V Srbsku proběhl seminář o potenciálu genetiky skotu v České republice

Dne 4. října 2022 ve městě Vršac se konal seminář na téma Prezentace potenciálu genetiky skotu České republiky pro přední srbské farmáře a odborníky na chov skotu a také zástupce relevantních srbských institucí.

Akce se konala v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) Ministerstva zahraničních věcí České republiky, uspořádalo ji Velvyslanectví České republiky v Bělehradě ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství České republiky.

Ilustrační fotografie

Seminář zahájil velvyslanec Tomáš Kuchta a následně ředitelka Karolína Bartošová z Odboru zahraničně obchodní spolupráce Ministerstva zemědělství České republiky seznámila účastníky semináře s aktuálním vývojem vzájemného obchodu v této oblasti. Nenad Budimović z Hospodářské komory Srbska všem účastníkům přiblížil aktuální situaci v chovu skotu v Srbsku.

Informace o vývoji a současném stavu genetiky skotu České republiky a možnostech jeho využití pro zkvalitnění srbských chovů skotu poté přednesli představitelé firem Natural a Jihočeský chovatel ve spolupráci se svými místními zástupci firmami Taurus Agro Inženjering a Centar za veštačko osemenjavanje TOPLEK.

Jak vypadá mistrovská židle? Přečtěte si o nábytkářské značce Master and Master

Pan Vráblík, zástupce Českého svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS), seznámil přítomné s vývojem a aktuální situací u masného skotu. Velký zájem vzbudila přednáška odborníka z Českomoravského svazu chovatelů (ČMSCH), pana Nožiny o sledování genetiky zvířat a možnostech laboratoře genetiky pro testování srbských zvířat u této instituce.

Zcela zaplněný sál hotelu Villa Breg ve Vršaci, kde se seminář konal, svědčil o velkém zájmu o zvolené téma. Po semináři probíhala i řada přímých jednání mezi českými a srbskými účastníky semináře. Celkově seminář přiblížil kvality chovu skotu v České republice a pomůže k rozvoji obchodní i odborné spolupráce mezi českými a srbskými subjekty.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko). Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme