V únoru skončí daňová informační schránka

Provoz původní daňové informační schránky bude podle zákona ukončen 28. února 2022. Možnost nahlížet do vybraných informací z osobních daňových účtu však zůstane na přechodné období zachována.

Finanční správa zareagovala na podněty ze strany veřejnosti a profesních skupin „a v rámci služby Nahlížení na vybrané údaje umožní několik měsíců přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem.“, přestože zákon původní daňovou schránku ruší.

Ilustrační fotografie

Služba Nahlížení na vybrané údaje bude nadále dostupná, aby měli (nejen) podnikatelé dostatek času například na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.

Z legislativy vyplývá, že ke zrušení Daňové informační schránky (DIS) dojde přesně rok poté, co byl zřízen portál MOJE daně, jehož součástí je i modernizovaná Daňová informační schránka plus (DIS+), která má nejenom všechny funkcionality původní DIS, ale i mnoho nových funkcí navíc.

„Podle zákona k ukončení přístupu do Daňové informační schránky dojít musí. Nakonec jsme se však rozhodli, že služba umožňující nahlížení na vybrané údaje ze spisu a osobních daňových účtů zůstane pro veřejnost zachována o něco déle, a to zejména kvůli poptávce Komory daňových poradců,“ potvrzuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2021

Služba bude určena uživatelům, kteří používali DIS podle § 69 (a následujících) daňového řádu ve znění účinném do 31. 12. 2020. Do schránky nicméně nebude umožněn přístup novým uživatelům. A smůlu budou mít od 28. února i zástupci daňových subjektů, kteří nahlíželi do původní DIS pouze na základě speciálního zmocnění (plné moci k přístupu do DIS). Tito uživatelé mohou využít služeb modernizované DIS+. Pro zástupce daňových subjektů, kteří nahlíželi do schránky na základě neomezené plné moci, bude přístup do služby kontinuální, na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy.

Nahlížení na vybrané údaje už není možné jakkoliv aktivovat či si žádat o přístup. Přístup bude uvedeným uživatelům umožněn na stránce www.mojedane.cz obdobným způsobem, jakým tito uživatelé nahlíželi do DIS, tedy s využitím uznávaného elektronického podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Služba bude dostupná v průběhu druhého týdne měsíce března 2022 nejdéle po přechodnou dobu devíti měsíců.

O délce přechodného období (kdy bude možné využívat DIS) budou uživatelé služby informováni. Do té doby budou mít podle Finanční správy všichni dostatek času si zřídit či zajistit přístup do DIS plus. Návod, jak se jednoduše přihlásit do modernizované schránky, najdete na stránce: Jak se přihlásím do Daňové informační schránky plus (DIS+)?

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme