Varování Ministerstva průmyslu a obchodu Vietnamu před reexportem zboží z Ruska

Ministerstvo průmyslu a obchodu VSR varovalo před riziky a komplikacemi, pokud by podniky dovážely suroviny z Ruska za účelem následného exportu. V největších objemech by se mohlo jednat o pšenici, nebo hnojiva.

Rusko je celosvětově významným dodavatelem hnojiv a ještě významnějším dodavatelem surovin pro výrobu hnojiv. Například Rusko a Bělorusko jsou dva největší dodavatelé draslíku na světě se 40% podílem. Při výrobě hnojiv je také důležitý zemní plyn.

Ilustrační fotografie

Varování Ministerstva průmyslu a obchodu je formulováno v oběžníku č. 151/PVTM-P3 z 21.3.2022. V dokumentu se uvádí, že „v poslední době v souvislosti se složitým vývojem rusko-ukrajinských vztahů některé země provedly změny v obchodní politice ve vztahu k Ruské federaci, jako je zákaz dovozu a vývozu, dočasné pozastavení dovozu a vývozu, popř. zrušení statutu doložky nejvyšších výhod v obchodních vztazích s Ruskem“.

Určité komplikace vietnamským podnikům může přinést vedle reexportu i dovoz surovin z Ruska pro exportní výrobu do řady zemí. Vietnamské výrobní a exportní podniky musí proto pečlivě dodržovat politiku souvisejících zemí a pečlivě zvažovat použití materiálů dovážených ze zemí podléhajících celním a obchodním sankcím k výrobě zboží na vývoz do zemí, které takové sankce udělují.

Aktuální informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu

Mezi vstupní materiály, které je třeba brát v úvahu, patří ocel válcovaná za tepla, surové dřevo, mražené ryby, suroviny pro výrobu hnojiv, draslík, pšenice, slitina a nelegovaný hliník. Podniky by měly před podpisem smluv pečlivě konzultovat příslušné záležitosti se svými dovozními partnery a během platby by měly uplatňovat preventivní opatření.

Zejména se doporučuje, aby se podniky nedopouštěly podvodů ohledně původu zboží, nebo nepomáhaly třetím stranám přepravovat zboží, a tím se vyhnuly sankcím. VSR se na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN zdržela hlasování pro rezoluci odsuzující užití síly Ruska proti Ukrajině. Mezi Ruskem a Vietnamem neexistují žádné obchodní sankce.

Autor: Lboš Marek, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Hanoji. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí

Doporučujeme