský průmysl, ve kterém skončilo 5 340 podnikatelů. Počet ukončených živností téměř ve všech odvětvích klesl. Nejrychleji v obchodu (‑13 %) a v ubytování a stravování (-11 %). Naopak v odvětví nakládání s nemovitostmi meziročně vzrostl o 10 % a v distribuci vody, elektřiny a plynu o 7 %.

Počet lidí, kteří svoji živnost přerušili, byl v loňském roce o 2 % nižší než v roce 2020. Nejvíce počet přerušených živností klesl v administrativních činnostech (-12 %), v ubytování a stravování (-8 %) a v dopravě a skladování (-7 %). Nejvíce se zvýšil v obchodu, a to o 3 %.

Počet podnikatelů se stejně jako v minulém roce zvyšoval ve většině odvětví. Snížil se pouze v obchodu, kde začalo podnikat pouze 6 lidí na každých 10, kteří s podnikáním skončili, v distribuci vody, elektřiny a plynu, kde šlo o 7 nových na 10 končících, a v ubytování a skladování, kde každých 10 končících podnikatelů nahradilo pouze 8 nových. Naopak v informačních a komunikačních činnostech šlo o 44 nových podnikatelů na 10 zaniklých a v dopravě a skladování o 28.

Lidé začínali podnikat především v okolí velkých měst

Počet nových i zaniklých živností se tradičně koncentroval do okolí největších měst. Nadpoloviční většinu z 64 599 nových živností, přesněji 55 %, připadalo na Prahu (12 842), Středočeský (8 528), Jihomoravský (7 596) a Moravskoslezský kraj (6 508). Z 38 306 ukončených podnikání jich 49 % spadá opět pod Prahu (6 503), následovanou kraji Středočeským (4 368), Jihomoravským (4 269) a Moravskoslezským (8 643).

Pokud se podíváme na rozdíl mezi počtem nových a ukončených živností, tak v roce 2021 přibylo nejvíce živnostníků v Praze, konkrétně 6 339. Následoval Středočeský kraj s 4 160 podnikateli, a Jihomoravský kraj, kde šlo o 3 327 osob. Naopak nejméně se zvýšil jejich počet v Libereckém kraji, konkrétně o pouhých 24. Poměr nových podnikatelů vůči končícím byl nejpříznivější v Praze a Středočeském kraji, kde každých 10 končících nahradilo 20 nových, a v Olomouckém kraji s poměrem 19 ku 10.

Nejvíce aktivních podnikatelů ukončilo svou činnost na Liberecku (5,6 %) a Karlovarsku (5,1 %). Naopak nejméně aktivních podnikatelů skončilo ve středních Čechách (2,9 %), respektive v Olomouckém kraji a na Vysočině (shodně o 3 %).

Graf 1: Vývoj počtu vzniklých živnostenských oprávnění v letech 2017 až 2021

Zdroj: Živnostenský rejstřík, výpočty CRIF

Graf 2: Vývoj počtu živností v letech 2017 až 2021

Zdroj: Živnostenský rejstřík, výpočty CRIF
Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme