V Zambii se připravují významné investice do těžby a zpracování mědi

Po letech stagnace dochází v Zambii k oživení těžebního průmyslu a hlavní hráči na trhu chystají významné investice do rozšíření těžby. To předpokládá vybudování dodatečných kapacit pro zpracování rud a nových energetických zdrojů.

V této souvislosti lze očekávat příležitosti pro dodavatele těžebních strojů a zařízení, vybavení pro hutní provozy, ale i technologií pro elektrárny, příp. realizaci celých elektrárenských projektů.

Ilustrační foto

Těžební průmysl je klíčovým odvětvím národního hospodářství Zambie, přispívající přibližně 10 % k HDP země a představující více než 80 % jejích celkových exportních příjmů. Zdaleka největší význam v tomto odvětí má těžba mědi, Zambie je jejím 7. největším světovým producentem.

Objem produkce za rok 2021 dosáhl 801 tisíc tun, zambijská vláda nicméně vyhlásila velmi ambiciózní cíl dosáhnout objemu 3 milionů tun do roku 2031. Vedle mědi se rozšiřuje i těžba dalších nerostů, jako jsou nikl, kobalt, mangan či zlato. Relativně významná je také těžba polodrahokamů a drahokamů, zejména smaragdů, jichž je Zambie druhým největším producentem s přibližně pětinovým podílem na světovém trhu.

Hlavní měďné doly se nicméně postupně vyčerpávají a pro rozšířené těžby jsou zapotřebí rozsáhlé investice. V uplynulých letech ovšem mezinárodní těžařské firmy, které v Zambii působí, žádné větší investice nerealizovaly, a to zejména z důvodu nejistoty ohledně dalšího vývoje podmínek pro podnikání v Zambii. Předchozí vlády velmi svévolně a nepředvídatelně měnily mj. daňový režim pro těžební společnosti.

K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

V roce 2019 odebrala vláda velmi kontroverzním způsobem licenci indické společnosti Vedanta, vlastnící firmu Konkola Copper Mines, největšího producenta mědi v zemi. Od té doby probíhala mezi státem a společností Vedanta řada soudních a arbitrážních řízení. Vedle toho po vzájemných sporech vláda v roce 2021 převzala od švýcarské firmy Glencore její zambijskou dceřinou společnost Mopani Copper Mines a od té doby hledá strategického partnera pro další rozvoj produkce.

Změny k lepšímu nastaly po volbách v srpnu 2021, kdy se k moci dostala dosavadní opozice. Nová vláda, vedená prezidentem Hakainde Hichilemou, který je jedním z nejúspěšnějších zambijských podnikatelů, si stanovila nápravu reputace u zahraničních investorů a zlepšení podnikatelského prostředí za jednu ze svých hlavních priorit.

Ilustrační fotografie

Důležitým krokem v tomto směru, po kterém těžaři dlouhodobě a hlasitě volali, bylo od počátku roku 2022 zrušení de facto dvojího zdanění, kdy firmy doposud platily stanovené poplatky z těžby nerostů, které však byly nadále započítány do základu pro výpočet korporátní daně.

V reakci na tento vývoj kanadská společnost First Quantum Minerals, která je aktuálně nejvýznamnější těžařskou firmou v Zambii, oznámila investice ve výši 1,25 miliardy dolarů na rozšíření měďného dolu Kansanshi v Severozápadní provincii Zambie a dalších 100 milionů dolarů na zahájení těžby niklu v nové lokalitě. Tento krok zdůvodnila „obnovením důvěry“ v investiční prostředí v Zambii.

 Předpokládá se, že důl Kansanshi bude po rozšíření fungovat až do roku 2044 s produkcí okolo 250 tisíc tun mědi ročně. V nejbližší době mají být zahájeny inženýrské práce na rozšíření dolu a rozhodnuto o pořízení potřebného strojního vybavení (těžební stroje, drtiče, zařízení na zpracování rudy). Má být rozšířena kapacita hutního zařízení zpracovávajícího vytěženou rudu z 1,38 milionu tun na 1,65 milionu tun měděných katod ročně.

Těžba v novém niklovém dole má být zahájena v roce 2023 a počítá se s roční produkcí 30 tisíc tun niklového koncentrátu. Bude také potřeba zajistit zásobování elektrickou energií pro nové provozy. First Quantum Minerals uvažuje o vybudování nových vodních, fotovoltaických, příp. větrných elektráren.

V květnu 2022 také zambijská vláda oznámila, že hodlá ukončit soudní řízení se společností Vedanta a řešit sporné otázky ohledně odnětí licence jednáním. Vedanta prohlásila, že je v nejbližších letech ochotna investovat přibližně 1,5 miliardy dolarů do rozšíření těžby. Podle tvrzení vlády jsou také v pokročilé fázi jednání se zahraničním investorem o vstup do Mopani Copper Mines.

Podle všeho lze tedy po řadě let stagnace očekávat oživení těžebního průmyslu v Zambii. To bude představovat příležitosti pro dodavatele širokého spektra těžebních technologií a strojů, přepravních zařízení, vybavení pro metalurgické provozy, ale i produktů chemického průmyslu využívaných při těžbě nerostů a zpracování rud.

Potřeba jsou také zařízení pro odčerpávání spodní vody z dolů. Růst důvěry zahraničních investorů v budoucnost těžebního průmyslu v Zambii se zřejmě projeví i v zintenzivnění hledání nových nalezišť nerostných surovin.  Mohou se tedy objevit nové příležitosti pro subjekty, produkující jednak zařízení a vybavení pro geologický průzkum, jednak nabízející služby v tomto oboru.

Nutností bude zajištění spolehlivého zásobování dolů elektřinou, takže lze očekávat projekty výstavby solárních, větrných či malých vodních elektráren, které mohou elektřinu dolům dodávat prostřednictvím státní rozvodné sítě nebo i napřímo.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lusace (Zambie). Autor: Václav Kuželka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme